Schüco søgning

Fagområder

Schücos teknologicenter i  Bielefeld er et af verdens største testcentre for vindues-, dør-, og facadeteknologi. Det er et symbol for, hvordan vi optimerer kvaliteten, sikkerhed og holdbarhed af alle Schüco-produkter.

E-Teknik og support

E-Teknik og support

Området for E-teknik og support (ETS) angår alle de andre områder i teknologicenteret, da det her drejer sig om prøveteknikken. Altså (måle-)apparater, prøvestande, anlæg og software, som er nødvendige i teknologicenteret. En central opgave på området er overvågelse af måleredskaber. Således finder de fleste kalibreringer af måleredskaberne sted i eget laboratorium, da man ved hjælp af sporbare referencestandarder er i stand til at gennemføre præcise fabrikskalibreringer. Hertil kommer såvel vedligeholdelsen af samtlige apparater og anlæg i teknologicenteret samt planlægning, produktion samt projektkoordinering.

Akustik

Akustik

LYDISOLERING FOR EN ORIGINAL BYGGEKOMPONENT

De krævede lyddæmpningskrav imod udefrakommende larm kan kun opfyldes ved at teste facader i et laboratorium. Ligeledes kan en god indvendig lyddæmpning kun fungere optimalt, hvis lyd er forhindret i at komme ind igennem den ydre facade. Her kan Schüco ikke kun teste originale elementer i sit testcenter, men også finde årsagerne til eventuelle mangler og efterfølgende optimere byggekomponenten. Det er fx særligt vigtigt med lyddæmpningen, når der skal indsættes fleksible skillevægge i kontorbygninger. Ved en ombygning af kontorlokaler er det netop vigtigt at kreere områder, hvor der kan tales fortroligt.
 

Til realistiske målinger for akustikken i bygninger står der fire separate lokaler til rådighed i Schücos teknologicenter, som også er adskilt fra akustikken i de øvrige testlokaler.

Endvidere testes lydudsending for andre byggekomponenter, som f.eks. motorstyret ventilation og beslag. Schüco rådgiver entreprenører, aluproducenter og arkitekter ved svære problemstillinger inden for bygningsakustik. Desuden foretager Schüco målinger på byggepladsen for at sikre produktions- og montagekvaliteten eller for den akustiske afgrænsning til andre. Hertil kommer fælles tests ved specialløsninger, hvor der er krav til akustikken.

Komponent- og materialetest

Komponent- og materialetest

BØJ, TRÆK, TRYK - INTET HOLDES HEMMELIGT

Schüco har tradition for at gennemføre egne byggekomponent- og materialetests. I 1967 startede vi med at teste, i 1968 købte vi den første brugte universaltestmaskine af den tekniske skole i Berlin. I dag gennemføres utallige tests udover statiske tryk-, bøje- og trækforsøg. Forsøgene finder sted i temperaturer imellem -20° og +80° i et aflukkettestlokale. Prøveemners levetid testes også i forhold til vægt- og temperaturpåvirkning i en periode på op til 1000 timer.

Det er også muligt at teste på områder, hvor der ikke eksisterer en norm. Eksempelvis skal disse undersøgelser finde testværdier for den statiske beregning af stød (forbindelser). Disse beregnes iht. kundens ønsker og ofte ikke kun for komponenternes og materialet, men også i sammenhæng med miljø samt på andre testområder efter behov.

Tæthedstest

Tæthedstest

ORKANER FÅR IKKE EN CHANCE

Schüco har Europas største indendørs facadeprøvestand i sit teknologicenter. I den nybyggede 18 meter høje hal kan man teste facadeelementer med en højde på 13 m og bredde på 21 m. Dermed kan Schüco teste meget større og mere komplekse konstruktioner end før. Udvidelsen er et stort skridt for at opfylde de voksende krav fra kunder på den lange bane. Udover at kunne sige noget om produktions- og montagekvaliteten er det muligt at bedømme den konstruktive kvalitet ved specialløsninger tidligt i processen. Ligeledes hører fejlanalyser og rådgivning også til Schücos servicetilbud.


Tæthedstests af enkelte byggeelementer eller komplette facader omfatter tests af slagregnstæthed, luftgennemtrængelighed og vindbelastning. Ved facadetests testes bl.a. den dynamiske slagregnstæthed, hvor der udover regnvand også tilsættes en kraftig vind. Yderligere kan bygningers bevægelser simuleres og testes (fx ved jordskælv eller høj belastning), så facadens sikkerhed og tæthed sikres.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Elektromagnetisk kompatibilitet

SIKKER ELEKTRONIK OG HØJ BYGNINGSBESKYTTELSE

Alle produkter fra Schüco, som er udstyret med en elektronisk byggedel fra firmaet selv eller andre, skal påvises for deres elektromagnetiske forenelighed. Derfor er det nødvendigt at teste byggedelene for immunitet og udledning iht. normerne. På den måde sikres det, at der hverken opstår fejlfunktioner eller funktionsudfald og skadelige elektromagnetiske bølger ikke udstråles. Samtidig kontrollerer beskyttelsesklassetests, om byggekomponenter er modstandsdygtige overfor udefrakommende påvirkninger, som fx støv og vand eller om farlige og spændingsførende dele er sikret godt nok. Dette viser, hvordan Schüco reagerer på den stærkt tiltagende trend af motoriserede og energiproducerende facader, vinduer og døre. Alle tests bliver gennemført i den tidlige udviklingsfase, men også ved færdige projekter.
 

IP-beskyttelsesklasse-tests omfatter alle relevante tests for Schücos produkter såsom vandtæthed (IPX1, IPX2, IPX3 og IPX4), beskyttelse imod adgang til farlige og spændingsførende dele (IP1X, IP2X, IP3X, IP4X), støvtæthed (IP5X og IP6X) og nedsænkning af prøveelementer (IPX7 og IPX8). De forskellige tests muliggør en ensartet bedømmelse af egne eller andres produkter og sikrer pålidelige driftsforhold.

Mekanik, levetid og sikkerhed

Mekanik, levetid og sikkerhed

FOKUS PÅ KVALITET OG SIKKERHED
Vigtige emner i Schücos teknologicenter er mekanik, levetid og sikkerhed. Her testes vinduer og døre, persienner, oplukstilbehør, kammerdrev og motorer over længere tid. Således åbnes og lukkes vinduer 20.000 gange og døre op til en mio. gange. Funktionsdygtigheden for elektriske døre og vinduer testes også meget nøje her. Prøvestanden for pendulslagstests for vindues-, dør- og facadeelementer og solcellemoduler er ny ligesom prøvestanden for indbrud. Beslagstests gennemføres ved hjælp af effektive robotter. Der er sikret en høj fortrolighed i testcenteret pga. den fysiske adskillelse fra andre rum.

Test af skudsikkerhed

Test af skudsikkerhed

SKUDSIKRING

Ved skudprøvestanden beskydes forskellige testelementer fra forskellige vinkler og afstande ned til 25 m med diverse projektiler. Hvis resultatet opfylder positivt iht. normen resulterer det i en indordning i de forskellige modstandsklasser FB1 til FB7. De gælder for alle skudhæmmende elementer, som produceres i Schücos vindues-, dør- og facadesystemer. Dermed sikres, at der ved beskydning hverken trænger et projektil ind i rummet, eller at glas eller materiale splintres på indersiden af elementet. 

Schüco gennemfører egne prætests iht. normen. Derfor er det også vigtigt, at skudhastigheden måles meget præcist. Ved et "Full Metall Jacket" projektil er hastigheden op til 810 m/s, altså ca. tre gange så hurtigt som lydens hastighed.

Miljøsimuleringstest

Miljøsimuleringstest

VI HAR ET VÅGENT ØJE PÅ ALLE KLIMATYPER

Hvis der er brug for pålidelige udtalelser om klimaet, hvad angår hele klimaskærmen, så er det stærkt nødvendigt med miljøsimuleringstests. Dette gælder også for indsigt i ældningsforhold for materialer, overflader og produkter på grund af varme, kulde, fugt, UV-stråling og korrosion. Derfor tilbyder Schüco Teknologicenter mange muligheder.
Som noget nyt har vi et klimakammer til byggekomponenter og komplette elementer op til en størrelse på 3.000 x 3.000 mm. I denne simuleres temperatur- og fugtighedsforskelle imellem ude og inde. På den måde kan vi også teste komplekse byggekomponenter under forskellige ekstreme klimaforhold.