Schüco Sök
Carbon Control - Build to Decarb

Schüco Carbon Control

Skräddarsydda lösningar för ett minskat koldioxidavtryck

Schüco Carbon Control gör det möjligt för tillverkare att minska CO₂-utsläppen i omslutande fasader (fönster, dörrar och fasader) med framtidssäkra lösningar som använder nya reducerade CO₂-material och hybridkonstruktioner.

Detta gör det möjligt för tillverkarna att aktivt hantera den aktuella byggnadens koldioxidavtryck under byggfasen och dessutom skapa de rätta förutsättningarna för efterföljande klimatoptimerad eller klimatneutral drift av byggnaden.

På så sätt hjälper vi tillverkarna att möta marknadens ökande krav på CO₂ i anbudsskedet och säkra deras konkurrenskraft på lång sikt.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Verarbeiter

Build to Decarb - påväg mot en CO₂-neutral framtid

‘Build to Decarb’ gör det möjligt för tillverkare att aktivt hantera koldioxidavtrycket för den planerade byggnaden under konstruktionen och att följa marknadens önskemål och krav.

Vid sidan av energi- och CO₂-effektiva lösningar som vårt 3D-beräkningsprogram SchüCal, är hybridsystem med reducerad CO₂ och nya material som aluminium med lågt koldioxidutsläpp och ultralågt koldioxidutsläpp tillgängliga för våra kunder.

Denna effektiva kombination gör det möjligt att minska nivån av bundet koldioxid i byggprojektet och dessutom att uppnå en acceptabel grund för minskningen av koldioxid i efterföljande drift av byggnaden.

CO₂-Fußabdruck für Gebäude auf Knopfdruck

Koldioxidavtryck genom en knapptryckning

I vårt 3D-beräkningsprogram SchüCal ges full transparens angående CO₂-värdena för de material och strukturella enheter som används. Med denna nyligen implementerade funktion kan användaren när som helst i planeringsprocessen fastställa den komponentspecifika koldioxidavtrycket för byggnaden och dela den med designers, byggnadscertifierare och investerare i form av en EPD.

Carbon Control Consulting Team

Carbon Control Consulting Team

I förfrågningsunderlag finns det en ökande efterfråga på omfattande CO₂-dokumentation och certifiering samt på användning av nya material. Vårt Carbon Control Consulting Team förser tillverkarna med en omfattande konsulttjänst, så att de kan erbjuda konkurrenskraftiga lösningar.

CO₂-reduzierte Materialien im Bau

Material med reducerad CO₂

Genom att välja rätt material kan tillverkarna aktivt påverka nivån på inbyggda utsläpp. Schüco erbjuder aluminium med extra lågt koldioxidavtryck.

CO₂-sparende Hybridsysteme

Hybridsystems

Att kombinera olika funktionella element eller material kan vara särskilt CO₂-effektivt som en helhetslösning. En permanent väderbeständig aluminiumpåbyggnad kan till exempel kombineras med en underkonstruktion i trä.

 CO₂-sparendes Verpackungs-Management für Baustellen

Hantering av förpackningar

Från produktion till användning på byggarbetsplatsen har vi konsekvent optimerat vår produktförpackning med ett minskat koldioxidavtryck i åtanke.

Varför Carbon Control från Schüco?

Det finns många goda skäl för att designa och genomföra byggprojekt med Schüco Carbon Control. Med våra CO₂-reducerande produkter och tjänster kan vi bidra till ett minskat koldioxidavtryck på ett projektspecifikt stadie uppnås under alla faser av byggandet.

EPD:er för certifiering

Från planeringen och framåt kommer de som är involverade i byggprocessen att dra nytta av den nyligen implementerade funktionen i vårt mjukvaruprogram SchüCal: "Koldioxidavtryck med en knapptryckning". Detta gör att alla data för den ekologiska bedömningen och certifieringen av byggnaden enkelt kan genereras i form av en EPD.

Material

Genom att välja rätt material kan tillverkarna aktivt påverka nivån på bundna utsläpp. Låg koldioxidavtryck (LC), ultralågt koldioxidavtryck på aluminium (ULC) erbjuder profiler med ett särskilt låga CO₂-värden.

Hybridsystem

En särskilt hög grad av CO₂-effektivitet kan uppnås genom att kombinera olika funktionella element eller material till en komplett lösning, såsom en tilläggskonstruktion i aluminium kombinerat med en underkonstruktion i trä eller en grön fasad med kombinerad växtlighet.

FAQ

Vad är en EPD?

Vad är en EPD?

Förkortningen EPD står för 'Environmental Product Declaration'. EPD är ett dokument som i dataform specificerar de miljörelevanta egenskaperna hos ett specifikt material som ska användas i byggandet. Helst kommer hela livscykeln för materialet att beaktas här. Med hjälp av dessa data, som baseras på materialets och strukturens GWP-värde, kan en ekologisk bedömning av byggnaden göras och byggnaden certifieras.

Vad innebär GWP-värde?

Vad innebär GWP-värde?

GWP-värdet kvantifierar en byggnads "globala uppvärmningspotential" – CO₂-utsläppen från Embodied Carbon och Operational Carbon – över hela dess livslängd. GWP-värdet uttrycks som CO₂e, eller CO₂-ekvivalenten.

Vad står LC och ULC för?

Vad står LC och ULC för?

LC står för ‘low carbon aluminium’ och ULC för ‘ultra-low carbon aluminium’. Dessa två termer används för aluminiumprodukter som är tillgängliga från Schüco tillsammans med liknande energieffektiv standardaluminium; de erbjuder profiler med ett särskilt lågt CO₂-värde.