Schüco søgning
...

Uafhængigt producentlaboratorium

Schüco teknologicenter er et af verdens mest effektive testcentre for hele klimaskærmen. Dermed kan Schüco allerede fra starten af hver produktudvikling for nye systemer, enkelte byggedele eller specialløsninger være med og teste produktionen, optimere løbende samt bedømme resultaterne kontinuerligt.

Akkreditering som et testlaboratorium

Teknologicenteret er akkrediteret som uafhængigt producentlaboratorium af den tyske akkrediteringsinstans (DakkS). Alle tests gennemføres med den krævede neutralitet. Siden efteråret 2014 er Schücos teknologicenter også akkrediteret som det første og eneste testlaboratorium i branchen for området EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) og kan derfor også teste og optimere elektroniske byggedele. Hvert år gennemfører over 40 medarbejdere flere hundrede tests - af små byggedele og store komplette facadeelementer.

Byggedels- og materialetests er i fokus samt de forskellige miljøsimuleringstests for at kunne imødekomme betingelserne for de forskellige klimazoner. Skudsikring i høj sikkerhedskomponenter bliver også kalkuleret. Ved hjælp af mange akustik-, tætheds-. sikkerheds- og holdbarhedstests, fremmes den standardiserede kvalitet i Schücos produkter. Alle testprøver skabes i virksomhedens testværksted. Samtidig fungerer det moderne testcenter til uddannelsesmæssige formål for studerende og praktikanter.


For mere information og detaljer om de akkrediterede tests, se venligst oversigten over det akkrediterede scertifikatet eller kontakt os direkte. 

Akkreditering af forsøgsværksted

I oktober 2016 blev teknologicentret godkendt af det tyske akkrediteringsorgan, som værende et kalibreringslaboratorium for elektriske målte variabler, termodynamiske målte variabler, flow rate målte værdier og tryk. Siden godkendelsen af akkrediteringen d. 10. oktober, er teknologicentret nu opført som DIN EN ISO/IEC 17025-akkrediteret og dermed globalt anerkendt DAkkS-kalibreringslaboratorium.


For mere information og detaljer omkring omfanget af akkrediterede tests, se venligst bilaget til akkrediteringscertifikatet eller kontakt os direkte.