Schüco søgning
...

Management systems

Schüco driver et aktivt kvalitets-, miljø-, energi- og sundheds- og sikkerhedsledelsessystem langs hele værdikæden. Vi sikrer de højeste standarder inden for alle områder og processer. Som en del af sit ledelsessystem følger Schüco kravene i de internationale standarder for kvalitet (DIN EN ISO 9001) og miljøbeskyttelse (DIN EN ISO 14001).

Kvalitetsstyringssystem DIN ISO 9001

Standarden ISO 9001 angiver de krav, som kvalitetsstyringsafdelingen i en virksomhed skal opfylde. Ansvar og arbejdsprocedurer præsenteres på en gennemsigtig måde, og rammerne for dette er leveret af ISO 9001. Siden revisionen i oktober 2015 er standarden blevet tilpasset til High Level Structure. Dette er afledt af den grundlæggende struktur for ledelsessystemstandarder, som er defineret i ISO-direktiverne.  


Et certificeret kvalitetsstyringssystem kræver, at en virksomhed opfylder lovkrav, specificerer regler og processer og forfølger mål i virksomheden. 

Vores mål er, at Schücos processer udover at optimere de interne forretningsprocesser i forhold til kvalitet og service også skal understøtte kunder og leverandører i samarbejdet med Schüco.

På det internationale marked er ISO 9001 DQS-certifikatet et anerkendt bevis på at have et fungerende kvalitetsstyringssystem. DQS-certifikatet er et bevis på, at Schüco tager højde for og implementerer alle de relevante krav, som ISO 9001-standarden stiller til et kvalitetsstyringssystem.
 DIN ISO 14001 miljøledelsessystem

I december 2013 blev Schüco International KG's miljøledelsessystem på hovedsædet i Bielefeld for første gang certificeret af det tyske selskab for certificering af ledelsessystemer (DQS) i overensstemmelse med den internationale miljøledelsesstandard ISO 14001. Siden da,  er der gennemført en årlig audit.          

                                               
På det internationale marked er DQS ISO 14001-certifikatet et anerkendt bevis på at have et fungerende miljøledelsessystem. BREEAM-bygningscertificeringssystemet kræver for eksempel bevis for et certificeret miljøledelsessystem for de anvendte byggeprodukter. DQS-certifikatet er et bevis på, at Schüco tager hensyn til og implementerer alle relevante miljøkrav under udviklingen af sine systemer.

Schücos miljømål forudser en reduktion i emissioner og forbrug af ressourcer for at beskytte sine kunder, medarbejdere og miljøet. For at være mere specifikt, på hovedsædet i Bielefeld, vedrører dette luft- og støjemissioner, udledninger til vandmiljøer, stress af jord, generering af affald og brug af råmaterialer.

KLART DOKUMENTERET BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighedsrapporter

Baseret på retningslinjerne i den internationalt etablerede standard for Global Reporting Initiative (GRI), giver vores bæredygtighedsrapporter information om, hvordan bæredygtighed er organiseret hos Schüco, balancerer virksomhedens økonomiske, økologiske og sociale aktiviteter og definerer mål for fremtiden.

VORES MOTIVATION, VORES BIDRAG

Brochurer bæredygtighed

Få mere at vide om de bæredygtighedsforanstaltninger, Schüco tager for at tackle vor tids globale udfordringer.