Co hledáte?
 • Ochrana dat
 • Všeobecné prohlášení o ochraně osobních údajů
...
 • Ochrana dat
 • Všeobecné prohlášení o ochraně osobních údajů
Tisk stránky

Všeobecné prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů od společnosti Schüco Schüco CZ s.r.o.

1. Získávání osobních údajů

Jsme velmi potěšeni, že se zajímáte o společnost Schüco Schüco CZ s.r.o. (Schüco). Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Na této stránce Vás proto informujeme například o tom, které osobní údaje od Vás získáváme, pokud použijete tuto stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se na Vás mohou osobně vztahovat, např. Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, a Vaše chování jako uživatele. 

Naše internetová stránka používá při přenosu důvěrné obsahy šifrování SSL nebo TLS.


Tento dokument si můžete stáhnout a archivovat ve formátu PDF: Všeobecné prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů od společnosti Schüco Schüco CZ s.r.o. (pdf, 89,0 KB). Pro otevření souboru PDF je nutný bezplatný program Adobe Reader (na adrese https://www.adobe.com/cz/) nebo porovnatelný program, kterým lze otevřít formát PDF. Dokument můžete i vytisknout.  


2. Zodpovědný orgán pro získávání a zpracování osobních údajů

Zodpovědným orgánem podle čl. 4 odst. 7 základního nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je


Schüco CZ s.r.o.

Karolinska 650/1

CZ-186 00 Praha 8

Česká republika

Tel.: +420 / 233 081 425

E-Mail: info@schueco.cz

Webová stránka: www.schueco.cz


Kontaktní údaje osoby pověřené ochranou údajů:


Schüco CZ s.r.o.

Oddělení ochrany fyzických osob při zpracování osobních údajů

Karolinska 650/1

CZ-186 00 Praha 8

Česká republika


Případné dotazy nebo připomínky ohledně ochrany údajů posílejte na adresu:


info@schueco.cz


3. Vaše práva 


(1) Vůči nám máte ve souvislosti s příslušnými osobními údaji následující práva: 


a)         právo subjektu údajů na přístup k údajům

b)         právo na opravu 

c)         právo na vymazání (právo na zapomenutí)

d)         právo na omezení zpracování

e)         právo na přenosnost údajů

f)          právo namítat

g)         právo zrušit informovaný souhlas vyjádřený v souladu s právními předpisy


(2) Navíc máte právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů podat stížnost u dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů. 


4. Získávání osobních údajů při návštěvě naší internetové stránky 

(1) Při pouze informativním využití naší internetové stránky, tedy pokud se neregistrujete nebo jiným způsobem neposíláte informace, získáváme pouze takové osobní údaje, které posílá Váš prohlížeč na náš server. Získávání a zpracování veškerých údajů je zapotřebí na určitý účel. To může být technická nezbytnost, smluvní požadavky nebo Vaše výslovné přání. Využijete-li samostatné služby naší internetové stránky, budeme žádat Váš informovaný souhlas se získáváním a zpracováním údajů. 


Při prohlížení naší internetové stránky získáváme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, aby Vám mohla být naše internetová stránka zobrazena a zajistila se stabilita a bezpečnost. Údaje se používají i k odstraňování chyb internetové stránky. Proto je právním základem zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR: 


 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Rozdíl časových zón proti Greenwich Mean Time (GMT)
 • Obsah žádosti (konkrétní strana) 
 • Stav přístupu /kód HTTP o stavu
 • Přenášené množství údajů
 • Internetová stránka, ze které byl přijat požadavek
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jazyk jeho uživatelského rozhraní a verze softwaru prohlížeče


(2) Vedle čistě informativního používání naší internetové stránky nabízíme i různé služby, které můžete využít v případě zájmu a po vyjádření souhlasu se zpracováním údajů (právní základ: čl. 6 odst. 1 lit. a) nařízení GDPR), jako je například posílání informačního zpravodajce uvedené pod bodem 6 odst. tohoto prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů.


Za tím účelem je nutné zadat další osobní údaje, které potřebujeme pro poskytování příslušné služby nebo při navázání kontaktu s Vámi a pro které platí zásady zpracování údajů uvedené v tomto prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů. 

V případě, že nebudete chtít své údaje zadat, nebudeme Vám eventuálně moci poskytnout naše služby.


V případě podrobností, jako například informovaný souhlas, námitka a odvolání, upozorňujeme na naše samostatné prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů 


 • pro heslem chráněnou oblast „Moje pracoviště“ 
 • burzu práce


(3) Soubory cookie

Kromě výše uvedených údajů se při používání naší internetové stránky ukládají na Váš počítač soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které Vámi používaný prohlížeč přiřadí a uloží na Váš pevný disk a pomocí kterých jsou dodávány určité informace místu, které nastavilo soubor cookie (zde z naší strany). Soubory cookie nedokážou otvírat programy nebo přenášet viry na Váš počítač. Slouží pouze k efektivnější a jednodušší práci s internetem.


Používání souborů cookie:

a) Tato internetová stránka používá následující typy souborů cookie, jejichž obsah a způsob funkčnosti je vysvětlen níže:


 • Přechodné/dočasné soubory cookie (viz bod b)
 • Trvalé soubory cookie (viz bod c).


b) Přechodné soubory cookie se vymažou automaticky bez zavření vašeho prohlížeče. K nim patří především dočasné soubory cookie. Ukládají takzvané identifikační číslo relace (Session-ID), pomocí něhož lze přiřadit různé požadavky Vašeho prohlížeče ke společné relaci. Tím dokáže Váš počítač opět rozpoznat, když se vrátíte na naši internetovou stránku. Dočasné soubory cookie se vymažou po odhlášení nebo zavření prohlížeče.


c) Trvalé soubory cookie (např. funkce „zůstat přihlášený na tomto počítači“) zůstávají uloženy ve Vašem koncovém zařízení a vymažou se automaticky po zadaném čase, který může být por každý soubor cookie odlišný. Soubory cookie můžete vymazat v nastaveních bezpečnosti Vašeho prohlížeče.


d) Na naší webové stránce jsou sbírána a dále zpracovávána data v anonymizované podobě za účelem neustálé optimalizace a analýzy obsahu našeho webu. K tomuto účelu používáme nástroj pro analýzu webových stránek Webtrekk od společnosti Webtrekk GmbH. Společnost Webtrekk přitom jako poskytovatel služeb s certifikací TÜV využívá pouze servery umístěné v Německu. Při sestavování anonymizovaných uživatelských profilů jsou generovány pseudonymy. Při pseudonymizaci je jméno nebo jiný identifikační znak kompletně nahrazen, což vylučuje identifikaci dotčeného subjektu. To zahrnuje také používání souborů cookies, které rovněž sbírají a ukládají data v pseudonymní podobě. Cookies jsou malé textové soubory, které se na vašem pevném disku ukládají tak, že jsou přiřazeny k vámi používanému internetovému prohlížeči, a prostřednictvím kterých se k tomu, kdo cookie nastavil, dostávají určité informace.


Data nejsou v žádném případě používána k osobní identifikaci návštěvníka (pokud by to bylo vůbec technicky možné) nebo spojována s údaji o nositeli pseudonymu.


Právním základem pro toto zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO (základní nařízení o ochraně dat) ve spojení s § 15 TMG (zákon o prostředcích komunikace na dálku). Naším zájmem je provoz a garance základní funkčnosti této webové stránky.


Právo na odvolání dle § 15 zákona o prostředcích komunikace na dálku

Podle § 15 zákona o prostředcích komunikace na dálku mohou návštěvníci webových stránek vyjádřit nesouhlas s ukládáním svých anonymně shromážděných návštěvnických dat, aby tak v budoucnu nedocházelo k jejich dalšímu shromažďování.


Nesouhlas s tímto pseudonymním zpracováním dat můžete vyjádřit kdykoliv, takže vaše návštěvy na našich internetových stránkách nebudou v budoucnu zaznamenávány. K tomu je nutná aktivace Opt out cookie. Klikněte prosím na následující tlačítko pro potvrzení v případě, že chcete vyjádřit nesouhlas s pseudonymním zpracováním dat:


Nastavit Opt out cookie


Váš nesouhlas lze respektovat jen po dobu, kdy soubor Opt out cookie zůstává uložen ve vašem počítači. Mějte prosím na paměti, že při mazání vašich cookies dochází v zásadě i ke smazání Opt out cookie. Pokud používáte několik počítačů, měli byste mít možnost vyjádření nesouhlasu aktivovanou v každém koncovém zařízení.


5. Vymazání a zablokování osobních údajů

Vaše údaje se vymažou hned poté, jakmile již nejsou zapotřebí k účelu, na který byly získány. V případě čistě informativního používání internetové stránky se IP adresa vymaže nejpozději po 7 dnech ze všech systémů, které byly použity v souvislosti s provozem této internetové stránky. Ze zbývajících údajů nelze odvodit identifikaci osoby. 


Při používání jiných služeb naší internetové stránky se Vaše údaje zpravidla ukládají do našich systémů na účely správy uživatelů. Pravidelně se kontrolují, zda je možné je vymazat. Pokud by to v rámci vztahu se zákazníkem nebo zájemcem nebylo více potřebné nebo by převažoval opačný zájem, dané údaje se vymažou v případě, že to není v rozporu se zákonem stanovenou povinností uchovávání údajů. 


Vaše údaje musejí být rovněž odstraněny v případě, pokud není jejich ukládání povoleno (např. pokud nejsou správné a není možná oprava). Místo vymazání se provede blokování, pokud existují právní nebo skutečné překážky (například mimořádné archivační lhůty).


6. Postoupení údajů třetí straně

Údaje, které nám poskytnete, se zásadně nepředávajíí třetím osobám. Především se třetím osobám nepředávají údaje na reklamní účely. 


Případně však využíváme poskytovatele služeb, například pro technickou údržbu nebo služby v souvislosti s rozšiřováním naší internetové stránky, na provoz naší internetové stránky nebo pro další produkty. Pečlivě je vybíráme a pověřujeme, naše pokyny jsou pro ně závazné a pravidelně je kontrolujeme.


7. Informační zpravodajce/reklama 

(1) Na základě Vašeho informovaného souhlasu se můžete přihlásit k odběru našeho informačního zpravodajce, pomocí kterého Vás informujeme o našich aktuálních nabídkách.


(2) K přihlášení odběru našeho informačního zpravodajce používáme takzvanou metodu double-opt-in. To znamená, že o Vašem přihlášení Vám pošleme e-mail na uvedenou e-mailovou adresu, ve kterém Vás požádáme o potvrzení, že chcete odebírat informačního zpravodajce. Pokud nepotvrdíte své přihlášení do 48 hodin, Vaše informace se zablokují a po jednom měsíci automaticky vymažou. Kromě toho vždy ukládáme Vámi používané IP adresy a doby přihlášení a potvrzení. Účelem procesu je prokázat Vaše přihlášení a případně objasnit možné zneužití Vašich osobních údajů.


(3) Povinnou informací k posílání informačního zpravodajce je pouze Vaše e-mailová adresa. Další samostatně označené údaje jsou dobrovolné a používají se pouze k tomu, abychom Vás mohli osobně oslovit nebo Vám posílat další informace. Po potvrzení uložíme Vaši e-mailovou adresu na účely zasílání informačního zpravodajce. Právním základem je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a) nařízení GDPR.


(4) Váš informovaný souhlas se zasíláním informačního zpravodajce můžete kdykoliv odvolat a jeho odběr odhlásit. Odvolat jej můžete kliknutím na odkaz, který je připravený v každém e-mailu s informačním zpravodajcem, e-mailem na adresu newsletter@schueco.com nebo posláním zprávy na kontaktní údaje, které jsou uvedeny v tiráži.


(5) I na jiných místech naší internetové stránky máte možnost vyjádřit informovaný souhlas s využitím údajů na reklamní účely (e-mail, telefon, pošta). Pokud si to přejete, musíte vyplnit povinné údaje pro požadovaný způsob navázání kontaktu (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa). Pokud se přihlásíte, použijeme postup double-opt-in, který je uvedený pod bodem 6 (2). 


(6) Samozřejmě můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na reklamní účely. O uplatnění Vašeho nároku na vyjádření nesouhlasu se zpracováním Vašich údajů na reklamní účely nás můžete informovat pomocí e-mailu na adrese info@schueco.cz


8. Ikony sociálních médií v zápatí internetové stránky 

Obvykle už přenášejí tlačítka (jako například tlačítko „líbí se mi to“ v síti Facebook), která poskytují sociální sítě, osobní údaje do příslušné sociální sítě, pokud uživatel navštíví internetovou stránku, ve které je integrováno tlačítko sociální sítě. 


Tomu tak u nás není. V zápatí naší internetové stránky se nenacházejí žádná tlačítka plug-in. Jsou zde zobrazeny pouze ikony. Tyto ikony odkazují pomocí externího odkazu na odpovídající platformy sociálních médií, jakmile na ně kliknete. Aktivní spojení s příslušnou platformou se vytvoří až po samotném kliknutí a případně po přihlášení na příslušnou platformu. Osobní údaje se v případě začlenění ikon platforem sociálních médií po otevření naší internetové stránky nepřenášejí.


9. Prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a používání ze strany YouTube

Do naší internetové stránky jsme integrovali komponenty společnosti YouTube. YouTube je internetový videoportál, který tvůrcům videí umožňuje bezplatné zadávání videoklipů a jiným uživatelům zase bezplatné sledování, hodnocení a komentování těchto videoklipů. YouTube umožňuje publikování všech typů videí na internetovém portálu, přičemž je možné sledovat kompletní firmy a televizní relace, ale i hudební videa, ukázky nebo videa, které vytvořili samotní uživatelé.


Provozovatelem YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Společnost YouTube, LLC je dceřiná společnost společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.


Každým jednotlivým otevřením stránky z této internetové stránky, která je provozována orgánem zodpovědným za zpracování a do které byl integrován komponent YouTube (video YouTube), se automaticky iniciuje internetový prohlížeč v informačně-technologickém systému dotčené osoby prostřednictvím daného komponentu YouTube, aby stáhl příslušný komponent YouTube ze sítě YouTube. Další informace o YouTube naleznete na https://www.youtube.com/intl/cs/about/. YouTube a Google dostávají v rámci tohoto technického procesu informace o tom, které konkrétní podstránky naší internetové stránky dotčená osoba navštívila.


Pokud je dotčená osoba přihlášena na portálu YouTube, identifikuje YouTube po otevření podstránky, která obsahuje video YouTube, které konkrétní podstránky naší internetové stránky dotčená osoba navštívila. Tyto informace získávají komponenty YouTube a Google a přiřazují je k příslušnému účtu dotčené osoby na portálu YouTube.


YouTube a Google dostávají pomocí komponentu YouTube vždy informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naši internetovou stránku v době, kdy byla zároveň při otevření naší stránky přihlášena na portálu YouTube. To se děje nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikla na komponent YouTube nebo nikoliv. Pokud si dotčená osoba nepřeje takový přenos informací do portálu YouTube a Google, může tomu zabránit tak, že se před návštěvou naší internetové stránky odhlásí z účtu na portálu YouTube.


Společností YouTube zveřejněná prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz. Tato prohlášení uvádějí vysvětlení o získávání, zpracování a používání osobních údajů společností YouTube a Google.


10. Prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ze strany Google Remarketing

Na této internetové stránce jsme integrovali služby Google Remarketing. Google Remarketing je funkce Google-AdWords, která společnosti umožňuje zobrazovat reklamu takovým uživatelům internetu, kteří předtím navštívili internetovou stránku společnosti. Integrování Google Remarketing umožňuje společnosti vytváření reklamy, která je orientována na uživatele, a uživatelům internetu zobrazovat přizpůsobené reklamy.


Provozovatelem služeb Google Remarketing je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.


Účelem Google Remarketing je zobrazování přizpůsobených reklam. Google Remarketing nám umožňuje zobrazovat reklamní inzeráty prostřednictvím reklamní sítě Google nebo na jiných internetových stránkách, které korespondují s individuálními potřebami a zájmy uživatelů internetu.


Google Remarketing nastaví soubor cookie do informačně-technologického systému dotčené osoby. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Po nastavení souboru cookie může Google opětovně identifikovat návštěvníka naší internetové stránky, pokud si tento otevře internetové stránky, které jsou rovněž členem reklamní sítě Google. Po každém otevření internetové stránky, ve které je integrována služba Google Remarketing, se internetový prohlížeč dotčené osoby automaticky identifikuje v Google. Google dostává v rámci tohoto technického procesu informaci o osobních údajích jako je IP adresa nebo o vyhledávání informací ze strany uživatele, které Google použije kromě jiného na zobrazování přizpůsobené reklamy.


Pomocí souborů cookie se ukládají osobní informace, například o internetových stránkách, které navštívila dotčená osoba. Při každé návštěvě našich internetových stránek se kromě toho přenášejí osobní údaje, včetně IP adresy internetové přípojky, kterou používá dotčená osoba, společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google za určitých okolností poskytuje technickým procesem získané osobní údaje třetí straně.


Dotčená osoba může kdykoliv zabránit nastavení souboru cookie naší internetovou stránkou, a sice pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče a tím natrvalo projevit nesouhlas s vkládáním souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo tomu, aby Google vložila soubor cookie do informačně-technologického systému dotčené osoby. Navíc je možné soubory cookie dosazené prostřednictvím Google Analytics kdykoliv vymazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu.


Kromě toho má dotčená osoba možnost podat námitku proti přizpůsobené reklamě ze strany Google. Za tím účelem musí dotčená osoba kliknout z každého internetového prohlížeče, který používá, na odkaz www.google.de/settings/ads a tam nastavit odpovídající opatření.


Více informací a platná prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz.


Souhrn získaných údajů z Vašeho účtu Google se provádí pouze na základě Vašeho souhlasu, který jste prohlásili v Google nebo který můžete odvolat (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Při získávání údajů, které nejsou sloučeny ve Vašem účtu Google (např. protože nemáte účet Google nebo jste s takovým sloučením nesouhlasili), tvoří právní základ získávání údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z toho, že jako provozovatel internetových stránek máme zájem o anonymizovanou analýzu návštěvníků internetové stránky na reklamní účely.


11. Prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a používání Google AdWords a Google Conversion-Trekking

Tato internetová stránka používá Google AdWords. AdWords je online reklamní program od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (dále jen „Google“).


V rámci Google AdWords používáme takzvané sledování konverzí (conversion-tracking). Soubor cookie sledování konverzí se uloží, pokud uživatel klikne na reklamu zobrazovanou přes Google. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč uloží do počítače uživatele. Tyto soubory cookies ztrácejí svoji platnost po 30 dnech a nejsou určeny na osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky na našem webu a souboru cookie ještě nevypršela platnost, dokážeme my i společnost Google rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.


Každý zákazník služby AdWords získá jiný soubor cookie. Soubory cookie tak nemohou být sledovány přes internetové stránky zákazníků služby AdWords. Informace, které se získávají pomocí souborů cookie konverzí, slouží k vytvoření statistik konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci získají informace o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrování na stránku označenou značkou konverze. Nezískají však žádné informace, pomocí nichž by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Pokud si nepřejte být účastníkem sledování, můžete vznést námitky proti takovému používání tak, že v nastaveních deaktivujete soubor cookie konverze sledování Google pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Poté nebude započítán do statistiky sledování konverzí.


Ukládání souborů cookie konverzí se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem o analýzu chování uživatelů s cílem optimalizovat nejen svoji nabídku na webu, ale i svoji reklamu.


Více informací o Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v ustanoveních o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů společnosti Google: 
https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz.


Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o používání souborů cookie a tyto soubory cookie povolit jen v jednotlivých případech, aktivovat přebírání souborů cookie v určitých případech nebo je všeobecně vyloučit a aktivovat automatické vymazávání souborů cookie po zavření prohlížeče. Následkem deaktivace souborů cookie může dojít k omezení funkčnosti této internetové stránky.


12. Prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a používání ze strany DoubleClick 

Do naší internetové stránky jsme integrovali komponenty DoubleClick by Google. DoubleClick je ochranná známka společnosti Google, určená převážně pro speciální online marketingová řešení reklamních agentur a vydavatelů.


Provozovatelem DoubleClick by Google je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.


DoubleClick by Google přenáší údaje při každé impresi, jakož i s každým kliknutím nebo při jiných aktivitách na server DoubleClick. Každý takový přenos údajů iniciuje žádost o soubor cookie pro prohlížeč dotčené osoby. Pokud prohlížeč tuto žádost akceptuje, nastaví DoubleClick soubor cookie do informačně-technologického systému dotčené osoby. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Účelem soubor cookie je optimalizace a zobrazování reklamy. Soubor cookie se kromě toho používá k přepínání a zobrazování reklamy relevantní pro uživatele, jakož i k vypracování zpráv o reklamních kampaních nebo jejich vylepšení. Kromě toho slouží soubor cookie k zabránění vícenásobného zobrazení stejné reklamy.


DoubleClick používá identifikační číslo souboru cookie, které je nutné pro daný technický proces. Identifikační číslo souboru cookie je nutné například k zobrazení reklamního inzerátu v prohlížeči. DoubleClick může rovněž pomocí identifikačního čísla souboru cookie získat informace o tom, které reklamní inzeráty již byly v prohlížeči zobrazeny, aby se zabránilo dvojnásobnému zobrazování. DoubleClick může rovněž pomocí identifikačního čísla souboru cookie sledovat konverze Konverze se zaznamenávají například tehdy, pokud byl uživateli předtím zobrazen reklamní inzerát DoubleClick a následkem toho prostřednictvím stejného internetového prohlížeče nakoupí tento uživatel na dané internetové stránce provozovatele reklamy.


Soubor cookie od DoubleClick nebosahuje žádné osobní údaje. Soubor cookie od DoubleClick může ale obsahovat dodatečné identifikátory kampaně. Identifikátor kampaně slouží k identifikaci kampaní, se kterými byl uživatel už v kontaktu.


Každým jednotlivým otevřením stránky této internetové stránky, která je provozována orgánem zodpovědným za zpracování a do které byl integrován komponent DoubleClick, se automaticky iniciuje internetový prohlížeč v informačně-technologickém systému dotčené osoby prostřednictvím komponentu DoubleClick, aby přenesl údaje na účely online reklamy a vyúčtování provizí do Google. Google dostává v rámci tohoto technického procesu informace o údajích, které Google využívá při zúčtování provizí. Kromě toho může Google i získat přehled o tom, na které určité odkazy na naší internetové stránce dotčená osoba klikla.


Dotčená osoba může kdykoliv zabránit nastavení souboru cookie naší internetovou stránkou, a sice pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče a tím natrvalo projevit nesouhlas s vkládáním souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo tomu, aby Google vložila soubor cookie do informačně-technologického systému dotčené osoby. Navíc je možné soubory cookie od Google kdykoliv vymazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu.


Více informací a platná prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů od DoubleClick by Google naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz.


13. Integrace Google Maps

Na této internetové stránce využíváme nabídku Google Maps. Takto Vám můžeme zobrazit interaktivní karty přímo na internetové stránce, čímž se umožní pohodlné využívání funkcí karet.

Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Ampithearte Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Na základě návštěvy na internetové stránce dostane Google informaci o tom, že jste otevřeli odpovídající podstránku naší internetové stránky, a uloží se Vaše IP adresa. To se děje nezávisle na tom, zda máte v Google uživatelský účet, pomocí kterého jste se přihlásili, nebo v případě, že neexistuje žádný uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni v Google, přiřadí se Vaše údaje přímo k Vašemu účtu. Nepřejete-li si přiřazení k Vašemu profilu v Google, musíte se odhlásit před aktivováním tlačítka. Google uloží Vaše údaje jako uživatelské profily a použije je na účely reklamy, průzkum trhu a/nebo pro návrh své internetové stránky. Takové vyhodnocení se provádí především (i pro nepřihlášené uživatele) na účely poskytování přizpůsobené reklamy a k informování jiných uživatelů v sociální síti o Vašich aktivitách na naší internetové stránce. Máte právo na podání námitky proti vytvoření takových uživatelských profilů, přičemž se musíte obrátit přímo na Google.


Další informace o účelu a rozsahu získávání údajů a jejich zpracování ze strany poskytovatele plug-in naleznete v prohlášeních o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů daného poskytovatele. Tam jsou uvedeny i další informace o Vašich náležitých právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz. Google zpracovává Vaše osobní údaje i v USA a podřídil se EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


14. integrace služby Google reCAPTCHA

K zajištění dostatečné bezpečnosti údajů při přenosu formulářů používáme v určitých případech službu reCAPTCHA společnosti Google Inc.

Tato služba je určena především k rozlišování, zda zadání provádí skutečná osoba nebo se realizuje neoprávněně strojovým nebo automatizovaným zpracováním. Služba zahrnuje zaslání IP adresy a příp. dalších údajů společnosti Google, které společnost Google potřebuje pro službu reCAPTCHA. Za tím účelem platí odlišná ustanovení na ochranu osobních údajů vydaná společností Google Inc. Další informace týkající se směrnic na ochranu osobních údajů společnosti Google Inc. Najdete na adrese
http://www.google.com/intl/cs/privacy nebo https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz.


15. Právní podklady zpracování

Čl. 6 I písmeno a GDPR slouží společnosti Schüco jako právní podklad pro zpracování, u nichž si vyžádáme o informovaný souhlas na určité účely zpracování údajů (např. Informační zpravodajce, Moje pracoviště, Burza práce). Je-li zpracování osobních údajů nutné při plnění předmětu smlouvy, jejíž smluvní strana je dotčená osoba, jako například při procesech zpracování, které jsou nutné při dodávkách zboží nebo poskytování jiných výkonů nebo protihodnoty, v tom případě se zpracování zakládá na čl. 6 I písmeno b ) GDPR. To samé platí i pro procesy zpracování, které jsou nutné pro realizaci předsmluvních opatření. Pokud naše společnost podléhá v případě poptávky po našich výrobcích nebo službách právní povinnosti, která je spojena se závazným zpracováním osobních údajů, jako například při plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písmeno c) nařízení GDPR. Ve výjimečných případech může být nezbytné zpracování osobních údajů na ochranu životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby. To by bylo v případě, pokud by se návštěvník zranil a museli bychom sdělit jeho jméno, věk, údaje o zdravotní pojišťovně nebo jiné důležité údaje lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. V tom případě by byl právním podkladem čl. 6 I písmeno d ) nařízení GDPR. Zpracování by se v konečném důsledku mohlo provést na základě čl. 6 I písmeno f ) nařízení GDPR. Na tomto právním podkladu jsou založeny procesy zpracování, které nepatří do žádného z výše uvedených právních podkladů, pokud je zpracování potřebné k zachování našeho oprávněného zájmu nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody dotčené osoby. Takové procesy zpracování jsou pro nás povoleny především proto, protože byly zvlášť zmíněny evropským zákonodárcem. Zastupuje názor, že oprávněný zájem může vzniknout, pokud je dotčená osoba zákazníkem zodpovědného orgánu (odůvodnění 47 věta 2 GDPR).Stav: Květen 2019