Schüco Search

...

Ο στόχος: ΄Ανθρωπος, χώρος και περιβάλλον να βρίσκονται σε αρμονία

Οι παγκόσμιες τάσεις όπως η αυξανόμενη αστικοποίηση, ο συνδυασμός εργασίας και ιδιωτικής ζωής και η αναπτυσσόμενη περιβαλλοντική συνείδηση καθορίζουν το μέλλον της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Ο στόχος αφορά σε μια βιώσιμη αρχιτεκτονική που να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικο-πολιτισμικές πτυχές στον ίδιο βαθμό με οικονομικά και οικολογικά κριτήρια, με απώτερο σκοπό να εναρμονιστεί ο άνθρωπος, ο χώρος και το περιβάλλον.

Ο στόχος: ΄Ανθρωπος, χώρος και περιβάλλον να βρίσκονται σε αρμονία

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν κτίρια που επηρεάζουν θετικά τους χρήστες μέσω των συνθηκών υγιεινής, των οπτικών, θερμικών, ακουστικών, εργονομικών τους ιδιοτήτων ενώ ανταποκρίνονται ταυτόχρονα στις οικονομικές απαιτήσεις για ανθεκτικότητα και αποδοτικότητα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι τα κτίρια και τα δομικά τους στοιχεία εξετάζονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, προκειμένου να διατηρηθούν και να ανακυκλωθούν οι πολύτιμες πρώτες ύλες μετά από τη χρήση τους, μέσω μιας βελτιστοποιημένης διαδικασίας ανακύκλωσης.


Ακριβώς για αυτά τα βιώσιμα κτίρια, η Schüco θέτει τα θεμέλια με τεχνολογίες και συστήματα που επικεντρώνονται στον άνθρωπο σε αρμονία με τη φύση. Είτε από αλουμίνιο, PVC-U ή χάλυβα, τα συστήματα Schüco ικανοποιούν πάντα τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Προσφέρουν μέγιστη σχεδιαστική ελευθερία και εξαιρετική εμφάνιση. Επίσης, έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τους σκοπούς της άνεσης, της ενεργειακής απόδοσης, της διατήρησης των φυσικών πόρων και της προστασίας του κλίματος. Επιπλέον, είναι ανθεκτικά και ανακυκλώσιμα.

Η Schüco πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα αναλαμβάνοντας ευθύνες πέρα από την ανάπτυξη των συστημάτων της. Η εταιρεία υποστηρίζει επενδυτές, αρχιτέκτονες, τεχνικούς συμβούλους και κατασκευαστές, σε όλες τις φάσεις υλοποίσης των βιώσιμων οικοδομικών έργων, από την σύλληψη της αρχικής ιδέας μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Αυτό περιλαμβάνει συμβουλές σχετικά με την πιστοποίηση των προïόντων, κατασκευαστικά σχέδια των βιώσιμων συστημάτων και οδηγίες για την ανακύκλωση των στοιχείων του κελύφους του κτιρίου.

Information brochure and sustainability report

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μέτρα βιωσιμότητας που λαμβάνει η Schüco για να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας. Στo ενημερωτικό φυλλάδιο "Βιωσιμότητα: Το κίνητρό μας. H συμβολή μας.", μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τις ιδέες που αντιμετωπίζει η Schüco τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις για τον φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό των αστικών χώρων και γιατί το βιώσιμο κτίριο αποδίδει μακροπρόθεσμα σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Φυλλάδιο download (pdf, 7,0 MB)


Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην έκθεση βιωσιμότητας 2017/2018. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του διεθνούς προτύπου GRI G4, της «Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς», η παρούσα έκθεση παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η βιωσιμότητα στη Schüco, εξισορροπώντας τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές δραστηριότητες της εταιρείας και καθορίζοντας στόχους για το μέλλον.

Sustainability Report 2019/20 (pdf, 4,7 MB)

Sustainability Report 2017/18 (pdf, 843,0 KB)

Cradle to Cradle® - προστιθεμενη κυκλικη αξια

Το Cradle to Cradle σημαίνει συνεχείς κύκλους υλικού και θετικά καθορισμένα υλικά που δεν είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Με την ιδέα σχεδιασμού Cradle to Cradle ή C2C για συντομία, τα προϊόντα αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην συσσωρεύονται περαιτέρω απορρίμματα ή να απαιτούν απόρριψη στο μέλλον. Τα τεχνικά υλικά είναι πολύτιμοι πόροι και μετά τη φάση χρήσης των προϊόντων ανακυκλώνονται πλήρως σε ένα σταθερά υψηλό επίπεδο ποιότητας. Τα συστατικά των υλικών ελέγχονται συστηματικά για πιθανές επιβλαβείς ουσίες. Στόχος είναι να έχουμε με συνέπεια χρήσιμα προϊόντα για τον άνθρωπο και τη φύση. Το C2C ανοίγει έτσι το δρόμο για ένα νέο οικονομικό σύστημα στο οποίο εστιάζεται η καινοτομία, η ποιότητα και η δημιουργικότητα. Σήμερα, αρκετές χιλιάδες προϊόντα σε όλο τον κόσμο τα οποία έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με αυτήν την αρχή ήδη αποδεικνύουν ότι μπορεί να λειτουργήσει.Βιωσιμότητα

Φυλλάδιο για λήψη

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

Βιωσιμότητα
Dashboard
Close