Schüco Sök
sco_pano-bg-default_data
...

Byggnadsintegrerade solceller (BIPV) från Schüco

Hållbara och energieffektiva byggnader

EU:s byggdirektiv från 2021 kräver en i stort sett balanserad energibalans (nästan nollenergi) för nya byggnader. Med kombinationen av högt värmeisolerande byggnadsskal och Schücos byggnadsintegrerade solcellssystem (BIPV) erbjuder Schüco de rätta lösningarna. BIPV-moduler är inte bara ett synligt tecken på miljöskydd och hållbarhet, utan är också en viktig komponent i realiseringen av låg-, noll- och plusenergibyggnader. De byggnadsintegrerade solcellerna tar över en mängd olika funktioner hos andra byggmaterial och element som väderskydd, värmeisolering, sol- och insynsskydd samt ljudisolering, brand- och inbrottsskydd, samtidigt som den ökar energibalansen av byggnaden genom att generera el.

Många användningsområden med Schücos system
Kallfasader; element med ventilerade solcellsmoduler

I såkallade kalla fasader utgör solcellsmodulerna det yttre skalet och därmed fasadytans design. Samtidigt skyddar modulerna den bakomliggande isolerade väggen. Här används moduler med två-glas. Genom att anpassa modulmåtten till rutnätet i fasaden uppnås ett helhetligt uttryck. Även vid ovanliga fasadgeometrier kan modulerna och cellerna formas så att de passar perfekt till byggnadens kanter.

Varmfasader, element med solceller som isolerglas

En varm fasad som med Schücos solcellsmoduler som vid användning av traditionellt isolerglas uppfyller de många krav som ställs på en byggnads fasad såsom statik, värmeisolering, väderskydd och ljudreducering. De semitransparenta isolerglasmodulerna har utmärkta Ug-värden och kan lika gärna ersätta konventionella två- eller treisolerglas. Den tekniska integrationen av fasaden fungerar i en komponent, inklusive produktion av solenergi och möjliggör helt släta fasadytor om så önskas.

BR_SCH_ASS 70 FD HD 201007 closed
Glastak med integrerade solceller

Som multifunktionella element i glastak möjliggör Schücos solcellsmoduler arkitektoniska lösningar med ett brett utbud av designmöjligheter både inuti och utanför. Förutom isolerande egenskaper, regn- och vindtäthet kan solcellsmodulerna bidra till att minska reflektioner och att styra dagsljuset i byggnaden.

2018a01_50P-01
Andra system med integrerade solceller

Handlar det om fönster, entréer eller terrasser erbjuds kreativa lösningar erbjuds genom bland annat jalusiblad, skjutluckor eller baldakiner i kombination med solcellsmodulerna för att möjliggöra en skräddarsydd fasadarkitektur – samtidigt som de erbjuder skydd mot solinstrålning och regn. Den idealiska vinkeln på 30° till 45° och bakventilation av konstruktionsskäl erbjuds en optimal soleffektivitet.