Schüco Sök
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Hållbar byggnadsplanering och certifiering

Schüco Carbon Control underlättar en hållbar byggnadsplanering och certifiering för att optimera koldioxidavtrycket. Det ger byggnadsrelaterad data och snabb tillgång till tillförlitlig information om hållbarhetskraven för byggande för att minska planeringsbelastningen för nybyggnation och renovering av befintliga byggnader. Redan i planeringsfasen tillåter det CO₂ värden av byggnader att hanteras sömlöst och integreras i EPD:er för certifiering enligt DGNB, BREEAM eller LEED.