Hva leter du etter?
BR_SCH_ADS 90 FR 30_ Office_Fire
M01c - Stage Media Fader
Brann
Røyk

Våre brannsystemer er den optimale løsningen for å beskytte det som er kjært for oss. Enten det gjelder sykehus, barnehager, kjøpesentre eller kontorbygg, er du alltid på den sikre siden med våre systemer. 

Trusler kommer ikke bare fra brann og varme, men spesielt fra røyk og giftige forbrenningsgasser. Med Schüco røyksystemer kan et bredt spekter av beskyttelseskrav mot røyk oppfylles på en teknisk god måte.

...

Brann og røyksikkerhet

Brannsystemer: innovativ brann- og røykbeskyttelse

En brann og tilhørende røykutvikling kan anta livstruende proporsjoner. Derfor er det et stort behov for å være godt beskyttet mot slike farer også i bygninger. Vi tenker og utvikler brannsikring for bygninger på tvers av alle produkter. Schüco tilbyr ferdig testede systemløsninger for dører, fasader, vinduer og skillevegger inkludert beslag og glass. De kan brukes til å oppfylle et bredt utvalg av brann- og røykbeskyttelseskrav. 

Dobbel sikkerhet fra en enkelt kilde

Schüco sikkerhetskonsept inkluderer brann- og røyksystemer som også tilbyr lydisolering, universell utforming, trafikksikkerhet og beskyttelse mot innbrudd og hærverk. Individuelt tilpasset enhver bygning.

Perfekt kombinerbar

Kompatibiliteten mellom de forskjellige Schüco-systemene skaper elegante og flytende overganger mellom systemer med brannbeskyttelse og standardsystemer som er visuelt usynlige.

Ganske smart

Schüco brann- og røyksystemer kan integreres sømløst i bygningsautomatikken. Enten som RWA eller automatisk styrt multifunksjonsdør, enten sentralt eller desentralt styrt: slik er potensialet til moderne bygninger fullt utviklet.

Bra design, helt sikkert

Varierte profilgeometrier, et stort utvalg av dekklister og overflatebehandlinger, som er unike i sin variasjon, gir akkurat den kreative friheten som gjør bygninger unike. Og det er spesielt bærekraftig, fordi mange produkter allerede er cradle-to-cradle-sertifisert.

Trygg men ikke synlig.

Schüco brann- og røykbeskyttelseselementer trosser varme, flammer og røyk og oppfyller samtidig kravene til moderne arkitektur – for effektiv brannbeskyttelse med elegant design og maksimal sikkerhet.

La deg inspirere!

God design bør være uavhengig av sikkerhetskrav. Som intelligente systemløsninger tilbyr Schüco brannsystemer både: maksimal sikkerhet og utmerket design. På denne måten kan det gjennomføres jevne overganger mellom brannelementer og standardelementer.