Schüco zoeken
...

Bescherming van het klimaat

Nul uitstoot in het jaar 2040

Bescherming van het klimaat is een van de belangrijkste onderdelen van onze duurzaamheidsstrategie. In samenwerking met het WWF hebben we wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor klimaatbescherming ontwikkeld die zullen helpen de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs. We streven er daarom naar om in 2040 geen emissies meer te genereren die schadelijk zijn voor het milieu. Het bijbehorende project noemen we 'Nul-emissie'.

Ambitieuze klimaatdoelen – ondersteund door de wetenschap

Schüco Duitsland registreert sinds 2011 continu de klimaatgerelateerde emissies van het bedrijf: de zogenaamde carbon footprint. De basis voor onze ambitieuze doelstellingen is een neutrale CO2-voetafdruk in de hele waardeketen, die we als een van de weinige bedrijven in de bouwsector hebben uiteengezet in ons duurzaamheidsverslag 2017-2018. De absolute reducties in CO2-equivalenten achter de doelstellingen zijn gecontroleerd door het SBTi (Science Based Targets-initiatief) en erkend als wetenschappelijk onderbouwd. Dit betekent dat ze voldoen aan de door klimaatwetenschappers gestelde decarbonisatiegraad om de 1,5°-grens te halen. Schüco treedt daarmee toe tot de pioniers van Duitse bedrijven met klimaatdoelstellingen die ambitieuzer zijn dan die van de Duitse overheid.

Over de Corporate Carbon Footprint (Duitsland)

Over de Corporate Carbon Footprint (Duitsland)

Door regelmatig en systematisch onze corporate carbon footprint in Duitsland te registreren, leggen we de basis voor de vermindering van de CO2-uitstoot en een verbeterd energie- en milieubeheer. De basis voor de gegevensverzameling is de norm DIN EN ISO 14064. Gegevens uit administratie en productie (energieverbruik, water en afvalwater), transport en logistiek (intern en extern), dienstreizen, reizen van en naar het werk evenals papierverbruik en printen worden in de balans verwerkt. De nummers worden geverifieerd door TÜV NORD CERT en bevestigd door afgifte van een certificaat. Tot 2016 daalde de totale klimaatgerelateerde uitstoot tot 27.888 ton CO2-equivalenten. Van 2017 tot 2019 zag Schüco echter een stijging voor zijn Duitse vestigingen. Aanleiding voor deze ontwikkeling is de uitbreiding van de transportlogistiek die gepaard gaat met de groei van het bedrijf en een toename van het aantal dienstreizen door een groter aantal medewerkers.

Onze successen

Voordat Schüco zijn doelstellingen voor klimaatbescherming ontwikkelde, nam Schüco al diverse maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Zo werd op alle locaties een gebouwbewakingssysteem ingevoerd, werd de verwarming in grote delen van het hoofdkantoor in Bielefeld overgeschakeld op stadsverwarming met lagere emissies en werden nieuwe systeembeheertools geïntroduceerd om de transportlogistiek te optimaliseren. In 2012 zijn we overgestapt op groene energie. Hierdoor hebben we de energiegerelateerde uitstoot kunnen verlagen tot minder dan 10% van de oude waarde. Al met al hebben deze maatregelen ons in staat gesteld onze ecologische voetafdruk sinds 2011 met 55% te verminderen.

Over het Science Based Targets initiative

Over het Science Based Targets initiative

Het Science Based Targets-initiatief is ontwikkeld door een partnerschap tussen de UN Global Compact, het WWF, het World Resources Institute en de non-profitorganisatie CDP. Het initiatief roept op tot het stellen van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen en ondersteunt bedrijven bij de transitie naar een koolstofvrije economie door de door hen gestelde doelen onafhankelijk te evalueren. Naast Schüco hebben meer dan 1000 bedrijven gehoor gegeven aan de oproep van de SBTi om wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen vast te stellen die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C of aanzienlijk onder de 2°C.

Emissies holistisch besparen

De besparing aan CO2-equivalenten die Schüco in 2040 wil realiseren, heeft betrekking op drie gebieden, de zogenaamde Scopes. Scope 1 heeft simpel gezegd betrekking op emissies die we zelf produceren door ons energieverbruik bij Schüco. Scope 2 heeft betrekking op de energie die we gebruiken, b.v. elektriciteit die we nodig hebben voor verlichting of onze IT-hardware. Scope 3 is het meest uitdagende gebied en bestrijkt de gehele levenscyclus van onze producten. Dit omvat de gehele toeleveringsketen, evenals de fabricage, het gebruik en de verwijdering van onze producten. 99% van de emissies valt onder scope 3; Waarvan 86% ingekochte goederen en diensten. Dit betekent dat Schüco een directe invloed heeft op slechts een zeer klein deel van zijn emissies, en de doelstellingen voor klimaatbescherming kunnen alleen worden bereikt in zeer nauwe samenwerking met onze toeleveranciers.

Status quo

Tussen 2017 en 2019 nam de absolute hoeveelheid broeikasgasemissies in Duitsland in alle Scopes toe, ondanks een trend naar een lagere energie-intensiteit. De belangrijkste reden voor deze ontwikkeling is de uitbreiding van de transportlogistiek die gepaard gaat met de groei van het bedrijf en een toename van werkgerelateerd reizen door een groter aantal medewerkers. Wereldwijd beschouwd, wordt sinds 2019 de absolute hoeveelheid broeikasgasemissies ook beïnvloed door een nauwkeurigere berekeningsbasis die door Schüco is geïntroduceerd om Science Based Climate Targets uit te werken. In plaats van te vertrouwen op de gemiddelde Europese waarden uit de EPD's (“literatuurgegevens”), hebben we rekening gehouden met de werkelijke emissiegegevens (“primaire gegevens”) voor aluminiumprofielen die beschikbaar zijn gesteld door de grootste perserijen. Deze cijfers liggen iets, en soms aanzienlijk, boven de eerder gebruikte gemiddelde waarden.

Vanwege de Covid-19-pandemie werd in 2020 de tegenovergestelde trend waargenomen, waarbij het werkverkeer van buitendienstmedewerkers (Scope 1) en zakenreizen en afgelegde kilometers (Scope 3) aanzienlijk zijn afgenomen. Dit resulteerde in een reductie van de Scope 1-emissies met 10% tot ca. 9800 t CO2e en Scope 3 emissies met bijna 6% tot 1.780.000 t CO2e. Ook de Scope 2-emissie daalde, zij het met slechts 0,3% tot ca. 3900 ton CO2e. De totale uitstoot van alle drie de scopes voor 2020 bedraagt ​​in totaal 1.793.238 t CO2e, wat 5,8% lager is dan in 2019.

Samen uitdagingen aangaan

We zijn ons bewust van het enorme potentieel in de bouwsector: milieuvriendelijk bouwen is dringend nodig om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen. We willen het goede voorbeeld geven met onze ambitieuze klimaatbeschermingsdoelstellingen en duurzame ontwikkeling in de industrie stimuleren. In samenwerking met het WWF worden deze doelstellingen omgezet in concrete maatregelen en stevig verankerd in onze dagelijkse praktijk. Als onafhankelijke milieubeschermingsorganisatie ondersteunt het WWF niet alleen de verdere ontwikkeling en implementatie van onze maatregelen, maar controleert ze ook hoe effectief ze zijn. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we doelgericht blijven werken aan een oplossing.

Duurzaamheid duidelijk gedocumenteerd

Duurzaamheidsverslagen

Gebaseerd op de richtlijnen van de internationaal vastgestelde standaard van het Global Reporting Initiative (GRI), geven onze duurzaamheidsrapporten informatie over hoe duurzaamheid bij Schüco is georganiseerd, de economische, ecologische en sociale activiteiten van het bedrijf in evenwicht houden en doelstellingen voor de toekomst definiëren.

Onze motivatie en bijdrage

Brochure duurzaamheid

Lees meer over de maatregelen die Schüco neemt om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.