Wat zoekt u?
Carbon Control - Recycle to Decarb

Schüco Carbon Control

Investerings- en bedrijfszekerheid vanaf het prille begin

Door de nieuwe EU-normen verandert de beoordeling van onroerend goed. De waarde van een gebouw wordt in de toekomst bepaald door zijn koolstofbalans in alle fasen van zijn levenscyclus. Met Schüco Carbon Control kunnen investeerders, projectontwikkelaars, exploitanten en gebruikers deze koolstofbalans beheersen vanaf de planningsfase, over het efficiënte bouwproces tot en met de kostenefficiënte werking en de uiteindelijke terugkeer naar de materiaalkringloop. Dit helpt om investeringen op de lange termijn veilig te stellen, aangezien het verhogen van de winst en de productiviteit van het goed belangrijke aandachtspunten zijn.

CO₂-Minimierung

Nieuwe opties voor uw vastgoedportefeuille met Schüco Carbon Control

Duurzame gebouwen met een minimale CO2-uitstoot worden niet alleen een wettelijke vereiste, maar vergroten ook de toegang tot aantrekkelijke locaties, trekken relevante potentiële kopers aan voor projectontwikkelingen, ontluiken nieuwe huurders voor kantoorruimtes en tonen bovendien aan dat een vastgoedportefeuille geschikt is voor de toekomst. Consistent beheer door investeerders en ontwikkelaars is nu meer dan ooit nodig.


Schüco Carbon Control maakt het mogelijk de gehele levenscyclus van een gebouw te beheren, voorziet u van relevante certificaten en documentatie en ondersteunt een efficiënt bouw-, renovatie- en exploitatieproces. Een onafhankelijk adviesteam kan investeerders, exploitanten en ontwikkelaars helpen om deze complexe besturingsfuncties op zich te nemen. Het gezamenlijke doel is om toekomstbestendig, waardevast vastgoed te creëren.

Design to Decarb: Geef automatisch uw koolstofbalans weer

Build to Decarb: Het duurzaam beheren van een minimale CO2-uitstoot

Operate to Decarb: Het beheer van de CO2-uitstoot tijdens de exploitatie

Recycle to Decarb: Verander gebouwen in grondstofreserves

Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Build
Carbon Control Phase Operate
Carbon Control Phase Recycle

Waarom Carbon Control van Schüco?

Schüco Carbon Control helpt om de koolstofbalans van het gebouw actief te beheersen, waardoor de rating wordt verbeterd, investeringen op de lange termijn worden veiliggesteld, winsten worden verhoogd en de productiviteit en bedrijfszekerheid van het goed worden verbeterd.

Materiaalkringloop

Het selecteren van de juiste producten en materialen kan de koolstofbalans van een gebouw waarborgen. Gecertificeerde systemen zoals Cradle to Cradle-producten en producten met het VinylPlus®-label helpen investeerders om aan de EU-normeringen te voldoen en de rating van het gebouw te verbeteren.

IoF ID

IoF ID vereenvoudigt het onderhoud van gebouwen, verhoogt de bedrijfszekerheid en verlengt de levensduur van geïnstalleerde componenten. Dit bespaart CO₂ en verhoogt de rendabiliteit van gebouwen.

Energie-efficiëntie

Actieve beheersing van het energieverbruik leidt tot minder CO2-uitstoot, lagere bedrijfskosten en meer rentabiliteit. Met slimme gebouwtechnologie kan automatisch energie worden bespaard en opgewekt met behulp van in het gebouw geïntegreerde fotovoltaïsche cellen (Schüco BIPV).

FAQ

Wat houdt Cradle to Cradle certificering in?

Wat houdt Cradle to Cradle certificering in?

Cradle to Cradle is een certificering voor systemen die voldoen aan de EU-normeringen voor een circulaire economie, koolstofemissies besparen en grondstoffen beschermen. Het is gebaseerd op het concept dat alle materialen die in een systeem worden gebruikt, volledig kunnen worden teruggevoerd in de materiaalkringloop en kunnen worden gerecycleerd tot nieuwe materialen van vergelijkbare kwaliteit. Met meer dan 60 gecertificeerde aluminiumsystemen is Schüco een pionier in de implementatie van het Cradle to Cradle-principe in de bouwsector en draagt ​​zo bij aan CO₂-reductie op de lange termijn en het behoud van natuurlijke grondstoffen.

Wat is een IoF ID?

Wat is een IoF ID?

De IoF (Internet of Façades) ID is een tag die alle eenheden in een gebouwschil digitaliseert en elektronisch kan worden uitgelezen. De opgeslagen gegevens zorgen voor een zuinige werking en een langere levensduur van het systeem, dankzij efficiënt onderhoudswerk en productupgrades. Bovendien zijn de eenheden duidelijk gedocumenteerd voor recyclage op een later tijdstip en kunnen ze worden gescheiden, gesorteerd en teruggevoerd in de kringloop.

Wat is een EPD?

Wat is een EPD?

EPD staat voor "Environmental Product Declaration" en is een document dat de milieu-eigenschappen van een specifiek materiaal opsomt. Idealiter houdt het rekening met de gehele levenscyclus van het materiaal. Aan de hand van deze gegevens kan een milieutechnische beoordeling en certificering van gebouwen worden uitgevoerd, die is gebaseerd op de GWP-waarde van het materiaal en de constructie.

Wat is Carbon Control?

Wat is Carbon Control?

Schüco Carbon Control maakt het mogelijk om de decarbonisatie van de gevel van een gebouw te beheersen. Het modulaire bouwprincipe maakt een projectspecifieke minimalisering van de CO2-emissies over de gehele levenscyclus van het gebouw mogelijk – van planning en constructie over het gebruik tot en met de recyclage.