Hva leter du etter?
VTT_Wohnbau
M01c - Stage Media Fader
Aktiv

ventilasjon

Passiv

ventilasjon

Hybrid

Ventilasjon

Kontrollert utveksling av luft uten å åpne vinduet: Schüco VentoTherm Twist oppfyller de høyeste energikravene. Med en varmegjenvinning på opptil 80 prosent fra luften som går ut til den friske luften som kommer inn.

De selvregulerende ventilasjonssystemene Schüco VentoFrame, Schüco VentoFrame Asonic og Schüco VentoAir ligger nesten skjult i karmen. De sikrer jevn tilførsel av tilstrekkelig mengde frisk luft når vinduet er lukket.

Med hybrid ventilasjon sørger Schüco VentoTherm Twist for basisventilasjon. Tilleggslufting kan automatiseres på en intelligent måte med Schüco TipTronic SimplySmart motorer og tilfører ekstra frisk luft når det trengs.

...

Dårlig luft har ingen sjanse –

ventilasjonsløsninger fra Schüco 

Ventilasjonskonsepter for enhver anledning

Å ventilere en bygning handler om mer enn frisk luft. Det handler om å ta vare på bygningen på en bærekraftig måte, å bevare verdien på eiendommen og effektiv bruk av energi. Fremfor alt handler det om helsen til menneskene som bor og arbeider der. Behovsbasert, slitesterk, enkel å integrere – disse og mange andre fordeler kjennetegner de desentraliserte ventilasjonsløsningene fra Schüco. Gjennom målrettet installasjon i enkeltrom kan systemene brukes til å implementere individuelle ventilasjonskonsepter som lar deg puste fritt over lang tid. 

Ventilasjonskonsepter for boliger og boliglignende bruk

I boliger er det ved utforming av ventilasjonen fokus på fuktsikring - nøkkelord unngå mugg.Luftuttak integrert i vinduet, som Schüco VentoFrame, er egnet for tilstrekkelig tilførsel av luft. Schüco VentoAir vindusfalsventilator kan brukes til mindre luftvolum.

Ventilasjonskonsepter for kontor- og administrasjonsbygg

I kontor- og næringsbygg med intensiv bruk er det viktigste formålet med ventilasjon å redusere CO2- og VOC-konsentrasjonen i romluften. Med den toppmonterte ventilatoren VentoTherm Twist tilbyr Schüco en optimal og samtidig energieffektiv løsning som kan integreres i bygningsskallet uten å ta for mye plass.

Ventilasjonskonsepter for undervisningsbygg

skoler og barnehager oppholder mange seg i lukkede rom over lengre tid. Tilstrekkelig ventilasjon for fjerning av aerosoler og reduksjon av CO2-konsentrasjonen er derfor avgjørende for et trygt og sunt klima. En gjennomgående høy luftkvalitet kan oppnås ved å bruke et hybridventilasjonskonsept med Schüco VentoTherm Twist og automatisert vindusventilasjon med Schüco TipTronic SimplySmart-motorer.

Ventilasjonskonsepter for medisinske fasiliteter

Når det gjelder ventilasjon av legekontorer, pasientrom og venterom er det fokus på lufthygiene og CO2-reduksjon. Begge kan realiseres med et hybrid konsept av mekanisk og naturlig ventilasjon. Schüco VentoTherm Twist har integrerte sensorer som styrer hastigheten på viften etter behov. Ytterligere sjokkventilasjon gjennom vidåpne vinduer kan utføres berøringsfritt og enkelt ved hjelp av Schüco TipTronic SimplySmart eller DriveTec-motor.

Desentraliserte ventilasjonsløsninger

Faktorer som hvilken type og intensitet et rom blir bruk og gjeldende sesong bestemmer den perfekte ventilasjonsmengden. Den optimale løsningen tilbys av intelligente ventilasjonssystemer, der et behagelig romklima, utmerket luftkvalitet og bærekraftig energieffektivitet ikke er et «enten/eller». Effekten av ventilasjonen er god selv om de nesten ikke synes: Skjult i vinduet oppfyller ventilasjon fra Schüco de høyeste kravene til utforming.