Hva leter du etter?
 • Personvern
 • Personvernsretningslinjer for Schüco International KG for påloggingsområdene "Min arbeidsplass"
...
 • Personvern
 • Personvernsretningslinjer for Schüco International KG for påloggingsområdene "Min arbeidsplass"

Personvernsretningslinjer for påloggingsområdene "Min arbeidsplass"

Takk for din interesse for Schüco International KG. Beskyttelsen av dine personlige opplysninger er viktig for oss. I våre generelle personvernsretningslinjer informerer vi deg om håndtering av dine personopplysninger i en rent informasjonsrelatert bruk av nettstedet. Det finnes også under overskriften "Databeskyttelse" på vår nettside.


I tillegg til den rent informasjonsrelaterte bruken av nettstedet vårt, tilbyr vi en rekke tjenester som du kan bruke ved interesse.


Innlogging på det beskyttede området "Min arbeidsplass" krever registrering av personopplysninger. Vi trenger disse for å levere den respektive tjenesten.  Prinsippene for behandling er i henhold til de generelle personvernsretningslinjene samt følgende personvernsretningslinjer gjelder i tillegg


Dette dokumentet kan lastes ned i PDF-format og arkiveres; Personvernsretningslinjer for påloggingsområdene "Min arbeidsplass" (pdf, 25,7 KB). For å åpne PDF-filen trenger du den kostnadsfrie programvaren Adobe Reader eller en tilsvarende programvare som kan håndtere PDF-formatet. Dokumentet kan også skrives ut.


1. Samtykke til bruk av data

Ved å bekrefte databehandlingen i registreringsområdet for det beskyttede  innloggingsområdet "Min arbeidsplass", gir du Schüco Norway AS, Innspurten 15, 0663 Oslo (heretter "Schüco") tillatelsen til å samle inn, behandle og bruke dine personlige opplysninger til de oppgitte formålene i personvernsretningslinjene.


2. Tilbaketrekking av samtykke / innvendinger angående reklametillatelse

(1) Samtykket om innsamling, behandling, lagring og bruk av personopplysninger gjennom innloggingsområdet "Min arbeidsplass" i henhold til personvernsretningslinjene kan til enhver tid tilbakekalles via e-post til login@schueco.com eller ved brev til Schüco Norway AS, Innspurten 15, 0663 Oslo.


(2) Du kan selvsagt protestere når som helst mot behandling av dine personlige data til andre reklameformål (kontakt via e-post, telefon, post). Hvis du vil protestere mot reklame, kan du informere oss via kontaktopplysningene som er oppført i avsnitt 2 (1).


(3) Alle opplysninger, forespørsler om informasjon eller innvendinger mot databehandling, sendes via e-post til: login@schueco.com eller til Schüco Norway AS, Innspurten 15, 0663 Oslo.


3. Sletting av personopplysninger

Personlige data blir slettet, med mindre det er pålagt et krav om sletting hvis det ikke lenger er behov for data for lagring, eller om lagringen av andre juridiske grunner er uautorisert.


4. Personlige data

For hver bruker som registrerer seg på www.schueco.no resp. Schücos nasjonale Schüco-nettsted på "Min arbeidsplass", legger Schüco til en passordbeskyttet tilgang til "Min arbeidsplass". Tilgangsprivilegier til personopplysninger har bare den brukeren som registrerer seg selv og den angitte administratoren (hvis nødvendig for en tjeneste), samt den brukeren administratoren har spesifisert og gitt tilgang i oppdragsgiverens navn og dennes fullmakt.


Alle brukere er pålagt å behandle sin personlige adgangsinformasjon strengt konfidensielt og ikke gjøre dem tilgjengelige for en tredjepart, selv om tredjepart er ansatt hos oppdragsgiver. I tillegg har administratoren plikt til å behandle brukerens data som han eller hun har tilgang til strengt konfidensielt og ikke gjøre dem tilgjengelige for tredjepart.


5. Innsamling, behandling, bruk

(1) Schüco behandler eller bruker personopplysninger for å drifte påloggingsområdene "Min arbeidsplass" i den grad som er beskrevet nedenfor.


For å gi tilgang til "Min arbeidsplass", samles følgende obligatoriske opplysninger. Uten disse dataene kan  ikke tilgang opprettes for resp. klient eller bruker.


 • Informasjon om oppdragsgiver (selskap) gjennom administratoren, hvis nødvendig for en tjeneste eller brukeren
 • Adressedetaljer til oppdragsgiver / brukeren
 • Administratoradresse (hvis nødvendig for en bestemt tjeneste)
 • For- og etternavn på en administrator (hvis nødvendig for en bestemt tjeneste)
 • Administratorens e-postadresse (hvis nødvendig for en bestemt tjeneste)
 • Ev. Informasjon om andre ansatte hos oppdragsgiver som bruker
 • Ev. Adresse til brukere
 • Ev.  Fornavn og etternavn på brukere
 • Ev. Epostadresse til brukeren
 • IP-adresse


(2) Både administratoren (hvis denne finnes for en tjeneste) og eventuelt brukeren må innhente samtykket ditt for innsamling, behandling og bruk av personopplysninger.


Etter at samtykke til bruk av personopplysninger er gitt til administratoren (hvis tilgjengelig for en tjeneste) og brukeren, avsluttes registreringen ved hjelp av den såkalte Double-opt-in-prosedyren. Dette betyr at registreringen bare er fullført når den administrator som er autorisert av klienten (hvis det er en tjeneste), og brukeren har bekreftet bekreftelsese-posten som de har mottatt ved å klikke på lenken som finnes i denne.


Hvis denne bekreftelsen ikke er gitt innen 48 timer, vil kundens innlogging automatisk bli slettet fra databasen.


(3) Når du bruker påloggingsområdene "Min arbeidsplass", lagres dataene som kreves for bruk.


Hvis oppdragsgiver ønsker å endre administrator- eller brukerdata, kan man bestille et søknadsskjema via e-post til mydata@schueco.com. En kopi av endringsforespørselen sendes både til e-postadressen som er angitt for administratoren og for brukeren.


(4) Når du bruker innloggingsområdene "Min arbeidsplass", kan de angitte personopplysningene eventuelt være tilgjengelige for andre brukere av påloggingsområdene "Min arbeidsplass".


(5) Når du kontakter innloggingsområdene "Min arbeidsplass" via e-post eller kontaktskjema, blir den brukte e-postadressen, navnet og telefonnummeret lagret for å svare på spørsmål.


6. Videresending av data til tredjepart

(1) Data blir ikke overlevert til tredjeparter, med mindre det foreligger en forpliktelse i henhold til loven om dette (f.eks. Rettssaker).


(2) Schüco engasjerer til en viss grad eksterne tjenesteleverandører for behandling av data. Disse leverandørene velges nøye og mottar skriftlige oppgaver. De er bundet av instruksjonene til Schüco og kontrolleres regelmessig. Tjenesteleverandører videresender ikke denne informasjonen til tredjeparter.


7. Sporing

På det login-beskyttede området "Min arbeidsplass" bruker Schüco andre typer informasjonskapsler som er begrunnet i deres berettigede interesse iht. art. 6 avsn. 1 - f GDPR. Vi viser også til punkt 4 (3) i den generelle personvernerklæringen. For å få et inntrykk av hvordan det login-beskyttede området "Min arbeidsplass" brukes, analyserer Schüco tidspunktet for brukers siste innlogging samt antallet innlogginger over et tidsrom på fire uker.


Siste revisjon: September 2023