Hva leter du etter?
...

Schüco Carbon Control

Bærekraftig drift, vedlikehold og resirkulering

Gjenvinning er en viktig faktor når det gjelder å oppnå klimanøytralitet. Det har et enormt potensial for å redusere CO₂ - med opptil 23 % innen 2030 og hele 60 % innen 2050. Det betyr at resirkulerbarheten til alle materialene som brukes i bygningsskallet, alltid bør tas i betraktning ved både nybygg og renoveringsprosjekter.

Maksimal utnyttelse av elementets forlengede levetid og resirkuleringspotensial

Alle bygninger som bygges fra nå av, må oppfylle strenge krav til bærekraft og sirkulær økonomi for å være fremtidsrettede. En nøkkelfaktor for vellykket CO₂-reduksjon er at materialene som brukes kan resirkuleres og gjenbrukes etter endt levetid. Her har aluminium som materiale et spesielt stort potensial. Aluminium er et allsidig materiale som kan resirkuleres om og om igjen med relativt lave CO₂-utslipp - noe som gjør materialet svært bærekraftig på lang sikt.


Bygninger og bygningsdeler som fasaden er imidlertid bare virkelig bærekraftige hvis de kan brukes over lang tid. Dette kan oppnås ved å bruke kvalitetsmaterialer som regelmessig vedlikeholdes og som kan oppgraderes i løpet av levetiden. Først når alle muligheter for fortsatt drift av det enkelte elementet er uttømt, er det fornuftig å demontere elementet og resirkulere de enkelte komponentene. Bygningen er da tilgjengelig for gjenbruk gjennom urban mining som "fremtidens råvarelager". 

Cradle to Cradle-sertifiserte systemer

Cradle to Cradle-sertifiserte systemer gir et avgjørende bidrag til gjenbruk av aluminium. Materialene separeres, og det resirkulerbare materialet kappes opp og smeltes om før gjenbruk. Dette betyr at vinduer og dører etter endt levetid kan føres tilbake til A/U/F-kretsløpet (Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau - aluminium og miljø i vindus- og fasadebygging), noe som reduserer behovet for nyprodusert aluminium til fasadekonstruksjoner. 


Med 76 sertifiserte systemer er Schüco en av Cradle to Cradle-pionerene i byggebransjen. Schüco er også opptatt av at aluminiumsindustrien skal være bærekraftig og av å skape bindende bærekraftstandarder. som en belønning for dette engasjementet er Schüco et av de første selskapene i byggebransjen som er sertifisert i henhold til den internasjonale anerkjente Chain of Custody-standarden fra Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

En liten tag med stor effekt:

Digitalisering av bygningsskallet med IoF (Internet of Façades)

For at disse råvarene raskt skal kunne klargjøres for gjenbruk, er det avgjørende å vite hvilke komponenter i et element som kan gjenvinnes og i hvilket omfang. Denne informasjonen må derfor alltid dokumenteres i forbindelse med montering av elementer, være tilgjengelig for å forenkle vedlikeholdsarbeidet gjennom hele levetiden og kunne hentes frem under demonteringsprosessen, selv flere tiår etter at bygningen ble oppført. 


Schüco gir hvert element en unik digital identitet med Internet of Façades (IoF) ID for å gjøre alle viktige data raskt tilgjengelige. IoF ID-en er en liten tag som festes på de monterte produktene fra Schüco. Du kan for eksempel bruke IoF ID-en til å hente frem informasjon på smarttelefonen din om de monterte elementene, garantikrav, vedlikeholdshistorikk eller resirkuleringsalternativer for materialene og komponentene som er i bruk. IoF ID forenkler også serviceforespørsler om reparasjoner, vedlikehold og oppgraderinger.


Den lagrede informasjonen bidrar til å øke levetiden til elementene som er merket med en IoF ID, legger til rette for kontinuerlig bærekraftig drift og gjør demontering enklere i flere tiår, ettersom den gir nøyaktig informasjon om hvilke materialer som er installert i bygningen og i hvilke mengder. 

Håndtering av emballasje

Det er først og fremst valg av riktige materialer som har en positiv innvirkning på reduksjonen av CO₂. Bærekraftig emballasje kan imidlertid også redusere CO₂-utslippene i byggeprosesser. Schüco har derfor konsekvent optimalisert produktemballasjen med tanke på CO₂-besparelser, fra produksjon til bruk på byggeplassen. Vi har blant annet gått over til å bruke mer og mer gjenbrukbare forpakninger.