Schüco Sök
High security door
High security door
High security window
Sprängning
Inbrott
Skjutvapen

Säkra, lätta och eleganta – Schücos säkerhetssystem erbjuder effektivt skydd sprängning.

Vi erbjuder en mängd olika testade och certifierade dörrar, fönster och fasader samt många andra säkerhetssystem. Med inbrottssäkra systemlösningar från Schüco kan tillförlitlig och omfattande säkerhet upp till motståndsklass RC 5 uppnås.

Strukturell stabilitet och massa behövs för att säkerställa ett tillförlitligt skydd mot detta hot. Våra system uppfyller skotthållningskrav upp till klass FB 7 i enlighet med EN 1522 och EN 1523.

...

Säkerhetssystem från Schüco – omfattande skydd överallt

Skydda dig och det du är rädd om

Våra system installeras där det finns en särskild fara för människor och egendom. De erbjuder därför maximalt skydd. Vi gjorde det till vår uppgift att utveckla perfekta lösningar som erbjuder högsta grad av säkerhet, funktionalitet och anpassning. Redan under planeringen arbetar våra ingenjörer hand i hand med arkitekter, planerare och byggnadsoperatörer. Vi erbjuder råd och stöd under planeringen för att säkerställa att hög säkerhet integreras i rätt områden i byggnaden.