Schüco Sök

...

Schüco Code of Conduct

Compliance är en självklarhet för oss. Vi håller oss till lagen och tar vårt moraliska ansvar. Med vår Code of Conduct har vi definierat Schücokoncernens arbetssätt i hela världen.

Vi tar särskilt fasta på reglerna om rättvis konkurrens och fria marknader. Därför tolererar vi inte korruption eller brott mot kartellagstiftningen. Vi ser varsam användning av naturresurser och hållbara affärsmetoder i enlighet med miljölagstiftningen som en självklarhet. Vi behandlar vår medarbetare och affärspartner rättvist och med respekt. Av våra affärspartner förväntar vi oss att de respektera de principer som anges i Code of Conduct och förhåller sig därefter.

Compliance
Dashboard
webspecial.m209.close