Schüco Sök
CO₂ objektspezifisch steuern
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Expertis rådgivning för en projekt-specifik CO₂ -kontroll

Tillverkare kan bana väg för en hållbar byggnad i ett tidigt skede för att aktivt förbli konkurrenskraftiga vad gäller specifikationer.

  

Schüco har därför utvecklat ett holistiskt, modulärt utbud av produkter och tjänster som kan användas för att hantera avkolningen av byggnadsskalet under hela livscykeln för en byggnad på projektspecifik basis: Schüco Carbon Control.


Sortimentet är uppbyggt som en verktygslåda över en byggnads fyra livsfaser – planering, konstruktion, drift och återvinning – och erbjuder ett urval av skräddarsydda lösningar för varje fas, med produkter och tjänster från Schüco-portföljen.