Schüco Sök
 CO₂-sparendes Verpackungs-Management für Baustellen
...

Schüco Carbon Control

Förpackningshantering

Viktigaste för att minska utsläppen i branschen är såklart att välja rätt material som ska installeras som har en positiv inverkan på att minska CO₂. Men hållbara förpackningar kan också minska CO₂ utsläppen i byggprocesser. Schüco har därför konsekvent optimerat produktförpackningar vad gäller CO₂-besparingar, från tillverkning till användning på plats.