Schüco Sök
...

2010-talet: Redo för framtiden

Schüco positionerar sig som teknik- och serviceledande i branschen med innovativa produkter och digitala lösningar. Strategiska bygginvesteringar i miljonklassen skapar moderna arbetsmiljöer. Hållbarhet står i fokus för all verksamhet: För Schüco är det inte en trend utan en inställning.

Neuer Inhalt (1)
Andreas Engelhardt tillträder som VD den 1 oktober 2012 och rollen som företagsledare med begränsat ansvar från och med september 2014.

Strategibyte

2012 Solen fortsätter att ge gratis, ren energi, men nedgången i priserna på solcellsmoduler och en total nedgång i efterfrågan, utlöst av nedskurna subventioner, gör det tydligt att sol-hypen är över. Nu krävs ett fundamentalt strategibyte. Schüco fokuserar på kärnverksamheten inom metallkonstruktion och plast och inriktar sig därmed på sina egna kärnkompetenser: fönster, dörrar och fasader. 


2013 Schüco introducerar Parametric Concept och den senaste beslagsgenerationen SimplySmart. 


2014 Andreas Engelhardt tillträder rollen som personligt ansvarig bolagsman. Två år tidigare blev han ny styrelseordförande.

Vi driver fram innovativa lösningar

2015 Det första passivhuscertifierade aluminiumsystemet FWS 50 SI+ för fasader med stolpar och reglar introduceras. Ytterligare systeminnovationer följer: De minimala yttre dimensionerna i det innovativa Schüco-fasadsystemet ”FWS 35” och det nya skjutsystemet ”ASS 77 PD” möjliggör en nästintill ramlös transparens. Fasadsystemet ”FWS 60 CV” imponerar med sina dolda öppningselement. Med det parametriska systemet introduceras det första tredimensionella fasadsystemet, för vilket Schüco skapar en kontinuerlig digital värdeskapandeprocess, från planering till utförande. 2016 I början av 2016 omlokaliseras hela plasttillverkningen till dotterbolaget Schüco Polymer Technologies KG samtidigt som produktportföljen utökas med det nya systemet ”Schüco Living”. Samma år utökar Schüco sitt produktsortiment med textilfasadsystemet ”FACID” med en majoritetsandel i företaget EPS Systems GmbH & Co KG från Siegen.


Dold drivning: ”Schüco TipTronic SimplySmart” sätter nya standarder för dold drivteknik. Det mekatroniska beslaget för automatisering av Schüco aluminiumfönstersystem förenklar effektiv energistyrning, byggnadsautomation och säkerhet och sätter nya standarder med sin rena design. 

Neuer Inhalt (1)
Den nya systemserien ”Schüco LivIng” imponerar med sin komfort, säkerhet och energieffektivitet. Först kommer fönstersystemen ”Schüco LivIng” ut på marknaden, två år senare plastskjutsystemet ”Schüco LivIng Slide”.
Neuer Inhalt (1)
Vi bygger ut vårt huvudkontor. För våra medarbetare innebär detta moderna kontor som förenklar arbete och kommunikation. Olika arbetsområden samlas under ett tak, vilket ger utrymme för smidigare kunskapsutbyte. Credits: 3XN Architects

Väl positionerad för framtiden

2018 Schüco utökar sin produktportfölj: Genom att investera i SÄLZER GmbH i Marburg expanderar Schüco sitt affärssegment inom området högsäkerhet. I och med förvärvet av Soreg AG i Schweiz stärker Schüco sitt fokus på distribution och marknadsföring av avancerade skjutsystem.


2019 Schüco tar också ännu mer ansvar i klimatfrågan. Tillsammans med WWF (World Wide Fund for Nature) utvecklar bolaget ambitiösa koldioxidminskningsmål för att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. På företaget strävar man dessutom efter att ha uppnått en fullständigt klimatneutral värdeskapande kedja före 2040. 
2020 Nytänkande inom service: Med konstruktionen av KIT-produktion för prefabriceringssatser för designskjutelement lägger Schüco grunden till enkel och snabb tillverkning för metallkonstruktörer.


2021 Moderna arbetsmiljöer, nya produktionsanläggningar och innovativa showrooms växer fram på Schüco Campus i Bielefeld, vilka sätter fokus på nyttan för de anställda och kunderna och lägger grunden för en framgångsrik framtid.