Schüco søgning
...
Mål for bæredygtig udvikling

Vores bidrag

Som virksomhed i byggebranchen stræber vi efter en god levestandard for alle, i bygninger og på tværs af generationer. Vi mener, at nøglen til dette er bæredygtighed. The Sustainable Development Goals (SDGs) danner grundlaget for vores forståelse af bæredygtighed, hvilke danner grundlaget for, at vi har fokuseret vores energi på de 17 SDG'er og dens 169 indikatorer.

Vores vejledende principper

Samlet set har vi defineret 13 SDG'er, der er relevante for Schüco. Af disse har vi identificeret fem globale bæredygtighedsmål, som vi har størst indflydelse på.

Af særlig relevans er SDG 11, Sustainable Cities and Communities; når alt kommer til alt, er bygninger vores passion. Vi ønsker at bruge vores produkter og tjenester til at gøre byer og boliger inkluderende, sikre, holdbare og bæredygtige. Vi ser derfor SDG 11 som vores ledende princip. Vi stræber efter at skabe bedre liv for mennesker – i bygninger og udenfor og for de kommende generationer. Det er det, der driver os fremad, dag efter dag. SDG 13, 12, 10 og 8 indgår ikke kun aktivt i vores ledende princip, de er også nogle af de mål, som vi har størst indflydelse på inden for vores forretningsområde, hvilke er grunden til, at de er vores  topprioritet.


© United Nations
© United Nations

Proces til at bestemme de relevante SDG'er

For at identificere vores bidrag til SDG'erne afholdt vi en workshop i flere trin, hvor vi sammenlignede vores bæredygtighedsmål og vores nøgleindsatsområder med kravene til bæredygtig udvikling på globalt plan. På denne måde sikrede vi, at de SDG'er, der er relevante for os er solidt forankret i vores bæredygtighedsstrategi og vores målsystem.

I løbet af workshoppen blev de 17 SDG'er betragtet ud fra indikatorernes synspunkt og analyseret i forhold til deres relevans for Schüco. Til dette formål så vi først på den positive og negative virkning af, hvordan vi driver forretning i sammenhæng med de globale udviklingsmål. Når det kom til at prioritere de SDG'er, der er relevante for Schüco, omfattede det disse aspekter, der hjalp med med at træffe vores beslutning; vurderinger af kvantiteten og kvaliteten af den værdi vi leverer, direkte og indirekte påvirkninger og at tage muligheder med hensyn til vores forretningsmodel. Dette resulterede i 13 SDG'er, hvis opnåelse Schüco bidrager til som en del af sin bæredygtighedsstrategi: 


Vores prioriterede SDG'er

Bæredygtige byer og samfund

Bæredygtige byer og samfund

Som en del af byggebranchen mener vi, at det er vores ansvar at gøre urbanisering mere bæredygtig (indikator 11.3) og reducere den negative miljøpåvirkning pr. indbygger (indikator 11.6). Vi yder et centralt bidrag til dette i vores kerneforretning. Det gør vi ved at granske og altid optimere vores produkter og tjenester med hensyn til deres bidrag til bæredygtige nybygninger og renoveringer. I detaljer øger vores systemløsninger bygningers energieffektivitet og hjælper byggemetoder med at spare flere ressourcer.

Formindske uligheder

Formindske uligheder

Som virksomhed har vi en kæmpe platform, hvorfra vi kan bekæmpe ulighed. Vi arbejder på at sikre lige muligheder for vores medarbejdere uanset alder, køn, handicap, etnicitet, baggrund, religion eller anden status. Beskyttelse mod diskrimination og fremme af en åben, mangfoldig virksomhedskultur er utroligt vigtigt for os (indikator 10.3). De fem udvalgte SDG'er matcher vores fokusprojekter og hjælper os med at koncentrere vores bæredygtighedsforpligtelse. Schüco planlægger at rapportere om sine bidrag til at nå disse prioriterede SDG'er i fremtiden.

Foranstaltninger til klimabeskyttelse

Foranstaltninger til klimabeskyttelse

Klimabeskyttelse er en af ​​det globale samfunds vigtigste opgaver og er solidt forankret i vores bæredygtighedsstrategi i forhold til SDG 13. Vi ønsker at indføre effektive foranstaltninger og reducere vores CO2-udledning, så vi kan være CO2-neutrale som virksomhed inden 2040. Vores produkter hjælper med at nå de globale klimabeskyttelsesmål ved konstant at optimere energiforbruget i produktions- og brugsfasen. De øger også kapaciteten til at tilpasse sig klimarelaterede ændringer (indikator 13.1). Vi fremmer også uddannelse og øget bevidsthed, når det kommer til virkningen af ​​klimaændringer ved at støtte bæredygtighedsinitiativer (indikator 13.3).

Bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

Bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

Globalt forbrug af uendelige ressourcer vil føre til en stigende mangel på råvarer i de kommende år og stille store udfordringer til økonomien. Schüco bidrager derfor aktivt med en effektiv ressourceanvendelse (indikator 12.2) og etablering af en cirkulær økonomi (indikator 12.5). Et bevis på dette kan ses i vores voksende portefølje af cirkulære Cradle-to-Cradle-produkter. Gennem vores forpligtelse til industri-initiativer opfordrer vi desuden også andre virksomheder til at introducere bæredygtige processer og produkter og til at inkorporere bæredygtighedsinformation i deres rapportering (indikator 12.6).

Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

Som virksomhed har vi et ansvar over for alle vores medarbejdere for at sikre ordentlige arbejdsforhold. Vi er derfor forpligtet til at levere sikker og retfærdig beskæftigelse (indikator 8.5) og sikre vores medarbejderes langsigtede sundhed gennem arbejdsmiljø og sikkerhed og ved at minimere risikoen (indikator 8.8). Vi ser også bæredygtighed som en mulighed for innovative forretningsudviklinger og ønsker at supplere vores kerneforretning med nye produkter og tjenester med et klart bæredygtighedsfokus, så vi kan få succes på lang sigt (indikator 8.2).

KLART DOKUMENTERET BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighedsrapporter

Baseret på retningslinjerne i den internationalt etablerede standard for Global Reporting Initiative (GRI), giver vores bæredygtighedsrapporter information om, hvordan bæredygtighed er organiseret hos Schüco, balancerer virksomhedens økonomiske, økologiske og sociale aktiviteter og definerer mål for fremtiden.

VORES MOTIVATION, VORES BIDRAG

Brochurer bæredygtighed

Få mere at vide om de bæredygtighedsforanstaltninger, Schüco tager for at tackle vor tids globale udfordringer.