Schüco Search
...

Οικονομία Ανακύκλωσης: Κυκλική πορεία

Εμείς εδώ στη Schüco είμαστε σίγουροι για αυτό: Τα κτίρια αποτελούν απόθεμα πρώτων υλών του μέλλοντος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προωθούμε ενεργά τη μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική κατασκευή, δηλαδή κλειστές διαδικασίες ανακύκλωσης  – παράδειγμα αυτού είναι τα πιστοποιημένα συστήματα Cradle-to-Cradle.

Τι ακριβώς είναι η κυκλική οικονομία;

Στην κυκλική οικονομία, τα υλικά συνεχίζουν τη ζωή τους ακόμη και πέρα από τη φάση ενεργούς χρήσης χωρίς ποιοτική απώλεια. Έτσι, στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, αυτά που στο παρελθόν θα θεωρούνταν κατασκευαστικά απόβλητα, χρησιμοποιούνται ως βασικό υλικό για ένα νέο, εξίσου υψηλής ποιότητας προϊόν. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν μία μονάδα πρόσοψης μεταποιείται σε κτιριακό στοιχείο ίσης ποιότητας αφού επανεισαχθεί στον κύκλο παραγωγής. Η κυκλική οικονομία ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση πόρων με εκκλήσεις για μείωση των απορριμμάτων στο ελάχιστο, επαναχρισιμοποίηση προϊόντων και υλικών και ανακύκλωσή τους μετά την ενεργό φάση χρήσης.

Τα κυκλικά μας συστήματα

Το μοντέλο κυκλικής οικονομίας που χρησιμοποιούμε για τα συστήματα αλουμινίου μας, βασίζεται σε πιστοποιήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα προϊόντων Cradle to Cradle Certified®. Με συνολικά 55 πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου, η Schüco είναι πρωτοπόρος στον κλάδο στην εφαρμογή της αρχής cradle-to-cradle. Μάθετε περισσότερα για τα δικό μας C2C-certified systems.

Αλλά δεν είναι μόνο το αλουμίνιο: Τα προϊόντα PVC-U μας πληρούν επίσης υψηλά πρότυπα όσον αφορά την ανακυκλωσιμότητα και τις μειωμένες εκπομπές - Αυτό υπογραμμίστηκε επίσης όταν έγινε η Schüco πρώτη εταιρεία στον κλάδο που αναγνωρίστηκε με την ετικέτα προϊόντος VinylPlus®. Μάθετε περισσότερα για το VinylPlus®.

Τα υλικά μας από αλουμίνιο, PVC-U και χάλυβα διαθέτουν όλα ένα εντυπωσιακό επίπεδο ανθεκτικότητας και ανακυκλωσιμότητας. Για παράδειγμα, τα παράθυρα PVC-U έχουν διάρκεια ζωής περίπου 40 χρόνια ανά παράθυρο και μπορούν να ανακυκλωθούν έως και επτά φορές – αυτό σημαίνει επομένως ότι, χάρη στην κυκλική οικονομία, το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 240 χρόνια.


Τα συστήματα αλουμινίου μας είναι επίσης εξαιρετικής ποιότητας και βέλτιστων αντοχών υλικών για την κατασκευή, εξασφαλίζοντας έτσι μηχανική στιβαρότητα και εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση. Αυτό εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και κάνει τα παράθυρα, τις θύρες και τις προσόψεις αλουμινίου βιώσιμα.

Τι άλλο κάνουμε;

Προκειμένου να είναι ελκυστικό για τον κατασκευαστή να παίρνει πίσω τα προϊόντα και να διασφαλίσει ότι τα υλικά μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο υλικών όσο το δυνατόν πιο εύκολα, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι τα λειτουργικά συστήματα συλλογής και ανάκτησης. Υπό το πρίσμα αυτό, η Schüco ήδη συμμετέχει στις τομεακές πρωτοβουλίες AIUIF και Rewindo εδώ και πολλά χρόνια, προκειμένου να κλείσει τους κύκλους υλικών για το αλουμίνιο και το PVC-U.

Πρωτοβουλίες του κλάδου για μια λειτουργική κυκλική οικονομία

AIUIF

AIUIF

TΟ στόχος του AIUIF (Αλουμίνιο και περιβάλλον στην κατασκευή παραθύρων και προσόψεων) είναι να προωθήσει την απόρριψη και επεξεργασία εξαρτημάτων και διατομών αλουμινίου που αφαιρούνται από παράθυρα, θύρες και προσόψεις με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των υλικών μακροπρόθεσμα. AIUIF μέλη, εκ των οποίων η Schüco είναι ένα, περιλαμβάνει παρόχους συστημάτων, κατασκευαστές και προμηθευτές από όλη τη Γερμανία. Το AUIIF πραγματοποιεί υπεύθυνη ανακύκλωση μεταχειρισμένων διατομών παραθύρων αλουμινίου, σχεδόν το 100% των οποίων μπορεί να ανακυκλωθεί.


Μάθετε περισσότερα για το έργο του AIUIF.

Rewindo

Rewindo

Το Rewindo είναι μια κοινή πρωτοβουλία κορυφαίων Γερμανών κατασκευαστών διατομών PVC-U, που αποτελείται από τα προηγούμενα συστήματα συλλογής παλαιών παραθύρων από την FREI και την VEKA περιβαλλοντική μηχανική ΕΠΕ. Το Rewindo στοχεύει να αυξήσει τον αριθμό των αφαιρεμένων παραθύρων, θυρών και ρολών PVC-U που επανεισάγονται στον κύκλο των υλικών και να προωθήσει αυτήν την πρακτική. Βοηθά τα μέλη του σε όλα τα θέματα ανακύκλωσης, π.χ. παρέχοντας υλικό τεκμηρίωσης, κουτιά συλλογής βάσει αναγκών και εκδίδοντας πιστοποιητικά καταστροφής. Ως εκ τούτου, το καθήκον του Rewindo είναι να ενημερώνει, να παρακινεί και να οργανώνει, καθώς η απρόσεκτη απόρριψη παλαιών συνθετικών στοιχείων δεν έχει νόημα.


Μάθετε περισσότερα για το έργο του Rewindo

Σαφώς τεκμηριωμένη βιωσιμότητα

Εκθέσεις για την βιωσιμότητα

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του διεθνώς καθιερωμένου προτύπου της Global Reporting Initiative (GRI), οι αναφορές βιωσιμότητας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της βιωσιμότητας στη Schüco, εξισορροπεί τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές δραστηριότητες της εταιρείας και καθορίζει τους στόχους για το μέλλον.

Το κίνητρό μας, η συνεισφορά μας

Φυλλάδια για την βιωσιμότητα

Μάθετε περισσότερα για τα μέτρα της βιωσιμότητας, τα οποία η Schüco δεσμεύεται να αντιμετωπίσει στις παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας.