Schüco søgning
210226_Slider_C2C_final
...

Certificerede genanvendelige produktsystemer: Vores bidrag til mere bæredygtigt byggeri

Cradle to Cradle Certificeret®

76 certificeret Schüco systemer

Byggeprojekter definerer forholdene som kommende generationer skal arbejde og leve under. Bygninger der er planlagt og gennemført efter Cradle to Cradle-princippet opfylder fremtidens standarder og udgør samtidig et materialedepot for værdifulde råstoffer..

Cradle to Cradle-filosofien (eller "vugge til vugge") danner grundlaget for alle produktudviklinger hos Schüco. Når det kommer til implementering af C2C-princippet i byggesektoren, er Schüco ledende med 61 sølvcertificerede systemer. Alle C2C-certificerede systemer fra Schüco er tilgængelige som standard uden ekstraomkostninger for bygherren. Dette betyder, at C2C-inspirerede bygninger bevarer deres værdi over tid sammenlignet med konventionelle bygninger.


“Vi skal tænke bæredygtighed på en ny måde, hvis vi gerne vil forme vores planets fremtid på en positiv måde. Cradle to Cradle-filosofien tænker mere på "flere fordele" end "mindre skade". Målsætningen med C2C er at producere intelligente produkter, som kan genanvendes i en teknisk livscyklus uden kvalitetsreduktion. Byggesektoren kan påtage sig den ledende rolle inden for dette paradigmeskifte. Byggesektoren står for omkring halvdelen af materialeforbruget i verden. Vi skal anvende dette faktum som en mulighed til innovation og drive produktudviklingen fremad, som er fuldstændigt egnet til den tekniske livscyklus."

Professor Michael Braungart, co-founder af Cradle to Cradle-designkoncept

Et revolutionært koncept

Naturen var inspirationen til det banebrydende designkoncept af de to laterale tænkere, professor Michael Braungart og William McDonough. C2C-filosofien betragter alle materialer som genanvendelige råstoffer, som kan genanvendes i biologiske eller tekniske kredsløb. Denne tilgang går langt ud over konventionelle forestillinger om genbrug, da materialerne bevarer deres kvalitet, og der ikke er noget spild. Cradle to Cradle produkter og produktionsprocesser kræver radikal nytænkning og omfattende, fremsynet planlægning – fra produktion ud af råvarer og brugsfasen til demontering, forarbejdning og genbrug som råvare. Der skal være bevis for, at alle anvendte materialer er fri for forurenende stoffer og produceret ved hjælp af vedvarende energi, så de er sikre og ikke skader mennesker eller miljøet.

Cradle to Cradle Certified® is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
cycles_c2c

Cyklus spiller en central rolle i Cradle to Cradle-konceptet. Der er det biologiske kredsløb for forbrugsgoder og det tekniske kredsløb for varige goder. Forbrugsvarer udsættes for kontinuerligt slid i deres livscyklus og bør derfor også være 100 % biologisk nedbrydelige. En biologisk nedbrydelig plast, der bruges som udgangsmateriale til et produkt, udgør ingen risiko for miljøet – det cirkulerer som et næringsstof i et kontinuerligt biologisk kredsløb. Derimod udsættes varige goder ikke for noget slid, og dette omfatter mange Schüco-produkter. Derudover er mange af de nødvendige råvarer kun tilgængelige på jorden i begrænsede mængder, og deres kvalitet skal derfor være konstant høj, så de kan føres tilbage til det tekniske kredsløb uden kvalitetstab.

C2C-kriterierne

For at kunne opnå certificering efter C2C Certified™ Product Standard, bliver produkter vurderet ud fra fem omfattende kriterier. Alle kriterier er vægtet ens, men kriteriet "material health" vægtes særligt højt. Hvis et materiale indeholder stoffer som fremgår af forbudslisten for kemikalier (Banned List of Chemicals) vil certificering ikke blive givet. I hvert vurderingskriterium kan et af fem certificeringsniveauer opnås: Basic, Bronze, Silver, Gold eller Platinium. Resultaterne registreres på et scorekort. Det samlede resultat for et produkt er baseret på det svageste vurderede kriterium.

Sundheds-og miljøskadelig stoffer

Menneskers sundhed og sikkerhed skal garanteres. Til dette formål er det pålagt producenterne at registrere stofferne og vurdere deres toksikologi, overholde grænseværdier og forbudte stoffer samt erstatte problematiske stoffer.

Genanvendelse af materialer

Producenten er ansvarlig for at produktet har et godt genanvendelsespotentiale. Derfor er det nødvendigt at fremlægge beviser for god genanvendelsespotentiale, opmuntre til en høj mængde af sekundære råmaterialer og implementere returprocesser.

Vedvarende energi

Målet er at anvende vedvarende energikilder. Producenten skal registrere drivhusgasudslip, anvende vedvarende energi til produktion og videre bearbejdning samt eventuelt kompensere for C2C-produkter er testet til at være uden skadelige stoffer CO2-udslip gennem certifikater.

Forvaltning af vandressourcer

Det er vigtigt at have en fair og bevidst tilgang til administration af vandressourcer. Dette kræver en strategi, som synliggør en ansvarlig anvendelse af vand dokumenteret gennem uafhængige kontrolbesøg, hvor eventuelle vandforsynings- og kvalitetsproblemer udbedres.

Socialt ansvar

Dette kriterie fordrer til respekt for menneskers værdighed og naturen. Producenten er pålagt at gennemføre kontrol enten via in-house eller tredjepart for at kunne afdække sociale problemer i værdikæden samt implementere "positive impact"-strategier.

Schüco Systemer med Cradle to Cradle-certificeringer

Schüco Systemer with sølvcertificering

Schüco Systemer with sølvcertificering

61 Schüco-systemer er C2C sølvcertificeret: 36 vinduessystemer, 13 post-/sprosse facadesystemer,  7 dørsystemer samt 2 solafskærmningssystemer og 3 brandsikringssystemer. Du kan downloade vores C2C sølvcertifikat og produktoverblik her (pdf, 156,2 KB).


Vinduer

Façader

Døre

Solafskærm-ning

Brandsikker-hed

Produkter

AWS 50 NI

FWS 35 PD.HI

AD UP 75

ALB large louvre blades passive

ADS 90 FR 30

AWS 50 RO

FWS 50.SI

AD UP 75 BL

ALB C-/Z-louvre blades

ADS 90 FR 30 CE

AWS 57 RO

FWS 50 S.SI

AD UP 90

ADS 80 FR 30

AWS 65

FWS 50 SG.SI

AD UP 90.SI

AWS 65 RL

FWS 60.SI

ADS 70 HD

AWS 65 SL

FWS 60 SG.SI

ADS 75 HD.HI

AWS 65 MC

AF UDC 80

ADS 65 HD Gen2

AWS 65 BS

AOC 50.TI

AWS 65 WF

AOC 50.ST

AWS 65 VV

AOC 60.TI

AWS 70.HI

AOC 60.ST

AWS 70 RL.HI

AOC 75.TI

AWS 70 SL.HI

AOC 75.ST

AWS 70 ST.HI

 

AWS 70 BS.HI

AWS 70 WF.HI

AWS 70 VV.HI

AWS 75.SI+

AWS 75 RL.SI+

AWS 75 BS.HI+

AWS 75.SI+ Optimized

AWS 75 BS.HI+ Wood Design

AWS 75 BS.SI+

AWS 75 BS.SI+ Optimized

AWS 75 BS.SI+ Wood Design

AWS 75 WF.SI+

AWS 75 VV.SI+

AWS 90.SI+

AWS 90.SI+ Optimized

AWS 90 BS.SI+

AWS 90 BS.SI+ Optimized

AWS 90 BS.SI+ Wood Design

AWS 90 VV.SI+

AWS 90 AC.SI

AWS 120 CC.SI
AWS 120 AC.SI


Schüco-systemer med bronzecertificering

Schüco-systemer med bronzecertificering

15 Schüco-systemer er C2C Bronze-certificeret. Det drejer sig om 2 vinduessystemer, 6 facadesystemer, 6 skyde-hævesystemer og 1 dørsystem. Du kan downloade vores C2C certifikat og producktoverblik her (pdf, 157,5 KB).

Vinduer

Façader

Skyde-hævesystemer

Døre

Produkter

AWS 114.SI

FWS 60 CV

ASS 77 PD.HI manual      

ADS 90 FR 90

AWS 114 SG. SI

AF UDC 80 CV

ASE 60

AF UDC 80.HI

ASE 80.HI

AF UDC 80.SI

AS FD 90.HI

AF UDC 80 SG

AS FD 75

AOC 50.TI

AS PD 75.HI

"Siden årtusindskiftet har vi beskæftiget os med spørgsmål knyttet til arkitektoniske løsninger for bæredygtige bygninger. Undervejs i processen har vores betragtninger strukket sig langt udover det oprindelige kernetema knyttet til energieffektivitet: Den øgede ressourceknaphed kræver en helhedsbetragtning af bygninger og deres livscyklus.
 

DGNB (German Sustainable Building Council) lancerede i 2008 den hidtil mest omfattende certificeringsstandard for bæredygtige bygninger med fokus på økologiske og sociokulturelle aspekter. Siden etableringen af en ekstern rådgivergruppe for ordningen, har vi deltaget aktivt og formativt med produktrådgivningen. På denne måde har vi fokuseret på den ansvarlige anvendelse af ressourcer fra et tidligt stadie. Hovedformålet i dette henseende er kredsløbstankegangen.                                                                              

Cradle to Cradle-designkoncept kombinerer disse principper i ét system. Det var derfor naturligt for os at anvende C2C-standarden på vores modulære vindues- og facadesystemer og designe dem således, at de kan tilpasses og genanvendes."


Professor Winfried Heusler, Senior Vice President, Schüco International KG

Planlæg med bæredygtighed

Hver bygning er unik. Arkitekter og planlæggere har derfor behov for løsninger, som indebærer en fleksibel projektering og gennemførelse af projektet. Schücos modulære system er den ideelle base for at skabe individuelle kombinationer af vinduer, døre og facadesystemer - samtidig med, at der er fuld kontrol af omkostninger og kvalitet gennem processen.


Schüco opnåede Bronze C2C certificering for sit modulære system tilbage i 2016. Dette betyder, at certificerede artikler kan sammensættes på tværs af en hel produktionslinje med C2C Bronze standard. Det modulære C2C-system har været certificeret i Silver siden 2018. 48 systemer er nu certificerede efter den høje C2C Silver standard.

SchüCal:  Kalkulations- og designværktøjet SchüCal introducerer det modulære system til den moderne planlægning, som også kan opnå individuelle C2C-verifikationer ved vinduer, døre og facadekombinationer. SchüCal kontrollerer også hurtigt alle sølvcertificerede Schüco-systemer for at se, om der findes en C2C-kompatibel konfiguration. Med et enkelt klik genererer SchüCal miljøvaredeklarationer, U-værdi-kalkulationer og CE-dokumentation. Dette giver facadeudviklere og arkitekter komplet designfrihed samt en pålidelig planlægning af bæredygtige klimaskærme. 


Certificering af bygninger: C2C-certificerede produkter betragtes positivt af LEED og DGNB (German Sustainable Building Council). Ydermere kan certificeringen anvendes som et tillægsdokument i mange grønne bygninger. Schüco understøtter arkitekter, investorer og producenter med detaljeret dokumentation på de nuværende certifikater.

De første bygninger

Den første C2C-inspirerede bygning i Tyskland er RAG hovedkontor ved kulminen i Essen, lokaliseret i Zeche Zollverein, som befinder sig på UNESCOs verdensarvsliste. Bygningen er udstyret med vinduessystemet AWS 75.SI+. De individuelle vindueselementer er designet således, at de kan genanvendes fuldstændigt, hvis bygningen nedrives eller ombygges, hvilket gør en zero-waste facade til en realitet.

Læs mere om vores RAG hovedkvarter

© Jens Kirchner 

KLART DOKUMENTERET BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighedsrapporter

Baseret på retningslinjerne i den internationalt etablerede standard for Global Reporting Initiative (GRI), giver vores bæredygtighedsrapporter information om, hvordan bæredygtighed er organiseret hos Schüco, balancerer virksomhedens økonomiske, økologiske og sociale aktiviteter og definerer mål for fremtiden.

VORES MOTIVATION, VORES BIDRAG

Brochurer bæredygtighed

Få mere at vide om de bæredygtighedsforanstaltninger, Schüco tager for at tackle vor tids globale udfordringer.