Co hledáte?
...

Náš cíl:

Soulad člověka, prostoru a životního prostředí

Budoucnost stavebního průmyslu je formována celosvětovými trendy stále se rozrůstající urbanizace, propojováním privátního života s pracovním a intenzivnějším vnímáním nutnosti ochrany životního prostředí. Vyžadována je udržitelná architektura, u které jsou stejnou měrou zohledněny jak sociokulturní aspekty, tak i ekonomické a ekologické hodnoty. Naším cílem je soulad člověka, prostoru a životního prostředí.

Náš cíl: soulad člověka, prostoru a životního prostředí

Klíčovou roli přitom hrají budovy, které dokážou pozitivně ovlivnit zdraví a pocit pohody jejich uživatelů, a to svou vizuální, termickou, akustickou, ergonomickou a hygienickou kvalitou. Současně musí splňovat všechny ekonomické požadavky v ohledu na jejich dlouhou životnost a rentabilitu. To znamená, že budovy a stavební výrobky je nutno vnímat se zřetelem na jejich celkový životní cyklus. Po uplynutí jejich životnosti musí být možno tyto produkty recyklací zachovat a opět znovu zužitkovat.

Společnost Schüco maximální měrou podporuje tyto udržitelné budovy – svými technologiemi a systémy, jejichž ústředním bodem je člověk a soulad s životním prostředím. Ať již se jedná o hliník nebo plast, systémy Schüco naplňují všechny základní principy vývoje udržitelných produktů. Poskytují maximální koncepční volnost a vysokou designovou afinitu. Mimo to jsou koncipovány s ohledem na jejich využití, uživatelský komfort, energetickou efektivitu, šetření přírodních zdrojů a ochranu klimatu. Navíc se vyznačují dlouhou životností a recyklovatelností.

Schüco však jde ještě nad rámec svých systémů: společnost podporuje investory, architekty, stavebníky a své partnery ve všech fázích udržitelného stavebního projektu – od prvotního nápadu až po demontáž vysloužilé fasády. Tato podpora v sobě zahrnuje poradenství v ohledu na certifikace, plánování udržitelných systémů, deklarace ekologických produktů a recyklace obvodových plášťů.

Informační brožury a deklarace udržitelnosti

Chcete se dozvědět více o aktivitách Schüco v oblasti udržitelnosti, kterými chceme čelit globálním výzvám současnosti? Přečtěte si naši informační brožuru „Udržitelnost: naše motivace a náš přínos“. Zde se mimo jiné dozvíte, jakými nápady Schüco čelí měnícím se požadavkům na ekologické utváření urbanistických prostorů, a proč se udržitelné stavitelství z dlouhodobého hlediska vyplatí všem zúčastněným stranám..

Brožura ke stažení (pdf, 6,9 MB)


Obšírnější informace získáte v Deklaraci udržitelnosti 2017/2018. V souladu se směrnicemi mezinárodně etablovaných standardů Global Reporting Initiative (GRI) podává informace o tom, jak je u Schüco udržitelnost organizována, bilancuje ekonomické, ekologické a sociální aktivity společnosti a definuje její cíle do budoucnosti.

Deklarace o udržitelnosti 2019/20 (pdf, 5,3 MB)

Deklarace o udržitelnosti 2017/18 (pdf, 901,8 KB)

CRADLE TO CRADLE® - smysluplné hospodaření s materiály

Cradle to Cradle představuje systém kontinuální cirkulace materiálů a kladně hodnocených materiálů, které jsou neškodné pro lidstvo a životní prostředí.

Pomocí designového konceptu Cradle to Cradle, zkráceně C2C, jsou produkty vyvíjeny tak, aby do budoucna nevznikal žádný další odpad, resp. aby byl plně recyklovatelný. Technické materiály jsou cenné materiály, které jsou po fázi užití příslušných produktů  bezezbytku recyklovatelné. Po recyklaci je pak zle ve stejné kvalitě znovu použít k výrobě nových produktů. Obsažené látky jsou důsledně testovány na možný výskyt škodlivin. Výsledkem jsou produkty, které jsou užitečné nejen pro člověka, ale také vůči životnímu prostředí. C2C připravuje cestu novému ekonomickému systému, který bude postaven na inovacích, kvalitě a kreativitě. A že takový systém může fungovat, dokazuje již dnes několik tisíc globálních produktů, které byly vyvinuty podle těchto principů.

více o tématu C2C

SCHÜCO sanační kalkulátor

Pomocí sanační kalkulačky Schüco můžete ještě před začátkem plánování jednoduše a rychle posoudit ekonomické efekty sanace kancelářské budovy.

Po nekomplikovaném zadání dat, ekonomických rámcových podmínek a stupně zachovalosti objektu získáte informace o navýšení hodnoty, úspoře energií a nárůstu produktivity na pracovišti. Tato hodnota je vyjádřena v Eurech. Na konci výpočtu pak obdržíte informaci o možné výnosnosti investice.

Upozornění: V položce „Nápověda“ se dozvíte více o aplikovaných rámcových podmínkách


otevřít kalkulátor

Ověřovat. Plánovat. Pro lepší budoucnost.

Schüco sanační kalkulátor

S pomocí jednoduché kalkulačky si můžete snadno a rychle spočítat ekonomické dopady sanace budovy již od fáze plánování.

Trvalá udržitelnost

Stáhnout si prospekty

Fassade

Podívejte se na aktivity z oblasti trvalé udržitelnosti, kterými Schüco odpovídá na aktuální otázky dneška.