Schüco søgning
...

Cirkulær økonomi: Go Circular

Vi her hos Schüco er sikre på det: Bygninger er fremtidens råvarelager. Derfor fremmer vi aktivt overgangen fra lineært til cirkulært byggeri, det vil sige lukkede genbrugsprocesser – et eksempel på dette er vores Cradle-to-Cradle-certificerede systemer.

Hvad er cirkulær økonomi egentlig?

I den cirkulære økonomi fortsætter materialerne deres levetid selv ud over den aktive brugsfase uden tab af kvalitet. I den cirkulære økonomi-model bruges det, der tidligere ville have været at betragte som byggeaffald, som basismateriale for et nyt produkt af lige så høj kvalitet. Det er for eksempel tilfældet, når et facadeelement forarbejdes til en ny bygningsdel af samme kvalitet efter at være tilbageført i produktionscyklussen. Den cirkulære økonomi imødekommer den stigende efterspørgsel efter ressourcer med pligten til at reducere spild til et minimum, genbruge produkter og materialer og genanvende dem efter den aktive brugsfase.

Vores cirkulære systemer

Den cirkulære økonomimodel, vi bruger til vores aluminiumssystemer, bygger på certificeringer i overensstemmelse med Cradle to Cradle Certified®-produktprogram. Med i alt 55 certificerede aluminiumssystemer er Schüco en pioner i branchen med at anvende Cradle to Cradle-princippet.
Få mere at vide om vores  C2C-certificered systemer.


Vores materialer aluminium, PVC-U og stål kan alle prale af et imponerende niveau af holdbarhed og genanvendelighed. Eksempelvis har et PVC-U vindue en levetid på omkring 40 år per vindue og kan genanvendes op til syv gange – det betyder derfor, at materialet takket være den cirkulære økonomi kan bruges i 240 år.


Vores aluminiumsystemer er også af enestående kvalitet og har optimale materialestyrker til byggeriet, hvilket sikrer mekanisk robusthed og fremragende korrosionsbestandighed. Dette sikrer en lang levetid og gør aluminiumsvinduer, døre og facader bæredygtige.

Hvad gør vi ellers?

For at gøre det attraktivt for producenten at tage produkter tilbage og sikre, at materialer kan genindføres i materialekredsløbet så let som muligt, er det vigtigste element velfungerende indsamlings- og genvindingssystemer. I lyset af dette har Schüco allerede i mange år været involveret i sektorinitiativerne AIUIF og Rewindo for at lukke materialekredsløbene for aluminium og PVC-U.

Brancheinitiativer for en funktionel cirkulær økonomi

AIUIF

AIUIF

Formålet med AIUIF (Aluminium og miljø i vindues- og facadekonstruktioner) er at fremme bortskaffelse og forarbejdning af aluminiums-konstruktionskomponenter og profiler fra vinduer, døre og facader med henblik på at genbruge materialerne på længere sigt. AIUIF-medlemmer, som Schüco er en del  af, omfatter systemleverandører, producenter, fabrikanter og leverandører fra hele Tyskland. AIUIF udfører ansvarlig genbrug af brugte vinduesprofiler af aluminium, hvoraf næsten 100% kan genbruges.


Få mere at vide om AIUIF arbejde her.

Rewindo

Rewindo

Rewindo er et fælles initiativ af førende tyske PVC-U profilproducenter, bestående af de tidligere indsamlingssystemer til gamle vinduer fra FREI og VEKA Umwelttechnik GmbH. Rewindo sigter mod at øge antallet af demonterede PVC-U vinduer, døre og rulleskodder, der genindføres i materialekredsløbet, samt at fremme denne praksis. Rewindo er en servicepartner for genbrug af PVC-byggekomponenter. Den bistår sine medlemmer med alle genbrugs-spørgsmål, f.eks. ved at levere dokumentationsmateriale, behovsbaserede indsamlingskasser og ved at udstede destruktionsattester. Rewindos opgave er derfor at informere, motivere og organisere, da skødesløst bortskaffelse af gamle plastikelementer ikke giver mening. 


Få mere at vide om Rewindo her. 

KLART DOKUMENTERET BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighedsrapporter

Baseret på retningslinjerne i den internationalt etablerede standard for Global Reporting Initiative (GRI), giver vores bæredygtighedsrapporter information om, hvordan bæredygtighed er organiseret hos Schüco, balancerer virksomhedens økonomiske, økologiske og sociale aktiviteter og definerer mål for fremtiden.

VORES MOTIVATION, VORES BIDRAG

Brochurer bæredygtighed

Få mere at vide om de bæredygtighedsforanstaltninger, Schüco tager for at tackle vor tids globale udfordringer.