Hva leter du etter?

...

Grenseløs design

Bygninger for dagens og fremtidens behov

Uansett alder er det viktig at omgivelsene er tilpasset våre behov. Aktiviteter og handlinger som fortoner seg enkle når vi befinner oss i «vår beste alder» kan være krevende å utføre for barn eller eldre mennesker. Underveis i livet kan hendelser føre til at vi plutselig opplever helt andre behov når det gjelder hvordan våre nære omgivelser skal kunne håndteres. Norge har som en rekke andre land opplevd en økende gjennomsnittsalder i befolkningen, noe som innebærer at stadig flere mennesker kan ha behov for brukertilpassede omgivelser.

Krav til universell utforming av nye bygg er implementert i teknisk forskrift med krav til romvolumer, samt utforming og betjening av bygningens ulike komponenter. For dører og vinduer innebærer dette krav til at betjeningsfunksjoner er tilgjengelige med fastlagte krav til betjeningskraft, til visuell utforming og til trinnfri adkomst, egenskaper som alle sorterer under samlebegrepet barrierefrihet.

Vindusdører (balkongdører)

Vindusdører (balkongdører)

Schüco AWS barrierefrie vindusdører som med sin utmerkede isolasjon og tetthet ofte benyttes som balkongdører, er utviklet med tanke på å dekke komfort og design behov for ulike brukergrupper. Spesielt positivt bidrar den trinnfrie terskelløsningen til en enkel passering av døråpningen uten fare for å snuble. Heveterskelen som er utviklet spesifikt for den nye serien sikrer at døren kan lukkes uten motstand. Avhengig av utførelse kan døren utføres som ut- eller innadslående. Som alternativ til en helt flat terskel tilbys også en variant med kun 20mm høyde, en utførelse som også oppfyller TEK-kravet til trinnfri terskel.


Ved siden av terskelløsningen sørger SimplySmart-beslag for en komfortabel og enkel manuell betjening av åpningselementene. Som et alternativ finnes mulighet for å betjene døren elektronisk, eksempelvis ved hjelp av TipTronic SimplySmart beslaget. Vindusdører av denne typen kan leveres i formater inntil 1300 x 2500mm. Løsninger basert på Schüco AWS barrierefri vil derfor kunne tilpasses personer med forskjellige grader av nedsatt funksjonsdyktighet.


Disse elementene kan bygges i barrierefri utførelse:

Dører

Dører

For å kunne imøtekomme alle brukergrupper er det spesielt viktig at dører er utført med barrierefrie funksjoner. Med Schüco AD UP er dette mulig. Døren kan eventuelt også utstyres med en slagdørs-automatikk for enklere betjening.

Standard krav til dører som eksempelvis luft- og slagregntetthet oppfylles med gode ytelser.


Schüco AD UP kan utstyres med adgangskontroll-modulen Schüco BlueCon som muliggjør betjening av døren via en app på smarttelefonen så snart denne har bluetooth-forbindelse med låsen. som muliggjør betjening av døren via en app på smarttelefonen så snart denne har bluetooth-forbindelse med låsen.


Disse dørene kan bygges i barrierefri utførelse:

Skyvedører

Skyvedører

I tillegg til vinduer og slagdører finnes også skyvedører som kan tilpasses brukerens behov. For å ivareta dørens tekniske funksjoner kreves en terskelhøyde på 20mm, noe som oppfyller trinnfri-kravet i teknisk forskrift.

En skyvedør vil, særlig med store dørblader kreve en betjeningskraft som vil oppleves som utfordrende for enkelte brukergrupper.


Schüco ASE 60 TT og ASE 80.HI TT imøtekommer slike krav. I kombinasjon med en trinnfri terskel vil automatisk betjening via Schüco TipTronic sørge for problemfri åpne- og lukkefunksjon.


Disse skyvedørene kan bygges med barrierefri-funksjoner:


Begrepet «universell utforming» inneholder kvalitetene som oppnås med barrierefri dører og vinduer, men strekker seg også lenger. Utover enkel betjening av ulike funksjoner skal også rom og orienteringsmuligheter tilrettelegges slik at alle brukergrupper har tilgang til, og glede av bygningen. For barrierefri produkter vil det derfor ved siden av tilstrekkelige åpningsbredder og terskelfrie løsninger være viktig å finne brukerens reelle behov når det kommer til betjening av elementene. Det er viktig å finne den riktige løsningen i utvalget fra komplekse mekatroniske løsninger med intelligente bygningselementer til produkter med enkle lett håndterbare mekaniske løsninger.

Du kan finne flere artikler om komforten her

Schüco Plus Icon

I en krisesituasjon vil det alltid finnes muligheter, la oss bruke den til å se fremover, tenke nytt og styrke oss sammen.

Schüco Plus- setter fokus på de nyeste trendene

Grenseløs design
Dashboard
webspecial.m209.close