Hva leter du etter?

...
Fasadeskolen for huseiere

Hvordan du finner de optimale panoramavinduene

b1

Store glassfasader, maksimalt lysinnslipp og utsikt til naturen. Her er alt du trenger å vite når du vurderer panoramavinduer.

Har du en fantastisk utsikt fra hjemmet ditt, du gjerne vil ha enda bedre tilgang til? Eller ønsker du å få maksimalt med lys inn i boligen din? Da bør du vurdere å skaffe deg panoramavinduer. 

HVILKE HUS EGNER SEG FOR PANORAMA?

Panoramavinduer er nok enhver boligeiers drøm. De store vindusfasadene åpner opp hjemmet ditt i betydelig grad, gir en flott utsikt ut mot vakker natur og ikke minst gir det et fantastisk naturlig lys inn i boligen i løpet av dagen. I dag kan man få panoramavinduer i vidt forskjellig utforming og materiale.


Du bør likevel overveie nøye om boligtypen din egner seg for store panoramavinduer og om det praktisk lar seg gjøre. Det er en avveining av hustypen. Ofte blir nybygde hus designet til panoramavinduer, mens et mindre hus fra 60-tallet kanskje ikke passer så godt til denne stilen. Er det derimot ikke snakk om et nybygd hus, men en renovering, så gjelder andre forhold. Her er det viktig å sjekke ut om vindusåpningene kan gjøres større. Store vinduer passer primært sett best til nybygg hvor det er mulig å bygge karm og rammer inn i muren, slik at bare glasset er synlig. I tillegg er det viktig å ta hensyn til husets stil. 

b2

ENERGIBEGREP FOR VINDUER

b3

U-verdi:
- U-verdi er et begrep, som ofte brukes om materialets isoleringsevne. Jo lavere U-verdi, desto bedre isolering.
- Man beregner en U-verdi ut fra hvor mye varme (målt i Wh) som trenger ut gjennom 1 m² i bygningskonstruksjonen (tak, vegg, gulv osv.) ved en utetemperatur på 1 grad.

Energiramme:
- Betegnelsen energiramme brukes for å forklare boligens samlede behov for tilført energi til oppvarming, ventilasjon, kjøling og varmt vann.

Passivhusnivå:
- Passivhus er bygninger som oppnår god totaløkonomi og godt inneklima ved et veldig lavt energiforbruk.
- Omkostningene ved byggingen er høyere enn ved et tradisjonelt bygg, men i det lange løp tjener man inn disse utgiftene ved å ha et langt lavere daglig energiforbruk.

DETTE BØR DU VURDERE

Panoramavinduer har en større overflate enn vanlige vinduer, derfor er det noen faktorer du bør tenke over før du velger vinduer. En av disse faktorene er solskjerming. Solskjerming er en fornuftig løsning når fasaden vender mot sør. Denne skal hindre at boligen blir for varm på solrike dager. Det er mulig å regulere solinnfallet fra sør- og vestvendte fasader ved å bestille vinduer og dører med solregulerende glass. Alternativt kan solinnfallet minimeres med utvendig solskjerming eller en pergola/baldakin. Utvendig solskjerming hindrer varmen fra solen i å trenge inn i boligen, mens innvendig solskjerming kun hindrer blending. Dette er viktig å ta i betraktning i planleggingsfasen.


Samtidig er det viktig å tenke på boligens energiramme, det vil si boligens samlede behov for energitilførsel til oppvarming, ventilasjon, kjøling og varmt vann, ved valgt av panoramavinduer. Det er viktig å vurdere hvilken vei vinduene vender i forhold til himmelretningen og solinnfallet. Solen kan føre til overopphetning, men kan også brukes som en god energikilde.  Her er det viktig å finne den gode balansen for å utnytte ressursene på best mulig måte. 

Panoramavinduer har en større overflate enn vanlige vinduer, derfor er det noen faktorer du bør tenke over før du velger vinduer.

FLERE FUNKSJONER

Hvis du er i gang med å renovere eller bygge nytt hus, kan det være smart å velge panoramavinduer med flere funksjoner. En glassfasade som kan åpnes, i form av en skyvedør, er en ofte valgt løsning for å øke bokvaliteten i huset. Flere og flere velger foldedør, hvor hele vindusarealet kan skyves til side. Det kan være en opplagt løsning i sommermånedene, hvor utearealet og innearealet på denne måten kan smelte sammen.

b4

FOKUS PÅ ENERGIOPTIMALISERING

b5

Man kan frykte at store panoramavinduer i boligen har en negativ betydning for energioptimaliseringen. Det stemmer nok ikke. I dag skal alle vinduer nemlig være energiklasse A og B, men det kan være litt vanskelig å finne ut den reelle energiklassen eller hvilke energioptimaliserende behov boligen har.

I nybygg, hvor den øvrige isolering er veldig god, vil man velge 3-lags vinduer i energiklasse A. Isoleringen i moderne vinduer er så god at man ikke vil kunne merke på energiutgiftene at man har panoramavinduer i boligen. I dette tilfellet er det mer vesentlig å sørge for god solskjerming, spesielt når vinduene vender mot sør.


I forhold til valg av energiklasse innenfor panoramavinduer har det også en betydning, hvor mye sollys som kommer inn. Energiklassen er avhengig av lysinnfallet, en faktor som også regnes med når energiklassen fastsettes. Solenergien som trenger inn i huset teller dobbelt så mye som den energien som forlater huset. Derfor er det bedre med klart glass og en samlet lavere U-verdi enn å velge solskjerming i glasset på grunn av dens lave U-verdi.

Hvordan du finner de optimale panoramavinduene
Dashboard
webspecial.m209.close