Schüco søgning
...

Certificerede bygninger er trendy

I dag projekteres og konstrueres moderne kvalitets kontorbygninger overalt med certificeret bæredygtighed under hensyntagen til projektets økonomi. Certificeringen er baseret på miljømæssige, økonomiske og sociokulturelle aspekter - og på tværs af dette den tekniske og den procesmæssige kvalitet. Målet er at sikre, at tilgængelige materialer bliver brugt gennem en brugerorienteret, holdbar og genanvendelig byggemetode for at skåne ressourcer og miljø, og sikre beboernes sundhed.

Bygningscertificeringer som DGNB, LEED og BREEAM har alle til formål at gøre bæredygtighedsfordele ved en ejendom målbare og er derfor stigende i betydning rundt om i verden. I den forbindelse fik Schüco i 2014 kontrolleret bæredygtigheden af vores produkter af byggeplanlægnings- og konsulentfirmaet Drees & Sommer. Resultatet: vindues- og facadesystemer fra Schüco lever fuldt ud op til kravene i forskellige certificeringssystemer.


Bygningscertificeringer udstedes af uafhængige non-profit organisationer og giver investorer nøgleoplysninger om den aktuelle værdi og værdifastholdelsen af en bygning. Ejendomme, der er blevet certificeret som bæredygtige, er af stigende interesse for husejere og lejere, da de lover en forholdsvis lav drift og dermed forbundne omkostninger.

Cradle-to-Cradle certification in Silver: FWS 50.SI façade system, EXPO 2017 PAVILIONS, Kazakhstan.   © Jochen Helle 
Cradle-to-Cradle certification in Silver: FWS 50.SI façade system, EXPO 2017 PAVILIONS, Kazakhstan. © Jochen Helle

De mest kendte Certificeringsordninger

BREEAM

BREEAM

Britisk mærkningsordning udviklet i 1990 (og tilrettet i 2008). BREEAM er den ældste af ordningerne for miljøcertificering


BREEAM guidelines (pdf, 1,2 MB)

www.breeam.org

BREEAM certified: Statoil, Fornebu, Norway
BREEAM certified: Statoil, Fornebu, Norway

DGNB

DGNB

DGNB er udviklet i Tyskland (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Det er primært denne ordning vi benytter i Danmark, varetaget af Green Building Council (DK-GBC). Mærkningsordningen certificerer i Danmark efter opfyldelse af flere bæredygtighedskriterier der hver vægtes med en % del i det samlede "regnskab": miljø kvalitet, økonomisk kvalitet og social kvalitet med hver 22,5 %. På tværs af dette: teknisk kvalitet med 15 %, proces kvalitet med 12,5 % og områdets kvalitet med 5 %.
Der kan opnås DGNB Platin, Guld eller Sølv for en bygning - hertil kommer for Danmark nogle tillægsudmærkelser som DGNB Hjerte (for trivsel og indeklima) samt DGNB Diamant for anerkendelse af arkitektonisk kvalitet. Der er også mulighed for at opnå forhåndscertificering i planlægningsfasen.


DGNB guidelines (pdf, 1,5 MB)


www.dk-gbc.dk


DGNB Navigator: DGNB Navigator er en online database. Arkitekter, rådgivere og andre involverede parter i et projekt kan bruge databasen til at finde detaljerede oplysninger om byggeprodukter og deres nøgleværdier, såsom detaljer om miljøpåvirkning, beregning af livscyklusomkostninger, energikrav eller emissionsadfærd for de konfigurerede produkter. Schüco-systemer er også repræsenteret i Navigator.

DGNB certified: Centre for Virtual Engineering (ZVE), Stuttgart

LEED

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er en mærkningsordning udviklet af U.S. Green Building Council til certificering af bæredygtigt byggeri.


LEED guidelines (pdf, 1,7 MB)

LEED-zertifiziert: Siemens City, Wien, Österreich

Planlægning og rådgivning med langsigtede perspektiver – EPD'er til Schüco-systemer

En EPD (Environmental Product Declaration) er en miljøvaredeklaration, som en virksomhed bruger til at dokumentere et produkts miljøpåvirkning. I byggebranchen leverer EPD'er nøgledata til evalueringen af bygningers bæredygtighed og deres certificeringer.


Schüco EPD'erne giver ensartede data om produktion, demontering, genbrug og tilbageføring til det lukkede materialekredsløb, samt bortskaffelse, og danner et vigtigt grundlag for bæredygtigt byggeri.


Individuelle EPD'er på produktniveau kan oprettes til vores aluminiumssystemer ved hjælp af vores produktkonfigurator SchüCal. EPD'erne er en livscyklusvurdering (LCA) og tager med i deres beregning belastninger fra råvarer, transport til producent, selve produktionen og igen transport til byggepladsen samt demontering og sortering til genanvendelse eller håndtering som affald. Facadeentreprenørerne kan bruge det specialudviklede EPD-værktøj i programmet til at opnå produktspecifikke EPD'er til Schüco-konstruktioner, som er skabt og uafhængigt testet i overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804. Eksempler på EPD'er til Schüco-systemer kan også findes på hjemmesiden for vores EPD-programoperatør, Institut Bauen und Umwelt e.V.

EPD for PVC-U vinduer

Til vores PVC-U vinduessystemer anvender vi en industri-EPD, som gælder for PVC-systemer med en grunddybde på 70 mm. En yderligere "gennemsnitlig EPD" for systemer ≥ 80 mm i overensstemmelse med ISO 14025 og DIN EN 15804 frigives snarest. Specifikke data for PVC-U vinduer er blevet beregnet, sammenfattet og evalueret for disse EPD'er i en EPPA-arbejdsgruppe på europæisk niveau, med deltagelse af Schüco. Den potentielle miljøpåvirkning af PVC-U-vinduer over hele deres livscyklus vises her som en procentdel i henhold til deres fremstillings- og brugsfasen samt sluttelig udfasning. Med 70 mm systemerne, Schüco CT 70 AS og Schüco CT 70 MD, er Schüco repræsenteret i DGNB Navigator på basis af +A72:A75. Yderligere information kan findes der.

Prøve EPD til stålvinduer, døre og facader

Schüco Jansen Steel Systems leverer branchespecifikke miljøvaredeklarationer i henhold til ISO 14025 og EN 15804 for vinduer, døre og facader. Disse kan købes hurtigt og nemt hos ift.

Åbn linket til ift-webstedet, og vælg en af følgende eksempler på EPD'er i højre side af websiden:


  • EPD vinduer og hæve-skydedøre af stål, rustfrit stål og vejrbestandigt stål
  • EPD facader i stål, rustfrit stål og vejrbestandigt stål
  • EPD døre og brandklassificerede døre af stål, rustfrit stål og vejrbestandigt stål


Download og udfyld den påkrævede formular, og send den derefter tilbage til det angivne link. Ift vil derefter kontakte dig og give dig den udstedte EPD-formular.

KLART DOKUMENTERET BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighedsrapporter

Baseret på retningslinjerne i den internationalt etablerede standard for Global Reporting Initiative (GRI), giver vores bæredygtighedsrapporter information om, hvordan bæredygtighed er organiseret hos Schüco, balancerer virksomhedens økonomiske, økologiske og sociale aktiviteter og definerer mål for fremtiden.

VORES MOTIVATION, VORES BIDRAG

Brochurer bæredygtighed

Få mere at vide om de bæredygtighedsforanstaltninger, Schüco tager for at tackle vor tids globale udfordringer.