Schüco søgning
...

Værdifulde materialer

Aluminium, PVC-U, Stål

Som udvikler og leverandør af systemløsninger til vinduer, døre og facader forkæmper Schüco de forskellige egenskaber ved aluminium, PVC-U og stål. Få mere at vide om vores materialers bæredygtigheds-niveauer.


Aluminium

På grund af dets uendelige formbarhed og forskellige overfladebehandlinger giver aluminium arkitekter maksimal designfrihed, når de planlægger banebrydende bygninger, der egner sig til fremtiden – og det er også økologisk værdifuldt. Moderne facadeenheder i aluminium har lave U-værdier. De yder derfor et betydeligt bidrag til en bygnings positive økobalance. Optimale materialetykkelser ved konstruktion af systemerne sikrer et lavt råvareforbrug. Mekanisk robusthed og korrosionsbestandighed garanterer en lang levetid og dermed en høj grad af bæredygtighed. Aluminium er ikke sundhedsskadeligt i vinduer og facader. Når det er udvundet, kan det genbruges på ubestemt tid, og bevarer alle dets kvaliteter under genanvendelsesprocessen. Selv spånerne kan genbruges.

PVC-U

Til de mest krævende krav

Materialer, der opfylder de allerhøjeste krav, er essentielle for morgendagens verden. PVC er et sådant materiale og bliver – takket være dets positive egenskaber – i stigende grad brugt til fremstilling af vindues- og dørenheder. Profiler lavet af PVC-U har derfor gode isoleringsegenskaber og bidrager dermed til en positiv energibalance for bygninger. De er også meget holdbare. Dette skyldes i høj grad PVCs exceptionelle vejrbestandighed. Med et fremragende udvalg af muligheder giver PVC vindues- og dørenheder stor designfrihed og sikrer derved, at der planlægges banebrydende bygninger, der egner sig til fremtiden. En af de vigtigste egenskaber ved PVC vinduesprofiler er deres genanvendelighed. De kan nemt skilles ad i deres bestanddele og genbruges. Hvis du planlægger og bygger med vindues- og dørelementer lavet af PVC-U, bidrager du til større bæredygtighed.

Stål

100% genanvendeligt

Stål bliver ikke udfaset, da det bruges konstant. Da stål er fuldstændig genanvendeligt, er det et regenerativt byggemateriale med et lukket materialekredsløb. Det giver arkitekter og planlæggere maksimal brugsfleksibilitet på grund af store spændvidder og er derfor et af materialerne med et meget godt pris-ydelsesforhold i byggebranchen. Meget effektiv pladsudnyttelse på grund af små tværsnit øger også omkostningseffektiviteten. En meget lang levetid med lave livscyklusomkostninger understreger det unikke ved dette materiale. Stålkonstruktioner kan skilles ad uden problemer, hvis der anvendes aftagelige strukturelle forbindelser, hvilket tilbyder alternativet let konvertering til bæredygtigt planlagte bygninger. Det er et allround-materiale, der tilpasser sig alle mulige krav med hensyn til udseende og fornemmelse, og harmonerer med glas og beton.

KLART DOKUMENTERET BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighedsrapporter

Baseret på retningslinjerne i den internationalt etablerede standard for Global Reporting Initiative (GRI), giver vores bæredygtighedsrapporter information om, hvordan bæredygtighed er organiseret hos Schüco, balancerer virksomhedens økonomiske, økologiske og sociale aktiviteter og definerer mål for fremtiden.

VORES MOTIVATION, VORES BIDRAG

Brochurer bæredygtighed

Få mere at vide om de bæredygtighedsforanstaltninger, Schüco tager for at tackle vor tids globale udfordringer.