Co hledáte?
...

Politika managementu Schüco

Kvalita vyplývající ze zodpovědnosti

Aktivní řízení kvality, ekologie, energií a bezpečnosti práce je základním článkem politiky managementu společnosti Schüco. Posuzujeme přitom všechny relevantní aspekty – od nákupu zboží a surového materiálu, přes vývoj, produkci, marketing, prodej a logistiku, až po recyklaci.

Cílem je, zajistit všemi svými výrobky a nabízenými službami nejvyšší standardy ve všech oblastech a procesech. To pomáhá nejen eliminovat chyby, nýbrž také neustále zdokonalovat všechny výrobky a procesy.

Schüco International KG se v rámci tohoto řídícího systému zaměřuje na požadavky mezinárodních norem pro řízení jakosti DIN EN ISO 9001, ochranu životního prostředí DIN EN ISO 14001, hospodaření s energií DIN EN ISO 50001 a všechny zákonné směrnice provozní bezpečnosti práce.
Příslušné národní, zákonné a legislativní předpisy jsou přitom chápány jako minimální požadavky. V rámci celé skupiny Schüco se vyžaduje míra bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, která výrazně překračuje tuto úrověň.

Středobodem je člověk

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a zákazníků, jakož i sociální zodpovědnost vůči veřejnosti, to jsou cíle naší firmy, za které zodpovídá vedení společnosti. Schüco zavazuje všechny spolupracovníky k dodržování všech zákonů, norem a směrnic, které přispívají ke zdraví našich zákazníků, obchodních partnerů a spolupracovníků, a také k ochraně životního prostředí. Veškerého jednání našich spolupracovníků a smluvních partnerů je založeno na zkušenostech, zodpovědnosti a každodenním prosazování našich zásad.

Pokrok vyplývající z přesvědčení

Schüco v úzké spolupráci se svými dodavateli kontinuálně zdokonaluje své systémy a pracovní procesy, což následně zvyšuje také kvalitu výrobků a služeb. Chceme maximální měrou plnit všechny požadavky zákazníků a překonávat jejich očekávání. Řídící systém Schüco, jehož implementace a účinnost je pravidelně kontrolována, zajišťuje další kontinuální rozvoj. Všichni spolupracovníci jsou vedením podniku vybízeni k podávání podnětů a podpoře inovací zvyšujících efektivnost tohoto systému.

Udržitelný život

Důležitou součástí firemní politiky je ochrana životního prostředí, eliminace jeho zatěžování a efektivní nakládání se stávajícími energetickými zdroji.

Schüco v tomto ohledu nabízí systémová řešení pro udržitelné vybavení budov, které přispívá k efektivnímu využívání energií. Lze tak buď snižovat energetickou spotřebu a/nebo lépe využívat energie. Ochrana životního prostředí a bezpečnost, ekonomický úspěch a sociální jednání, to vše staví Schüco na stejnou úroveň.

Vedení společnosti Schüco International KG se stará o to, aby byly k dispozici potřebné zdroje, které zajistí dosažení požadovaných cílů. Je zodpovědné za definici, implementaci a podobu zde vylíčených principů, které také kontinuálně kontroluje a aktualizuje.

Ověřovat. Plánovat. Pro lepší budoucnost.

Schüco sanační kalkulátor

S pomocí jednoduché kalkulačky si můžete snadno a rychle spočítat ekonomické dopady sanace budovy již od fáze plánování.

Trvalá udržitelnost

Stáhnout si prospekty

Fassade

Podívejte se na aktivity z oblasti trvalé udržitelnosti, kterými Schüco odpovídá na aktuální otázky dneška.