Schüco Sök
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Byggmaterial som framtidens råvarulager

Dagens byggnader kan bli framtidens råvarulager när deras användningsfas är slut. Certifierade system hjälper till att följa kraven i en cirkulär ekonomi och säkerställa fungerande processer.


Grunden för varje certifiering, t.ex. i linje med Cradle to Cradle-konceptet är att alla material som används i systemet kan återföras helt och hållet in i materialcykeln och återvinnas till nya material av liknande kvalitet. Denna process sparar primära resurser och minskar koldioxidutsläppen. Internet of Façades ID (IoF ID) av Schüco stöder denna process med konsekvent dokumentation av materialdata, vilket gör det lättare att dela upp det återvunna materialet i typer och undvika avfall.


Med mer än 75 certifierade aluminiumsystem som erbjuds är Schüco en banbrytare när det gäller implementeringen av Cradle to Cradle-principen i byggbranschen.