Schüco Sök
Das richtige Material
...

Schüco Carbon Control

Material med reducerat CO₂

Genom att välja rätt material kan tillverkarna aktivt kontrollera de inbyggda koldioxidutsläppen i byggnadens fasad. Vidare kommer redan installerade materialen att behöva återanvändas i större utsträckning i framtiden så att de kan bidra till hållbarhet som återvunnet material i den cirkulära ekonomin.

Low carbon aluminium och ultra-low carbon aluminium

Genom att välja rätt material kan tillverkarna aktivt påverka nivån på inbyggda utsläpp. Schüco erbjuder aluminium med extra lågt koldioxidavtryck. Schüco erbjuder två nya aluminiumprodukter. Detta innebär att, beroende på det enskilda projektanbudet, kan profiler med särskilt låga CO₂-värden erbjudas och kostnadsberäknas med SchüCal. De nya produkterna möjliggörs genom användning av återvunna råvaror och grön el i produktionen av aluminiumet. 


ULC - Schüco Ultra Low Carbon Aluminium 

Just nu redovisar våra aluminiumprofiler med ultralågt koldioxidavtryck (ULC) ett GWP-värde på mindre än 2,27 kg CO₂e per kg aluminium. Under de kommande år kommer koldioxidavtrycket för ULC successivt att minska ytterligare.


LC - Schüco Low Carbon Aluminium 

Just nu redovisar våra aluminiumprofiler med lågt koldioxidavtryck (LC) ett GWP-värde på mindre än 4,47 kg CO₂e per kg aluminium. Under de kommande år kommer koldioxidavtrycket för LC successivt att minska ytterligare.


Grunden för vårt transparenta GWP-värde

När man beräknar CO₂e-fotavtrycket för en byggnad är det GWP-värdet (global warming potential eller CO₂e) för materialet som används av relevans. Schüco värdesätter transparens och anger CO₂e-avtrycket för den faktiska planerade profilen. Extrudering av aluminiumämnen ökar profilens GWP-värde med upp till cirka 30 %, så GWP-värden som anges för ämnet enbart är felaktiga.

Material med minskat CO₂

ULC – Schüco ultra-low carbon aluminium

Aluminiumprofiler med ultralåg koldioxid har ett GWP-värde på under 2,27 kg CO₂-e/kg aluminium för 2023. Under de följande åren kommer koldioxidavtrycket för ULC successivt att minska.

LC – Schüco low carbon aluminium

Aluminiumprofiler med låga koldioxidutsläpp har ett GWP-värde på under 4,47 kg CO₂-e/kg aluminium för 2023. Under efterföljande år kommer koldioxidavtrycket för LC också att gradvis minska.