Hva leter du etter?
...
Norsk håndverk Norge

Oslo Skatehall – etter skaterens egne behov

oslo-skatehall-pageintro-bilde

I januar 2017 fikk Oslo en skreddersydd skatehall på Voldsløkka – 28 år etter at forbudet mot skating ble opphevet. Skating er i dag en veletablert idrett i Norge og miljøet i Oslo har eksplodert etter at idretten ble lovlig. Selv om brettentusiastene har kunnet drevet idretten sin fritt, har tiden vært preget av mye lobbyvirksomhet, feilslåtte prosjekter og mislykkede utendørsparker. Dark Arkitekter fikk jobben med å tilfredsstille den utfordrende idrettsgruppen og hadde som mål å skape en funksjonell helhet og et visuelt samspill mellom hallen og omgivelsene. De valgte å involvere representanter fra skatemiljøet tidlig i prosessen, et sjakktrekk for at bygget kan kalles en braksuksess, ifølge Fredrik Ask Stensrud, grunnleggeren av Pintoskate og en av de involverte representantene fra skatemiljøet. Nå er bygget nominert til prisen Årets Bygg 2016 – et bygg som er skapt med perfekt harmoni mellom brukerens behov, miljøet og omgivelsene. 

ÅPENHET I ARKITEKTUREN

Merete Hoff, prosjektleder og partner i Dark arkitekter forteller hvordan det arkitektoniske grepet tar utgangspunkt i en form inspirert av elementer og bevegelse fra skating, og er et symbol på byggets funksjon.

- Hallen består av et lyst og et mørkt volum med et felles, oppbrutt formspråk. Volumene skråner i motsatt retning av terrenget, og løftes fra bakken mot øst og vest for å skape dynamikk og bevegelse i bygningskroppen. De gylne utkragningene i hver retning aksentuerer formen, og glassfeltene skaper visuell kontakt mellom ute og inne. Dette bidrar til en interessant opplevelse av bygget på avstand, og inviterer forbipasserende til å observere aktiviteten på nært hold. God leselighet og forbindelse mellom interiør og eksteriør skaper økt trygghet, synlighet og naturlig sosial kontroll. Åpenheten bidrar også til at skateaktiviteten blir til inspirasjon for utøvere og iakttagere, og inviterer til opphold i hallens kafe, forteller Hoff. 

7_data
Frontoppslag og hovedinngang på kveldstid. (foto: Finn Ståle Felberg/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF)
5_data
Fra Stavangergata på kveldstid (foto: Finn Ståle Felberg/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF)

DEN TEKNISKE LØSNINGEN

Glassfasadene utvendig skaper åpenheten og er levert i systemet Schüco FWS 50.HI, et høyisolert fasadesystem med stor fleksibilitet. Inngangspartier er levert i Schüco ADS 70.HI. Arve Sinnerud, prosjektleder hos Profilteam AS, forteller at de innvendige glassfasadene og aluminiumsdørene har høye krav til støydemping.

-Når du kommer inn i aktivitetshallen er det høy akustikk og mye som skjer. Når dørene lukkes og du befinner deg på utsiden av aktivitetshallen blir det helt stille. Her var det altså viktig å montere støydempende skillevegger. Den innvendige glassfasaden er i systemet Schüco FWS 50 med støydempende glass og sandfylte profiler. Innvendige dører er i systemet Schüco ADS 50.NI, også med støydempende glass, avslutter Arve.  

Merete forteller videre at materialvalg og detaljering er gitt et rått og ærlig uttrykk som danner en variert helhet. 

MereteHoff_web_data

Fasadene er utført i perforert aluminiumskledning i en mørk og en lys valør, og er utsmykket med morsesignaler. Mønsteret på fasadene er dedikert til skatemiljøet ved at det er en direkte avskrift av det norske totalforbudet mot bruk, salg og reklame som rullebrett fra 1978. Morsetegnene preger også kjernen i kafe- og serviceområdet, der mønsteret er basert på begreper, triks og sjargong far skatemiljøet oversatt til morse. 

Merete Hoff, prosjektleder og partner i Dark 

Oslo Skatehall er en av Nord-Europas største og best spesialtilpassede skateparker, noe Fredrik Ask Stensrud er takknemlig for. Som grunnlegger av «Pensjonistforeningen» Pintoskate, en skateforening for de over 30 år, har han jobbet mye med å skape gode skatemiljøer for sine 280 medlemmer. Fredrik har skatet i 20 år og var selv med å designet Mølleparken (Pinto Armada Plaza).

- Jeg var blant 5-6 andre skatere som tidlig ble invitert inn til å representere brukerne i dette prosjektet.  Etter en anbudsrunde falt valget på Glifberg & Lykke for design av skatearealet inne i Oslo Skatehall.  Etter flere runder med reviews av opprinnelige tegninger valgte kommunen til slutt å sende deler av brukergruppen til IOU-ramps i München for å gå over de siste «blyantstrekene» i designet.  Denne turen skulle vise seg å være kritisk for utfallet av Oslo Skatehall slik den står i dag. OSH er unik, sier Ask Stensrud. 

ben (1)_data
Fredrik Ask Stensrud, grunnleggeren av PintoSkate og representant for skaterne i prosjektet
Pintos_data
"Pensjonistforeningen", PintoSkate ble grunnlagt for fem år siden og har i dag 100 aktive medlemmer.
DesignTurMunchen OSH_data
Representantene fra skaterne dro til München for å gå over de siste «blyantstrekene» i designet til IOU-Ramps

AVGJØRENDE ENGASJEMENT I UTFORMINGSPROSESSEN

Fredrik forteller viktigheten av å la brukeren, i dette tilfellet skateren, få delta i utformingsprosessen.

- Det ble gjort omfattende justeringer av opprinnelig designforslag, noe som var helt sentralt for kvaliteten på parken. Parkdesignet ville vært svakere om opprinnelig tegninger hadde blitt fulgt slavisk, mener Fredrik. Det skal sies at absolutt alle skateparker hadde hatt meget godt av sanity checks på opprinnelig design. Det er nettopp disse finjusteringene som sikrer vellykkede parker, sier skateren.

Han forteller at bygget er solid bygget. Luftkvaliteten og tekniske detaljer er ideelle for skate. Lysforhold og innsyn er tatt høyde for, slik at hverken blending eller temperatur blir problematisk og det er lagt til rette for lagring av saker uten at dette stjeler plass fra aktiviteten. 

ET BÆREKRAFTIG BYGG

Kanskje ikke så rart at bygget er blitt nominert til Årets Bygg. I tillegg til å ha fokus på brukeren og omgivelsene rundt, har arkitekten tatt store hensyn til miljø og bærekraft. 

- Bygget er designet etter passivhusstandard, og det er lagt til grunn høy grad av resirkulering i materialbruk, LCC, krav til inneklima og optimal løsning for energikilde, sier arkitekten Merete Hoff. Prosjektet er gjennomført med tverrfaglig BIM-koordinering.

- Tilgangen til kunnskap og kompetanse har vært høy i alle ledd fra bruker og leverandør, ledelse, entreprenør og rådgivere. Vi er overbevist om at det gode samarbeidet i hele prosessen og byggeprosjektet har bidratt til oppnådd resultat, avslutter Hoff. 

4_data
Frontoppslag (foto: Finn Ståle Felberg/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF)

FAKTABOKS: PROSJEKTETS AKTØRER


BYGGHERRE Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

ARKITEKTER:  Dark arkitekter 

LANDSKAPSARKITEKTER: Rambøll 

TOTALENTREPRENØR:Varden Entreprenør AS

SKATEELEMENTER: Glifberg+Lykke / IOU Ramps 

SPESIALRÅDGIVER SKATE: Studio Navid 

SCHÜCO PARTNER: Profilteam AS 

Min arbeidsplass
Kontakt
video_iof_2

IoF ID - Digital identitet for dine Schüco-produkter

Se mer