Co hledáte?

Akreditace

Ak | re | di | ta | ce - z lat. accrede. Poskytovat důvěru.

Zkušební a kalibrační laboratoř s akreditací DAkkS/ILAC

Německý akreditační úřad, zkráceně DAkkS, na svých webových stránkách v odstavci „Co je akreditace“ píše, že důvěra v certifikáty, kontroly, zkoušky nebo kalibrace závisí na kompetenci těch, kteří provádějí hodnocení.

Uznání zkušební a kalibrační kompetence Technologického centra (TC) Schüco úřadem DAkkS garantuje jeho zákazníkům, že mohou důvěřovat výsledkům tohoto TC Schüco. A to nejen na národní, nýbrž i na mezinárodní úrovni.

Akreditace zkušební laboratoře

Od roku 2005 je Technologické centrum Schüco zkušební laboratoří s akreditací DAkkS-/ILAC, která může provádět veškeré zkoušky spojené s fasádními plášti. TC je akreditováno národním akreditačním úřadem Spolkové republiky Německo (DAkkS) jako nezávislá výrobní laboratoř. Všechny zkoušky se provádějí s nezbytnou neutrálností. Od podzimu 2014 je Technologické centrum Schüco akreditováno také jako první a jediná zkušební laboratoř pro oblast EMV (elektromagnetická kompatibilita). Díky tomu je tedy adekvátním způsobem schopno testovat a optimalizovat také elektronické komponenty. Ročně provede více než 40 spolupracovníků několik stovek zkoušek, od těch nejmenších součástek až po kompletní fasádní elementy.

Nejdůležitější jsou zkoušky komponentů a materiálů, jakož i různé simulace environmentálních testů, které zaručují, že budou spolehlivě splňovat všechny podmínky v nejrůznějších klimatických zónách světa.

Mimo to může být testována odolnost proti průstřelu (není zahrnuta v rozsahu akreditace) vysoce bezpečnostních prvků. Pomocí různých testů akustiky, těsnosti, bezpečnosti a životnosti pak lze podpořit standardní normalizovanou kvalitu produktů značky Schüco  Všechny zkušební vzorky jsou vyrobeny ve vlastní zkušební dílně. TC zároveň slouží jako nejmodernější školicí středisko pro naše vlastní učně a přeškolované zaměstnance.

Další informace o a podrobnosti o rozsahu akreditovaných zkoušek naleznete v příloze Osvědčení o akreditaci. Můžete nás kontaktovat také přímo.

Akreditace kalibrační laboratoře

V říjnu 2016 byla Německým akreditačním úřadem stvrzena kompetence kalibrační laboratoře Technologického centra Schüco v oblasti měření tlaku a elektrických, termodynamických či průtokových veličin.

Od doručení oznámení o akreditaci 10. října 2016 je TZ zařazeno mezi celosvětově uznávané kalibrační laboratoře s akreditací DAkkS. Podkladem této akreditace byla norma DIN EN ISO/IEC 17025.

Další informace o a podrobnosti o rozsahu akreditovaných zkoušek naleznete v příloze Osvědčení o akreditaci. Můžete nás kontaktovat také přímo.


Z této oblasti

Související články