Schüco Sök
Carbon Control - Recycle to Decarb

Schüco Carbon Control

Investeringssäkerhet och driftsäkerhet från första början

De nya EU-kraven förändrar innebörden av värdet på en byggnad. Värdet kommer i framtiden att definieras av dess koldioxidavtryxk över alla faser av dess livscykel. Med Schüco Carbon Control kan investerare, planerare, operatörer och användare kontrollera denna balans från det omfattande planeringsstadiet och den effektiva byggprocessen till den kostnadseffektiva driften och eventuell återgång till materialcykeln. Detta bidrar till att säkra investeringar på lång sikt och nå upp till högt ställda krav på framtidens hållbara byggnader.

CO₂-Minimierung

För framtidens hållbara byggnader - Schüco Carbon Control

Hållbara byggnader med minimerade koldioxidutsläpp är inte bara ett lagkrav, utan något vi eftersträvar för att bidra till att göra ett så litet avtryck på vår jord som möjligt.


Schüco Carbon Control kontrollerar hela livscykeln för en byggnad. Vi förbereder relevanta certifikat och dokumentation och stödjer en effektiv bygg-, renoverings- och driftprocess. Ett oberoende konsultteam kan hjälpa arkitekter, investerare, operatörer och utvecklare att ta sig an dessa komplexa kontrollfunktioner. Det gemensamma målet är att skapa framtidssäkra, hållbara och värdebevarande fastigheter.

Carbon Control Phase Design

Design to Decarb

Redan från designfasen och framåt kan ett stort inflytande utövas på en byggnads koldioxidavtryck. Arkitekter och planerare har förmågan att säkerställa att en byggnad är framtidssäker genom byggnadens form, konstruktionen av fasaden, de material som används och funktionaliteten hos dessa integrerade system. 

Carbon Control Phase Build

Build to Decarb

Under konstruktionsfasen gör Schüco Carbon Control det möjligt för tillverkare att aktivt övervaka koldioxidavtrycket för den enhet de designar. Som beräkningsprogram, beräknar och visar SchüCal ständigt koldioxidavtrycket som ett CO2-värde, vilket gör det till det perfekta verktyget för en exakt planering.

Carbon Control Phase Operate

Operate to Decarb

För att uppnå den perfekta energibalansen erbjuder Schüco också rätt produkter och tjänster som gör att byggnader kan drivas på ett högeffektivt sätt med minskade CO2-utsläpp. Allt från intelligenta byggnadsautomations-system och högisolerande profilsystem hela vägen till generering av energi med hjälp av byggnadsintegrerade solceller, ger smarta produktlösningar ett betydande bidrag till att minska CO2-utsläppen under driftsfasen. 

Carbon Control Phase Recycle

Recycle to Decarb

Schüco Carbon Control hjälper dig att upprätthålla kraven på en cirkulär ekonomi och förvandlar en byggnads fasad till en materialreserv för framtiden. En konsekvent återanvändningen av de använda materialen skapar på sikt klimatneutralitet i byggbranschen.

Carbon Control Consulting Team

Carbon Control Consulting Team

En konsekvent minimeringen av koldioxidutsläpp hjälper en fastighet att behålla sitt värde. För att användarna ska kunna hålla koll på riktlinjer och möjligheter att minska koldioxidutsläppen erbjuder Carbon Control Consulting Team omfattande vägledning och skräddarsydda lösningar.

Varför Schüco Carbon Control?

Det finns många goda skäl till att designa och genomföra byggprojekt med Schüco Carbon Control. Med våra produkter och tjänster för ett minskat koldioxidavtryck stöttar vi byggprojektets alla faser.

Materialcykel

Att välja rätt produkter och material kan minska en byggnads koldioxidutsläpp. Certifierade system som Cradle to Cradle-produkter hjälper investerare att uppfylla EU:s krav och förbättra byggnadens betyg.

IoF ID

IoF ID förenklar underhållet av byggnader, ökar driftsäkerheten och förlänger livslängden på installerade komponenter. Detta sparar CO₂ och ökar byggnadernas kostnadseffektivitet.

Energieffektivitet

Aktiv kontroll av energiförbrukningen resulterar i minskade koldioxidutsläpp, lägre driftskostnader och mer kostnadseffektivitet. Med smart byggnadsteknik kan energi sparas automatiskt och produceras med hjälp av solceller integrerade i byggnaden (Schüco BIPV).

FAQ

Vad innebär Cradle to Cradle-certifiering?

Vad innebär Cradle to Cradle-certifiering?

Cradle to Cradle är en certifiering för system som uppfyller EU:s krav på en cirkulär ekonomi, sparar in på koldioxidutsläpp och skyddar resurser. Det bygger på konceptet att alla material som används i ett system helt kan återföras till materialkretsloppet och återvinnas till nya material av liknande kvalitet. Med mer än 60 certifierade aluminiumsystem som erbjuds är Schüco banbrytande i implementeringen av Cradle to Cradle-principen i byggbranschen och bidrar därmed till långsiktiga CO₂-minskningar och bevarande av resurser.

Vad är IoF ID?

Vad är IoF ID?

Schüco IoF (Internet of Façades) ID är en tagg som digitaliserar alla enheter i en fasad. Den data som sparas möjliggör resursbesparande drift och en ökad livslängd på systemet tack vare effektivt underhållsarbete och produktuppgraderingar. Dessutom är enheterna tydligt dokumenterade för återvinning vid ett senare tillfälle och kan separeras, sorteras och återföras till kretsloppet.

Vad är en EPD?

Vad är en EPD?

Förkortningen EPD står för 'Environmental Product Declaration'. EPD är ett dokument som i dataform specificerar de miljörelevanta egenskaperna hos ett specifikt material som ska användas i byggandet. Helst kommer hela livscykeln för materialet att beaktas här. Med hjälp av dessa data, som baseras på materialets och strukturens GWP-värde, kan en ekologisk bedömning av byggnaden göras och byggnaden certifieras.

Vad är Carbon Control?

Vad är Carbon Control?

Carbon Control från Schüco gör kontrollen och minskningen av koldioxidutsläpp inom byggbranschen hanterbar. Genom att använda den modulära byggstensprincipen möjliggör den en byggnadsspecifik minskning av CO₂ i alla faser av byggandet – planering, konstruktion, drift och återvinning.