Schüco Sök
...

Övriga utbildningar

"Säkerhet och CE-märkning går hand i hand"

Utbildning i säkerhetsystem och CE-märkning

Säkerhet har blivit till ett allt hetare tema och CE-märkning är lag sedan år 2013. Vi reder ut vad som gäller och visar på möjligheterna med Schücos sortiment.


Målgrupp
Dokumentations-/kvalitetsansvarig


Förkunskaper
Inga

Målsättning
Efter genomförd kurs
- känner du till Schücos produktsortiment inom brand- och explosionsskyddande konstruktioner
- är förberedd för att CE-märka dina Schüco partier
- förstår att det enligt lag är obligatoriskt att CE-märka byggprodukter
- är införstådd med att det från och med november 2019 inte längre går att typgodkänna branddörrar i yttervägg
- känner till vilka hjälpmedel Schüco kan bistå med i CE-märkningsprocessen

Kursinnehåll
Säkerhetssystem:
- Genomgång av aktuella typgodkännanden och klassifikationsrapporter för brandskydd
- Översikts- och snittritningar
- Max dimensioner, element, dörrar och glas
- Val av glas och glasning
- Beslagning av branddörrar
- Anslutningar och infästning av brandskyddande konstruktioner
- Egenkontroll
- Genomgång av Schücos explosionsskyddande konstruktioner
- Explosionsskyddande klasser och dess betydelse

CE-märkning:
- CE-märkningens bakgrund och mål
- Aktörer i processen såsom CEN, SIS, Boverket, RISE, etc.
- Relevanta EN-standarder
- Olika klasser av övervakningskontroll
- Prestandadeklaraioner
- Dokumentation
- Schüco Produktpass
- Utskriftlistor och inställning av Schücal
- FPC- dokumenterad egenkontoll av tillverkning
- CE-märkning av brandpartier
- EN1090 (bärande konstruktioner)


”För Schüco är hållbarhet inte en trend, det är en attityd."

Utbildning i miljöklassningar

Äntligen börjar hållbart byggande gå från ord till handling. Vi reder ut skillnaden mellan olika miljöcertifieringssystem och ger handfasta tips om hur du ska projektera för att vinna affären.
Utbildningar i miljöklassningar ges vid förfrågan.
Förkunskaper
Inga
Innehåll
Lär dig skillnaderna mellan Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Green Building. Varför Byggvarubedömningen är så viktig och vilken roll Sunda hus spelar. Schüco satsar stort på hållbara klimatskal varför inte bara byggskedet är viktigt. Driften är direkt avgörande för klimatavtrycket. 


Frågor?

Har du frågor om utbildningarnas innehåll eller förkunskapskrav är du hjärtligt välkommen att kontakta:

Henrik Andersson

Tel.: 08 - 442 76 15
Mobil: 076 - 794 55 19

handersson@schueco.com

Anmälan

Du är hjärtligt välkommen att skicka din anmälan till sverige@schueco.com