Schüco Sök
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Framtida trygghet genom hållbara material

Den framtida lönsamheten för en fastighetsinvestering är väldigt beroende av de material och system som används. Det är först när materialet kan återföras helt och hållet till återvinningsslingan efter att byggnadens användning upphört utan relevant kvalitetsförlust som det uppfyller en av de viktigaste hållbarhetsprinciperna – Cradle to Cradle. Även de stora certifieringssystemen BREEAM, DGNB och LEED innehåller detta krav. Schüco erbjuder därför material och tjänster som investerare och operatörer kan använda för att följa Cradle to Cradle-principen:

  • Schüco förlitar sig på aluminium: materialet kan återvinnas nästan helt och utan kvalitetsförlust.
  • 76 Schücos produkter och system är Cradle to Cradle-certifierade som guld eller silver.
  • Som en del av IoF (Internet of Facades) tilldelas Schücos produkter en digital tagg som dokumenterar deras material och därför gör det möjligt att demontera dem i separata typer.

“Around 50% of material consumption worldwide is in the building sector. We should take this as an opportunity for innovation and further drive forward the development of truly circular products.” 

Dr Michael Braungart, medgrundare till Cradle to Cradle designkoncept