Schüco søgning
Bæredygtighed hos Schüco
Bæredygtighed hos Schüco

Bæredygtighed hos Schüco

Bæredygtighed i sort og hvid

Bæredygtighed er ikke en trend, det er en holdning, som vi hos Schüco efterspørger og praktiserer hver dag. For os, er det at handle bæredygtigt, både en pligt og en motivation – vores "Motivation Green". Som virksomhed i byggebranchen tager vi ansvar på lang sigt og bruger vores produkter og tjenester til at yde et aktivt bidrag til en mere bæredygtig verden. Vores kald: at være pionerer inden for effektiv bæredygtighed for byggebranchen.

© United Nations
© United Nations

Vi ser bæredygtighed som mere end blot miljø- og klimabeskyttelse

Bæredygtighed er nøglen til en god levestandard for alle. Det er grunden til, at vi har tilsluttet os de Bæredygtig udviklingsmål, der er fastsat af FN, og arbejder på at nå disse mål med vores ekspertise, vores forståelse for kvalitet og vores passion for at skabe fremragende bygninger. Et kig på vores planets stressgrænser gør det klart, at flere af disse grænser for Jordens økosystem allerede er overskredet. Hvis vi fortsætter på denne måde, bringer vi grundlaget for vores liv og vores økonomi i fare. Så for os er der ikke noget alternativ til bæredygtig forretning.


Få mere at vide om vores bidrag til målene for bæredygtig udvikling.

"Situationens virkelighed har allerede overskredet de værst tænkelige klimascenarier. Derfor skal vi handle med det samme. Beskyttelse af klimaet og bevarelse af ressourcer er min generations vigtigste pligter, fordi det er vores ansvar at drive forandring, nu. Det kan byggebranchen i dag yde et afgørende bidrag til med energibesparende og genanvendelige produkter."

Andreas Engelhardt, Managing Partner i Schüco International KG

En holistisk tilgang – på tværs af seks indsatsområder

Bæredygtighed er mere end klima- og miljøbeskyttelse; vi ser det som en udfordring på tværs af hele verdenen. Det er derfor vores pligt at handle samvittighedsfuldt på alle områder og bruge det, vi har til rådighed. Bæredygtighed er ikke en abstrakt idé, men et konkret punkt på dagsordenen, som vi tager fat på hver dag gennem hvert af vores seks definerede indsatsområder: miljø, produkter, forretningsudvikling, forsyningskæde, medarbejdere og samfund. Da vi ikke er i stand til at gøre alt på én gang, har vi defineret seks projekter ud over vores indsatsområder, som indsnævrer Schücos bæredygtighedsfokuspunkter yderligere, og som i øjeblikket er vores hovedfokus. Her har vi tildelt hvert indsatsområde et af disse fokusprojekter.

Vores fokus projekter

Nul emission

Nul emission

Indsatsområde: Miljø


I vores indsatsområde "miljø" har vi fokus på områderne klimabeskyttelse, vand og spildevand, biodiversitet og brug af jord, affald og energiforbrug. Vores bæredygtighedsstrategi fokuserer især på klimabeskyttelse og bevarelse af ressourcer. Vi tager derfor aktivt fat på disse problemer som en del af vores samarbejde med WWF.


Fokusprojekt: Nul emission

Vores fokusprojekt "Nul emission" omhandler specifikt vores CO2-reduktionsmål. Disse mål er i overensstemmelse med Paris-klimaaftalen, som har til formål at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. Til dette formål ønsker vi at reducere vores samlede emissioner med 30 procent i 2025 i forhold til reference-året 2018 og ikke længere generere nogen emissioner, der er skadelige for miljøet i 2040. Disse ambitiøse mål blev sat sammen med WWF og valideret af Science Based Targets-initiativet (SBTi).

Tænk cirkulært

Tænk cirkulært

Indsatsområde: Produkter

Som virksomhed i byggebranchen synes vi, det er vigtigt, at vores produkter og services bidrager aktivt til en mere bæredygtig verden – noget, der adskiller os fra mange andre brancher og virksomheder. For at sikre, at vi opnår dette, fokuserer vi på kvalitet, ressourcebesparelse og genanvendelige produkter. Sådan hjælper vi allerede i dag til løbende at forbedre bygninger til fremtidige generationer.


Fokusprojekt: Tænk cirkulært

Kernen i vores fokusprojekt "Tænk Cirkulært" er tanken om, at bygninger er fremtidens råvarelager. I dette projekt er det derfor, vi aktivt driver overgangen fra en lineær til en cirkulær byggemetode, dvs. til lukkede materialekredsløb. Vi ønsker at fortsætte med at øge antallet af vores produkter, som nemt kan føres tilbage i materialekredsløbet efter, at de er blevet brugt. Dette er vores bidrag til at udvide den cirkulære økonomi, og hvordan vi fremmer ansvarlig brug af værdifulde ressourcer.

Innovate Business

Innovate Business

Indsatsområde: Forretningsudvikling

Vores indsatsområde for forretningsudvikling omfatter at komplementere vores kerneforretning med forretningsmodeller og innovative produkter med et klart bæredygtighedsfokus, samt at fremme forskning og udvikling af vores produkter og materialer. Til dette formål reagerer vi på skiftende kundekrav udløst af fremskridtene inden for klimaændringer, som kræver nye løsninger og en fuldstændig ændring af mindset.


Fokusprojekt: Innovate Business

Vores fokusprojekt på dette indsatsområde, Innovate Business, er baseret på præmissen om at se den bæredygtige transformation af byggebranchen ikke kun som en udfordring, men også som en kæmpe mulighed for innovative forretningsudviklinger. Vi benytter denne mulighed ved at tilføje nye, bæredygtige produkter og tjenester til vores kerneforretning. Dette vil sammen med bæredygtige forretningsmodeller give os mulighed for at styrke vores fremtidige fokus for hele virksomheden."

Ansvarlig sourcing

Ansvarlig sourcing

Indsatsområde: Forsyningskæde

Byggebranchen er afhængig af ressourcer og materialer som aluminium og PVC-U. Vores indsatsområde for forsyningskæder dækker en række områder, der er af særlig betydning for os som en virksomhed med globale forsyningskæder. Her fokuserer vi på udfordringen med at reducere drivhusgasser langs hele forsyningskæden, forfølge ansvarlige indkøbsmetoder, værne om menneskerettigheder og miljø samt opretholde gode samarbejdsrelationer med vores leverandører.


Fokusprojekt: Ansvarlig sourcing

Med vores fokusprojekt "Ansvarlig Sourcing" vil vi sikre, at vi håndterer vores materialer på en miljø- og socialt bevidst måde, og gransker alle dele af vores forsyningskæde. Vi ønsker at arbejde tæt sammen med vores direkte leverandører for at sikre, at menneskerettigheder og miljø beskyttes og forvalte vores forsyningskæde ansvarligt.

Fair virksomhed

Fair virksomhed

Indsatsområde: Medarbejdere

I vores indsatsområde Medarbejdere fokuserer vi på ,at sikre arbejdspladser, rimelige arbejdsforhold, sundhed og sikker beskæftigelse for vores medarbejdere – disse spørgsmål er vores topprioritet. Desuden mener vi, at det er vigtigt at skabe et innovativt arbejdsmiljø for vores personale, uden plads til diskrimination. Vi er forpligtet til mangfoldighed, solidaritet og personlig udvikling, fordi det er den eneste måde, vi sammen kan forme fremtiden.


Fokusprojekt: Fair virksomhed

I vores "Fair Virksomhed" fokusprojekt ønsker vi at være en arbejdsgiver, der sørger for sikre job og garanterer fair og lige behandling af alle medarbejdere – det er grundlæggende for en fair virksomhed. Vi tolererer ikke forskelsbehandling af nogen art og af en hvilken som helst grund, og går ind for vores medarbejderes mangfoldighed og heterogenitet. Til dette formål udvikler vi et mangfoldighedsindeks, som vi vil bruge til at sætte konkrete mål og foranstaltninger.

God borger

God borger

Indsatsområde: Samfund

Som kommerciel virksomhed er vi besvidste omkring vores sociale ansvar. Dette er også omdrejningspunktet for vores indsatsområde i samfundet. Med kontorer over hele verden kender vi ikke kun de regioner, hvor vi er aktive, og dets lokale folk, vi støtter også tværregionale og internationale initiativer og foreninger, der fokuserer på bæredygtighed. Med WWF som en nøglepartner, arbejder vi også aktivt på at yde et effektivt bidrag til en mere bæredygtig byggebranche.


Fokusprojekt: God borger

Som en del af vores Gode Borger-fokusprojekt ønsker vi som virksomhed at bidrage til et bedre samfund og tage et samfundsansvar, som rækker ud over at skabe og fastholde værdifulde, trygge arbejdspladser. Det omfatter også støtte til sociale initiativer, forpligtelse til at vælge foreninger og arbejde med sociale formål. Vi ønsker at optimere disse tiltag ved at udvikle en strategi for virksomhedsborgerskab

At handle åbent og effektivt - for vores fremtid

Vi har bevidst sigtet højt. Vi har ganske vist ikke svar på alt, men vi er åbne, udvikler effektive koncepter og implementerer dem konsekvent. Og vi rapporterer om vores fremskridt for alle, mens vi gør det. Vi vil sandsynligvis også lave fejl undervejs, da der ikke er nogen plan for denne form for ændring, som vi blot kan kopiere. Det er vigtigt for os, at vi lærer af vores fejl og tager nye udfordringer op, så vi hele tiden kan forbedre os. Selvom ingen kan redde verden på egen hånd, er vi som en del af samfundet alligevel ansvarlige for at efterlade den i en bedre stand, end da vi fandt den. Det er derfor, vi smøger ærmerne op og laver ændringer, dag for dag.


KLART DOKUMENTERET BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighedsrapporter

Baseret på retningslinjerne i den internationalt etablerede standard for Global Reporting Initiative (GRI), giver vores bæredygtighedsrapporter information om, hvordan bæredygtighed er organiseret hos Schüco, balancerer virksomhedens økonomiske, økologiske og sociale aktiviteter og definerer mål for fremtiden.

VORES MOTIVATION, VORES BIDRAG

Brochurer bæredygtighed

Få mere at vide om de bæredygtighedsforanstaltninger, Schüco tager for at tackle vor tids globale udfordringer.