Schüco Sök
...

Schüco Carbon Control

Hållbar drift, underhåll och återvinning

Återvinning är en viktig faktor när det gäller att uppnå klimatneutralitet. Det har en enorm potential för att minska CO₂ – med upp till 23 % till 2030 och så mycket som 60 % till 2050. Detta innebär att återvinningsbarheten av allt material som används för byggnadsskalet alltid bör beaktas vid både nybyggnation och renoveringsprojekt .

Att maximalt utnyttja livslängd och återvinningspotential till fullo

Varje byggnad som byggs från och med nu måste uppfylla stränga hållbarhetskrav och kriterier för en cirkulär ekonomi för att förbli hållbar och framtidssäker på lång sikt. En nyckelfaktor för framgångsrik CO₂-minskning är den optimala återvinningsbarheten för installerade material, så att de kan återanvändas vid slutet av deras materiallivslängd. Aluminium som material har särskilt stor potential här. Aluminium är ett mångsidigt material som kan återvinnas om och om igen med jämförelsevis låga CO₂-utsläpp – vilket gör aluminium till ett hållbart återvunnet material på lång sikt.


En byggnad och dess fasader är dock bara riktigt hållbara om de kan användas under lång tid. Detta kan uppnås genom regelbundet underhåll och, vid behov, uppgradering eller eftermontering av enskilda komponenter. Först när alla alternativ för fortsatt drift av respektive enhet har uttömts är det meningsfullt att återvinna dess individuella komponenter. Byggnaden är sedan tillgänglig för återanvändning genom urban gruvdrift som "framtidens råvarulager". 

Cradle to Cradle-certifierade system

Cradle to Cradle-produkter och produktionsprocesser kräver radikalt nytänkande och omfattande, framåtblickande planering – från produktion av råvaror och användningsfasen till demontering, bearbetning och återanvändning som råvara. Det måste finnas bevis på att alla material som används är fria från föroreningar och producerade med förnybar energi så att de är säkra och inte skadar människor eller miljö.


Med 76 certifierade system leder Schüco vägen inom Cradle to Cradle i byggbranschen. Hållbara byggnader är framtiden. Det är därför extra viktigt för Schüco att materialet aluminium produceras och används på ett miljövänligt och socialt medvetet sätt. Som en av grundarna av Aluminium Stewardship Initiative (ASI) tar Schüco aktivt ansvar för en hållbar värdekedja i aluminium.

En liten tagg med stor påverkan:

Digitalisering av byggnadens fasadenheter IoF (Internet of Façades)

Med Internet of Facades och IoF ID förvandlar Schüco fönster, dörrar, fasader och skjutsystem till komponenter i det digitala byggnadskuvert. Varje element i en byggnad får sin egen digitala identitet av det lilla märket. All data, information, dokument och servicemeddelanden för ett element lagras på det och är tillgängliga under elementets livstid. IoF ID kan användas på aluminium, plast eller stål och kan även eftermonteras.