Hva leter du etter?
Hochsicherheitstür
Hochsicherheitstür
Hochsicherheitsfenster
Eksplosjons-

hemming

Innbrudds-

hemming

Skudd-

sikkerhet

Høy sikkerhet, men likevel elegant og visuelt tiltalende. Schüco sikkerhetssystemer gir effektiv beskyttelse mot kriminalitet og terrortrusler og ved ulykker i industrien. 

Vi tilbyr en rekke testede og sertifiserte dører, vinduer, fasader og flere andre sikkerhetsløsninger. Innbruddshemmende produkter fra Schüco oppnår med enkle tilpasninger RC2 og RC3. Spesielt utviklete serier er klassifisert opp til motstandsklasse RC 5. 

Pålitelig beskyttelse mot denne trusselen krever strukturell stabilitet og masse. Våre systemer oppfyller krav opp til klasse FB 7 i henhold til EN 1522 og EN 1523. 

...

Nødvendig beskyttelse der det behøves 

Høysikkerhet overtar der vanlig sikkerhet ikke strekker til

Våre systemer benyttes i områder med særskilte krav til sikkerhet for personer og eiendom. De er derfor designet for maksimal beskyttelse. Vi har gjort det til vår oppgave å kunne bidra til optimale løsninger på høyeste nivå når det gjelder sikkerhet, funksjonalitet og individuell tilpasning. Våre ingeniører arbeider i nært samarbeid med arkitekter, rådgivere og brukere allerede i planleggingsfasen. Vi bidrar som rådgivere i arbeidet med å integrere høy sikkerhet på rett sted i bygningen. 
Optimal sikkerhet uten konsekvenser for arkitekturen

Nyt godt av omfattende beskyttelse som ikke går på bekostning av estetikken. Våre løsninger yter påkrevd motstand mot innbrudd, skudd og eksplosjon uten at det ytre uttrykket avviker fra tilsvarende uklassifiserte produkter. Dette gjelder også for løsninger der ulike sikkerhetskrav kombineres.

Den britiske ambassaden

Warszawa, Polen

Den tyske ambassaden

Paris, Frankrike

Jødisk museum

Frankfurt, Tyskland

Den tyske ambassanden


Paris, Frankrike

I. E. Lichtigfeld-skolen

Frankfurt am Main, Tyskland