Schüco Search
...

Εφοδιαστική αλυσίδα: Υπεύθυνη προμήθεια

Ως εταιρία ανάπτυξης και πάροχος λύσεων συστημάτων για παράθυρα, θύρες και υαλοπετάσματα, η Schüco βασίζεται σε φυσικούς πόρους, πρώτες ύλες και υλικά όπως μέταλλα και πλαστικές ύλες για βιομηχανική χρήση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι χειριζόμαστε τα υλικά μας με περιβαλλοντικά και κοινωνικά συνειδητοποιημένο τρόπο και εξετάζουμε εξονυχιστικά κάθε μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού μας.

Αλουμίνιο

Η εστίαση εδώ είναι στο αλουμίνιο, το πιο σημαντικό υλικό μας στην κατασκευή. Σε αυτήν την περίπτωση, η εξαιρετική οικολογική ισορροπία στη φάση χρήσης και επαναχρησιμοποίησης αντιμετωπίζεται από τις κοινωνικές και οικολογικές προκλήσεις στην αρχή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εξόρυξη πρωτογενούς αλουμινίου χρησιμοποιεί σήμερα μεγάλη ποσότητα ενέργειας, με υψηλό αποτύπωμα άνθρακα. Σε αυτό προστίθενται πιθανοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και συγκρούσεις σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης γης σε εξορυκτικές χώρες όπως η Αυστραλία, η Γουινέα και η Βραζιλία, για παράδειγμα λόγω της εκκαθάρισης τροπικών δασών μεγάλης κλίμακας. Καθώς έχουμε έναν αριθμό άμεσων προμηθευτών που σχετίζονται με προϊόντα στον τομέα της κατασκευής μετάλλων, η επίτευξη μιας περιβαλλοντικά και κοινωνικά συνειδητοποιημένης αλυσίδας εφοδιασμού αλουμινίου είναι μια τεράστια πρόκληση. Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι είναι δική μας ευθύνη, ως μέρος της αλυσίδας, να προωθήσουμε συγκεκριμένα την αναλογία αλουμινίου που είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με κριτήρια βιωσιμότητας.

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε άμεσο αντίκτυπο με την εφαρμογή μιας στρατηγικής προμηθειών που λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια βιωσιμότητας. Αυτήν τη στιγμή καταβάλλουμε επιπλέον προσπάθειες για να ευθυγραμμιστούμε με την προμήθεια υλικών χαμηλών εκπομπών CO2. Το 2019, μαζί με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), αναπτύξαμε επίσης έναν εκτενή κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών, ο οποίος παροτρύνει τους επιχειρηματικούς μας εταίρους να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να διασφαλίζουν δίκαιες συνθήκες εργασίας, να συμπεριφέρονται με ηθικό τρόπο και να προστατεύουν το περιβάλλον. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας το εσωτερικό Schüco πρότυπο SN 175, υποχρεώνουμε τους προμηθευτές μας να μην κάνει χρήση ή να δηλώσουν μια καθορισμένη λίστα δυνητικά επικίνδυνων υλικών. Όταν πρόκειται για πτυχές που υπερβαίνουν τον τομέα επιρροής μας, όπως η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα προηγούμενα στάδια, στρεφόμαστε σε συνεργασίες. Ως ιδρυτικό μέλος του Aluminium Stewardship Initiative (ASI), για παράδειγμα, δεσμευόμαστε να καθιερώσουμε παγκόσμια έγκυρα, πιστοποιημένα πρότυπα βιωσιμότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού αλουμινίου.

PVC-U Συνθετικό

Το τμήμα μας των PVC-U πραγματοποιεί επίσης εκστρατείες για τη βιώσιμη χρήση του PVC κατά μήκος της αλυσίδας δημιουργίας αξίας. Εστιάζει σε μέτρα που μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα του PVC, προάγουν τη βιώσιμη χρήση προσθέτων και αυξάνουν την ετήσια αναλογία ανακυκλωμένου υλικού. Ως μέλος του VinylPlus, ένα πρόγραμμα αειφορίας που διευθύνεται από την ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC, η Schüco Polymer Technologies πληροί τα πρότυπα για βιώσιμες προμήθειες πρώτων υλών και δεσμεύεται να διατηρεί υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας στην προμήθεια πρώτων υλών.

Σαφώς τεκμηριωμένη βιωσιμότητα

Εκθέσεις για την βιωσιμότητα

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του διεθνώς καθιερωμένου προτύπου της Global Reporting Initiative (GRI), οι αναφορές βιωσιμότητας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της βιωσιμότητας στη Schüco, εξισορροπεί τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές δραστηριότητες της εταιρείας και καθορίζει τους στόχους για το μέλλον.

Το κίνητρό μας, η συνεισφορά μας

Φυλλάδια για την βιωσιμότητα

Μάθετε περισσότερα για τα μέτρα της βιωσιμότητας, τα οποία η Schüco δεσμεύεται να αντιμετωπίσει στις παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας.