Co hledáte?

Historie

Dějiny Technologického centra

Neuer Inhalt (1)

Milníky 1967 - 1988

1967

Založeno oddělení zkoušek

1968

Přemístění do nových prostor za starou halou na montáž kování (dnešní hlavní sídlo)

1973

Stěhování do haly dnešního původního objektu (tehdy ještě sklad profilů). Kanceláře byly stále v jedné z obytných budov na Karolinenstraße.

Oddělení zkoušek bylo přejmenováno na Zkušební centrum.

1980

Zbudování a zprovoznění první zkušebny fasád (zkušebna fasád A) a zahájení zkoušek pro národní a mezinárodní objekty

1988

Zbudování a zprovoznění zkušebny pro ostřelování materiálů

Milníky 1990 - 1999

1990

Zahájení 3D tisku pomocí prvního stereolitografického zařízení

1992

Provádění prvních solárních zkoušek a vývoj prvních solárních zkušebních postupů

1993

Pořízení prvních továrních standardů pro samostatnou a prokazatelnou kalibraci v rámci ISO 9001

1997

Sloučení oddělení „Zkušební dílna“ a „Testování“ do Technologického centra

1999

Schválení rozšíření a přestavby Technologického centra se zkušebnou fasád a zkušebnou měření zvuku (první zkušebnou s boční izolací v Německu)

Neuer Inhalt (1)
Neuer Inhalt (1)

Milníky 2000 - 2010

2001

Ukončení všech stavebních úprav

Uvedení do provozu

Oslava 50 let  Schüco

2005

První akreditace dle DIN/EN/ISO/IEC 17025 pro celosvětově uznávanou zkušební laboratoř

2006

Zahájení duálního vzdělávání inženýrů v oblasti mechatroniky

2009

Zahájení duálního vzdělávání inženýrů v oblasti elektrotechniky/elektroniky

2010

Zahájení stavebních úprav v rámci projektu rozšíření Technologického centra

Milníky od 2011

2011

Zprovoznění stavebního úseku I (stará hala Granini), „Zkušební dílna“ a „Mechanika a životnost“

2012

Zprovoznění nové zkušební haly pro „zkoušky těsnosti“

Opětovné zprovoznění zkušebny pro ostřelování materiálů

Zprovoznění laboratoře pro „environmentální simulace“ a „elektrotechnické zkoušky“ (IP, EMV)

2014

Udělení akreditace pro provoz vlastní kalibrační laboratoře PL

2015

Zprovoznění nové výukové dílny

Zahájení duálního vzdělávání inženýrů v oblasti strojních technologií

2016

Zahájení projektu „TC zkušebna akustiky“

Udělení akreditace pro kalibrační laboratoř DAkkS-DKD

2018

Vyčlenění zkušební dílny TC a její zařazení do TPM (od 01.04.2018)

Neuer Inhalt (1)

Aus dieser Rubrik

Související články