Hva leter du etter?

Ny produktgenerasjon fra Schüco

Framtidsrettede økologiske materialer

Aluminium produktgenerasjonen green

Fasadesystemet FW 50+.SI Green og vindussystemet AWS 90.SI+ Green i aluminium integrerer komponenter som f.eks. isolersteg, pakninger og festeprofiler med andeler av fornybare råstoffer. Dermed blir fossile råstoffer delvis erstattet og energibehovet ved råvareproduksjonen redusert. Denne utviklingen er mulig f.eks. med plantearten Ricinus communis. Fra frøene av dette treet får man sebacinsyre, som brukes for framstilling av polyamider. Disse polyamidene danner grunnlaget for festeprofilene i fasadesystemet FW 50+.SI Green og for de  „grønne“ isolerstegene, i Schüco vindussystem AWS 90.SI+ Green.

I skumstoffet på disse isolerstegene er i tillegg oljen fra frøene brukt uten kjemisk omdannelse. Også med pakningene som brukes i begge profilsystemene gjør Schüco en innsats for overføringen av bioteknologi: med bruk av EPDM (syntetisk gummi) basert på sukkerrør og bioetanol. Utstyrt med kunststoff, som beviser en betydelig andel av fornybare råvarer, gir disse vinduene og fasadene nå nesten et dobbelt bidrag til reduksjon av klimagasser, fordi de har redusert det „globale oppvarmingspotensialet“.


Det betyr: Gjennom bruk av fornybare råvarer er ved produksjon mindre klimagasser frigitt i atmosfæren – og i tillegg er naturressursene beskyttet. Med integreringen av fornybare råvarer i aluminiumsvindu og –fasader med varmeisolering på passivhusnivå beviser Schüco sitt konsept for energieffektiv og bærekraftig bygging.

Kombinasjon av bærekraft og energieffektivitet

Varmeisolering er den avgjørende faktoren for det grønne skiftet i Tyskland. Allerede i dag har mange lokale myndigheter forpliktet seg til å definere varmeisolasjon på passivhusnivå som standard i bygging av nye offentlige bygg. Disse kravene oppfyller både Schüco vindussystem AWS 90.SI+ Green og fasadesystemet FW 50+.SI Green. Begge konstruksjonene kombinerer fordelene av slitesterk aluminium med varmeisolering på passivhusnivå, bevarer dermed naturressursene og reduserer CO2-utslippene. Utstyrt med kunststoff, som beviser en betydelig andel av fornybare råvarer, gir disse vinduene og fasadene nå nesten et dobbelt bidrag til reduksjon av klimagasser, fordi de har redusert det „globale oppvarmingspotensialet“. Det betyr: Gjennom bruk av fornybare råvarer er ved produksjon mindre klimagasser frigitt i atmosfæren – og i tillegg er naturressursene beskyttet. Med integreringen av fornybare råvarer i aluminiumsvindu og –fasader med varmeisolering på passivhusnivå beviser Schüco sitt engasjement for energieffektiv og bærekraftig bygging.

PVC: bidra til bærekraftig utvikling med miljøvennlige systemer

Schüco PVC-systemer er opptil 100% resirkulerbar. Materialene kan derfor problemløst tas opp i kretsløpet. I tillegg har Schüco siden 2010 sluttet å bruke blystabilisatorer i PVC. I stedet blir tungmetallfrie produkter basert på kalsium-sink-forbindelser brukt. Schüco PVC-systemer er dermed blyfrie. Dermed har Schüco allerede nådd målet om frivillig engasjement i solenergiindustrien „Vinyl 2010“, om å erstatte blyholdige stoffer før 2015.  

Schüco Alu Inside
I profilsystemet Schüco Alu Inside bruker Schüco en patentert aluminium kompositt konstruksjon. Dette reduserer kuldebroen og gjør profilsystemet Schüco Alu Inside til et passivhussertifisert vindussystem med de beste varmeisolerende egenskaper. 


Schüco SI 82
Takket være sine 6-kammer teknologi og økt dybde på 82 mm, har det passivhussertifiserte vindussystemet Schüco SI 82 gode varmeisolasjonsegenskaper. Dette gjør det mulig å bygge lavenergi vindus- og dørelementer i dette systemet, uten dyrt tilleggsutstyr. 

Stålsystemer oppfyller de høyeste kravene til klimavern, verdibestandighet og holdbarhet

HI systemer av holdbare materialer
Fasadesystemet VISS HI og det nye vindus- og dørsystemet Janisol HI setter nye standarder for klimavern og for bygging med bærekraftige materialer. Stål er materialet for planlagt bærekraftige bygninger, både i primærstrukturen, så vel som for hele bygningsskallet. Stål, glass og betong passer godt sammen på grunn av sine nesten identiske lengdeutvidelser. Dette gjør det mulig å oppnå en „harmoni mellom materialer“, som er unik i byggebransjen.


Stålfasadesystemet VISS HI overbeviser med beste varmegjennomgangsverdier i henhold til passivhusstandarden. Sammen med det nye stålvindu- og dørsystemet Janisol HI oppnås den mest bærekraftige fasaden med lengst levetiden og lavest verditap på selve materialet. Avtakbare sammenføyninger sørger i tillegg for en enkel demontering når bygget skal rives. Av det demonterte materialene kan igjen nye stålfasader produseres – materialet kan resirkuleres til 99 %.

Bærekraft

Last ned brosjyrer

baerekraft-mann-teaser
Nye produktgenerasjoner
Dashboard
webspecial.m209.close