Schüco zoeken
...

Circulaire economie: ga voor circulair

Wij zijn er bij Schüco zeker van: gebouwen zijn de grondstoffenvoorraad van de toekomst. Daarom stimuleren we actief de transitie van lineair naar circulair bouwen, oftewel gesloten recyclingprocessen. Een voorbeeld hiervan zijn onze Cradle-to-Cradle gecertificeerde systemen.

Wat is een circulaire economie precies?

In de circulaire economie blijven materialen ook na de actieve gebruiksfase hun leven zonder kwaliteitsverlies. Zo wordt in het circulaire economiemodel wat voorheen als bouwafval zou worden beschouwd, gebruikt als grondstof voor een nieuw, even hoogwaardig product. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gevelelement na herintroductie in de productiecyclus wordt verwerkt tot een bouwdeel van gelijke kwaliteit. De circulaire economie komt tegemoet aan de groeiende vraag naar grondstoffen met de roep om afval tot een minimum te beperken, producten en materialen te hergebruiken en na de actieve gebruiksfase te recyclen.

Onze circulaire systemen

Het circulaire-economiemodel dat we gebruiken voor onze aluminiumsystemen is gebaseerd op certificeringen in overeenstemming met het Cradle to Cradle Certified®-productenprogramma. Met in totaal 76 gecertificeerde aluminium systemen is Schüco een pionier in de branche in het toepassen van het cradle-to-cradle principe. Lees meer over onze C2C-certified systems.

Maar het is niet alleen aluminium: onze kunststof producten voldoen ook aan hoge normen op het gebied van recyclebaarheid en verminderde emissies - dit werd ook onderstreept toen Schüco als eerste bedrijf in de branche werd erkend met het VinylPlus®-productlabel. Meer weten over VinylPlus®.

Onze materialen aluminium, kunststof en staal (staal wordt als product niet in Nederland vertegenwoordigd) hebben allemaal een indrukwekkende mate van duurzaamheid en recycleerbaarheid. Zo hebben kunststoframen een levensduur van ongeveer 40 jaar per kozijn en kunnen ze tot zeven keer worden gerecycled – dit betekent dus dat het materiaal dankzij de circulaire economie 240 jaar kan worden gebruikt.

Onze aluminium systemen zijn ook van uitstekende kwaliteit. Ze bieden optimale materiaalsterkten voor gevelconstructies, waardoor mechanische robuustheid en uitstekende corrosieweerstand worden gegarandeerd. Dit zorgt voor een lange levensduur en maakt aluminium ramen, deuren en gevels duurzaam.

Wat doen we nog meer?

Om het voor de fabrikant aantrekkelijk te maken om producten terug te nemen en ervoor te zorgen dat materialen zo gemakkelijk mogelijk opnieuw in de materiaalkringloop kunnen worden gebracht, zijn functionerende inzamel- en terugwinningssystemen het belangrijkste element. Daarom is Schüco al jaren betrokken bij de sectorinitiatieven AIUIF en Rewindo om de materiaalkringlopen voor aluminium en kunststof te sluiten.

Initiatieven voor een functionele circulaire economie vanuit de industrie

AIUIF

AIUIF

Het doel van de AIUIF (Aluminium and the Environment in Window and Façade Construction) is het bevorderen van de afvoer en verwerking van aluminium constructiedelen en profielen verwijderd van ramen, deuren en gevels met het oog op hergebruik van de materialen op lange termijn. AIUIF-leden, waarvan Schüco er een is, zijn onder meer systeemverkopers, fabrikanten, fabrikanten en leveranciers uit heel Duitsland. De AIUIF doet aan verantwoorde recycling van gebruikte aluminium raamprofielen, waarvan bijna 100% recyclebaar is.

Lees meer over AIUIF.

Rewindo

Rewindo

Rewindo is een gezamenlijk initiatief van toonaangevende Duitse fabrikanten van kunststofprofielen, bestaande uit de eerdere inzamelsystemen voor oude ramen van FREI en VEKA Umwelttechnik GmbH. Rewindo heeft als doel het aantal verwijderde kunststof kozijnen die opnieuw in de materiaalkringloop worden opgenomen te vergroten en deze processen in de praktijk te promoten. Rewindo is een servicepartner voor het hergebruik van kunststof bouwproducten. Het helpt zijn leden met alle recyclingkwesties, bijvoorbeeld door documentatiemateriaal, op behoeften gebaseerde verzamelboxen te verstrekken en door vernietigingscertificaten af ​​te geven. Het is dan ook de taak van Rewindo om te informeren, motiveren en organiseren, want onzorgvuldig weggooien van oude kunststof kozijnen heeft geen zin.

Lees meer over Rewindo

Duurzaamheid duidelijk gedocumenteerd

Duurzaamheidsverslagen

Gebaseerd op de richtlijnen van de internationaal vastgestelde standaard van het Global Reporting Initiative (GRI), geven onze duurzaamheidsrapporten informatie over hoe duurzaamheid bij Schüco is georganiseerd, de economische, ecologische en sociale activiteiten van het bedrijf in evenwicht houden en doelstellingen voor de toekomst definiëren.

Onze motivatie en bijdrage

Brochure duurzaamheid

Lees meer over de maatregelen die Schüco neemt om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.