İstediğiniz alanı seçin
Alan seçin
Schüco Arama
Carbon Control - Build to Decarb

Schüco Carbon Control

Uygulamacılar için özel karbon azaltıcı çözümler

Schüco Carbon Control

uygulamacıların planlanan bina kabuklarındaki (pencereler, kapılar ve cepheler) CO₂ emisyonlarını, kullandıkları malzemeler ve hibrit yapılar kullanan geleceğe yönelik çözümlerle azaltmalarını mümkün kılar.

Bu, uygulamacıların inşaat aşaması sırasında ilgili binanın karbon ayak izini aktif olarak yönetmelerine ve ayrıca binanın daha sonra iklim açısından optimize edilmiş veya iklim açısından nötr işletimi için doğru koşulları yaratmalarına olanak tanır.

Bu şekilde, uygulamacıların pazarın CO₂ ile ilgili artan ihtiyaçlarını ihale aşamasında karşılamalarına ve uzun vadede rekabetçi konumlarını güvence altına almalarına yardımcı oluyoruz.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Verarbeiter

Dekarbonizasyon için inşa ile CO₂ nötr bir geleceğe giden yolda

'Dekarbonizasyon için İnşa', imalatçıların inşaat sırasında planlanan binanın karbon ayak izini aktif olarak yönetmelerine ve yasal gerekliliklere uymalarına olanak tanıyan modüler ürünümüzdür.

3D hesaplama yazılımımız SchüCal gibi enerji ve CO₂ tasarruflu çözümlerin yanı sıra, CO₂'ü azaltılmış hibrit sistemler ve düşük karbonlu ve ultra düşük karbonlu alüminyum gibi yeni malzemeler müşterilerimize sunulmaktadır.

Bu verimli kombinasyon, inşaat projelerinde Yapılandırılmış Karbon seviyesinin azaltılmasını mümkün kılar ve buna ek olarak binanın daha sonraki işletimi sırasında Operasyonel Karbonun azaltılması için kabul edilebilir bir temel elde edilmesini sağlar.

CO₂-Fußabdruck für Gebäude auf Knopfdruck

Tek tuşla karbon ayak izi

3D hesaplama yazılımımız SchüCal, imalatçılara ilk kez kullanılan malzemelerin ve yapısal birimlerin CO₂ değerleri konusunda tam şeffaflık sağlıyor. Yeni uygulanan bu fonksiyonla kullanıcı, planlama sürecinin herhangi bir noktasında binaya giren bileşene özel CO₂e girdisini belirleyebilir ve bunu tasarımcılarla, bina sertifikasyon kuruluşlarıyla ve yatırımcılarla bir EPD biçiminde paylaşabilir.

Carbon Control Consulting Team

Carbon Control Danışman Ekibi

Şartnamelerde kapsamlı CO₂ belgelendirmesi ve sertifikasyonu ile yeni malzemelerin kullanımına yönelik artan bir talep var. Karbon Kontrolü Danışmanlık Ekibimiz, imalatçılara rekabetçi çözümler sunabilmeleri için kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

CO₂-reduzierte Materialien im Bau

Azaltılmış-CO₂ malzemeler

Üreticiler, doğru malzemeleri seçerek yerleşik emisyon seviyesini aktif olarak etkileyebilir. Özellikle düşük CO₂ değerine sahip profiller için VinylPlus® sertifikalı PVC-U ünitelere ve standart alüminyuma ek olarak Schüco iki yeni alüminyum ürün sunuyor.

CO₂-sparende Hybridsysteme

Hibrit sistemler

Çeşitli fonksiyonel elemanların veya malzemelerin birleştirilmesi, genel bir çözüm olarak özellikle CO₂ açısından verimli olabilir. Örneğin hava koşullarına sürekli dayanıklı bir alüminyum eklenti, ahşap bir altyapıyla birleştirilebilir.

 CO₂-sparendes Verpackungs-Management für Baustellen

Paketleme yönetimi

Üretimden şantiyedeki kullanıma kadar ürün ambalajımızı CO₂ tasarrufu açısından sürekli olarak optimize ettik.

Neden Schüco Carbon Control?

İnşaat projelerini Schüco Carbon Control ile tasarlamak ve uygulamak için pek çok iyi neden vardır. CO₂ azaltıcı ürün ve hizmetlerimizle, inşaatın tüm aşamalarında bina kabuğunun sahaya özel karbondan arındırılması sağlanabilir.

Tek tuşla karbon ayak izi

Tasarım ve planlama sürecinin herhangi bir noktasında, 3D hesaplama yazılımımız SchüCal, imalatçılara ilk kez kullanılan malzemelerin ve yapısal birimlerin CO₂ değerleri konusunda tam şeffaflık sağlıyor.

Malzeme

Üreticiler doğru malzemeyi seçerek yerleşik emisyon seviyesini aktif olarak etkileyebilir. Düşük karbonlu alüminyum (LC), ultra düşük karbonlu alüminyum (ULC) ve PVC-U üniteleri, özellikle düşük CO₂ değerine sahip profiller sunar.

Hibrit sistemler

Çeşitli fonksiyonel elemanların veya malzemelerin ahşap bir altyapı veya yeşil cephe ile birleştirilmiş alüminyum ilave yapı gibi komple bir çözümde birleştirilmesiyle özellikle yüksek derecede CO₂ verimliliği elde edilebilir.

SSS

EPD nedir?

EPD nedir?

EPD kısaltması 'Çevresel Ürün Beyanı' anlamına gelir. EPD, inşaatta kullanılacak belirli bir malzemenin çevreyle ilgili özelliklerini veri biçiminde listeleyen bir belgedir. İdeal olarak burada malzemenin tüm yaşam döngüsü dikkate alınacaktır. Malzemenin ve yapının GWP değerine dayanan bu veriler kullanılarak binanın ekolojik değerlendirmesi yapılabilir ve bina sertifikalandırılabilir.

GWP değeri nedir?

GWP değeri nedir?

GWP değeri, bir binanın tüm hizmet ömrü boyunca 'Küresel Isınma Potansiyelini' (İçerilmiş Karbon ve Operasyonel Karbondan kaynaklanan CO₂ emisyonlarını) ölçer. GWP değeri CO₂e veya CO₂ eşdeğeri olarak gösterilir.

LC ve ULC kısaltması ne anlama gelir?

LC ve ULC kısaltması ne anlama gelir?

LC 'düşük karbonlu alüminyum' ve ULC 'ultra düşük karbonlu alüminyum' anlamına gelir. Bu iki terim, benzer enerji verimliliğine sahip standart alüminyumun yanı sıra Schüco'dan temin edilebilen alüminyum ürünler için kullanılır; özellikle düşük CO₂ değerine sahip profiller sunarlar.