Schüco zoeken
210226_Slider_C2C_final

Gecertificeerde recyclebare systemen: onze bijdrage aan duurzaam bouwen

Cradle to Cradle Certified®

76 gecertificeerde Schüco-systemen

Bouwen betekent jaren vooruit denken. Gebouwen die we vandaag ontwerpen, bepalen hoe toekomstige generaties zullen leven en werken. Eigenschappen die zijn geïnspireerd op de Cradle to Cradle®-ontwerpprincipes voldoen vandaag aan de normen van morgen en fungeren tegelijkertijd als een waardevolle grondstofvoorraad.

De Cradle to Cradle-filosofie is de basis voor circulaire productontwikkelingen bij Schüco. Als het gaat om de implementatie van het C2C-principe in de bouwsector, loopt Schüco voorop met 61 systemen die al zijn gecertificeerd met de Silver-status en 15 Brons. Alle C2C-gecertificeerde systemen van Schüco zijn standaard zonder meerprijs verkrijgbaar en voldoen nu al aan de normen van morgen. Dit betekent ook dat C2C-geïnspireerde panden hun waarde beter behouden dan conventionele gebouwen.


“We moeten duurzaamheid heroverwegen als we de toekomst van onze planeet op een positieve manier willen vormgeven. Cradle to Cradle denkt in termen van 'meer voordelen' in plaats van 'minder schade'. Daartoe streeft C2C ernaar om intelligente producten te produceren die oneindig in technische kringlopen circuleren zonder kwaliteitsverlies.
De bouwsector kan een leidende rol spelen in deze paradigmaverschuiving. Het sectorgebouw is goed voor ongeveer de helft van het materiaalverbruik wereldwijd. We moeten dit feit gebruiken als een kans om te innoveren en de ontwikkeling van producten die echt recyclebaar zijn, vooruit te helpen.”

Professor Michael Braungart, co-founder of the Cradle to Cradle design concept

Een revolutionair concept

De natuur was de inspiratie voor het baanbrekende ontwerpconcept van de twee vooruitstrevende en laterale denkers, professor Michael Braungart en William McDonough. De C2C-filosofie beschouwt alle materialen als voedingsstoffen in gesloten biologische of technische kringlopen. Deze aanpak gaat veel verder dan de conventionele concepten van recycling, omdat de materialen hun kwaliteit behouden en er geen afval is.
Cradle to Cradle-producten en productieprocessen vereisen een radicaal nieuw denken en uitgebreide, vooruitstrevende planning - van productie uit grondstoffen en de gebruiksfase tot ontmanteling, verwerking en hergebruik als grondstof. Er moet bewijs zijn dat alle gebruikte materialen vrij zijn van vervuilende stoffen en geproduceerd zijn met hernieuwbare energie, zodat ze veilig zijn en geen schade toebrengen aan mens of milieu.

Cradle to Cradle Certified® is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
cycles_c2c

In het Cradle to Cradle-concept spelen fietsen een centrale rol. Er is de biologische kringloop voor verbruiksgoederen en de technische kringloop voor duurzame goederen. Verbruiksgoederen worden tijdens hun levenscyclus blootgesteld aan continue slijtage en moeten daarom ook 100% biologisch afbreekbaar zijn. Een biologisch afbreekbare kunststof die als grondstof voor een product wordt gebruikt, vormt geen risico voor het milieu – het circuleert als voedingsstof in een continue biologische kringloop. Duurzame goederen daarentegen zijn niet onderhevig aan dergelijke slijtage, en dit geldt ook voor veel Schüco-producten. Bovendien zijn veel van de benodigde grondstoffen slechts in beperkte hoeveelheden op aarde beschikbaar en moet hun kwaliteit daarom constant hoog zijn, zodat ze zonder kwaliteitsverlies kunnen worden teruggevoerd in de technische kringloop.

C2C criteria

Om certificering te behalen volgens de Cradle to Cradle Certified® Product Standard, worden producten beoordeeld op vijf uitgebreide criteria. Alle criteria worden even zwaar gewogen, maar de materiële gezondheid krijgt bijzondere aandacht. Als een materiaal stoffen bevat die op een verboden lijst staan, wordt geen certificering verleend. Bij elk beoordelingscriterium kan een van de vijf certificeringsniveaus worden behaald: Basis, Brons, Zilver, Goud of Platina. De resultaten worden vastgelegd op een scorecard. Het totaalresultaat voor een product wordt beoordeeld op het zwakste criterium.

Gezondheid

De gezondheid en veiligheid van mens en natuur moet worden gegarandeerd. Daartoe moeten fabrikanten de stoffen registreren en hun toxicologie beoordelen, zich houden aan grenswaarden en verboden stoffen en problematische stoffen vervangen.

Hergebruik van materiaal

Fabrikanten zijn verplicht producten te vervaardigen met een hoog hergebruikpotentieel. Hiervoor is het nodig om een ​​goede recycleerbaarheid aan te tonen, een hoog aandeel secundaire grondstoffen te stimuleren en retourprocessen te implementeren.

Hernieuwbare energie

Het doel is om hernieuwbare energiebronnen te gebruiken. Daartoe dienen fabrikanten de uitstoot van broeikasgassen te registreren, hernieuwbare energiebronnen te gebruiken voor productie en verdere verwerking of de emissies veroorzaakt door energieverbruik te compenseren met certificaten.

Waterbeheer

Het is belangrijk om op een eerlijke en bewuste manier om te gaan met watergebruik. Dit vraagt ​​om een ​​strategie voor verantwoord omgaan met water, wateraudits en het wegnemen van watervoorzienings- en kwaliteitsproblemen

Sociale rechtvaardigheid

De menselijke waardigheid en de integriteit van natuurlijke systemen moeten worden gerespecteerd. Hiertoe moeten interne of externe audits worden uitgevoerd, sociale problemen in de toeleveringsketen worden verholpen en strategieën met positieve impact worden geïmplementeerd.

Schüco-systemen met Cradle to Cradle-certificeringen

Schüco-systemen met zilveren certificering

Schüco-systemen met zilveren certificering

61 Schüco-systemen zijn C2C Silver-gecertificeerd: 36 raamsystemen, 13 vliesgevelsystemen, 7 deursystemen, 3 brandveiligheidsystemen en 2 zonweringsystemen. U kunt deze hier downloaden certificate (pdf, 156,2 KB).


Ramen

Vliesgevels

Deuren

Zonwering

Brandwering

Producten

AWS 50 NI

FWS 35 PD.HI

AD UP 75

ALB large louvre blades passive

ADS 90 FR 30

AWS 50 RO

FWS 50.SI

AD UP 75 BL

ALB C-/Z-louvre blades

ADS 90 FR 30 CE

AWS 57 RO

FWS 50 S.SI

AD UP 90

CSB (Concealed Shaped Blind)

ADS 80 FR 30

AWS 65

FWS 50 SG.SI

AD UP 90.SI

AWS 65 RL

FWS 60.SI

ADS 70 HD

AWS 65 SL

FWS 60 SG.SI

ADS 70 HD

AWS 65 MC

AF UDC 80

ADS 75 HD.HI

AWS 65 BS

AOC 50.TI

ADS 65 HD Gen2

AWS 65 WF

AOC 50.ST

AWS 65 VV

AOC 60.TI

AWS 70.HI

AOC 60.SI

AWS 70 RL.HI

AOC 60.ST

AWS 70 SL.HI

AOC 75.TI

AWS 70 ST.HI

AOC 75.ST

AWS 70 BS.HI

AWS 70 WF.HI

AWS 75.SI+

AWS 75 RL.SI+

AWS 75 BS.HI+

AWS 75 BS.SI+

AWS 75 BS.HI Wood Design

AWS 75 BS.SI+ Wood Design

AWS 75 WF.SI+

AWS 75 SI+ optimized

AWS 75 BS SI+ optimized

AWS 90.SI+

AWS 90.SI+

optimized

AWS 90 BS.SI+

AWS 90 BS.SI+ optimized

AWS 90 BS.SI+ Wood Design

AWS 120 CC.SI

AWS 120 AC.SI

AWS 65 VV

AWS 70 VV.HI

AWS 75 VV.SI+

AWS 90 VV.SI+

AWS 90.SI UZD

AWS 75 SI+ RAG

AWS 65 NL

AWS 90 AC.SI

AWS 120 CC.SI

AWS 120 AC.SI


Schüco-systemen met bronzen certificering

Schüco-systemen met bronzen certificering

15 Schüco-systemen zijn C2C Bronze-gecertificeerd. Dit zijn 2 raamsystemen, 6 vliesgevelsystemen, 6 schuifsystemen en één brandwerend  deursysteem. Download hier certifiation (pdf, 157,5 KB).

Ramen

Vliesgevels

Schuif/vouw-systemen

Brandwerende deur

Producten

AWS 114.SI

FWS 60 CV

ASS 77 PD.HI manual      

ADS 90 FR 90

AWS 114 SG.SI

AF UDC 80.HI

ASE 60

AF UDC 80.SI

ASE 80.HI

AF UDC 80 SG

AS FD 90.HI

AOC 50.TI

AS FD 75

AF UDC 80 CV

AS PD 75.HI

"Sinds het begin van de eeuw concentreren we ons op de vraag hoe architecturale oplossingen voor duurzame gebouwen eruit zouden kunnen zien. Onze overwegingen zijn sindsdien veel verder gegaan dan de oorspronkelijke kernkwestie van energie-efficiëntie: de toenemende schaarste aan hulpbronnen vereist een holistische beschouwing van gebouwen in hun levenscyclus.

In 2008 ontwikkelde de DGNB (Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen) haar certificeringsnorm en daarmee het meest uitgebreide systeem tot nu toe voor duurzaam bouwen in de context van ecologische en sociaal-culturele aspecten. Sinds de oprichting werken we actief en formatief samen met de productadviesraad. Zo hebben we ons al in een vroeg stadium gericht op het verantwoord omgaan met hulpbronnen. Kerngedachte daarbij is de gesloten kringloop van bouwproducten.

Het Cradle to Cradle ontwerpconcept combineert deze principes in één systeem. Voor ons was het dan ook een logische stap om de C2C-standaard toe te passen op onze modulaire raam- en vliesgevelsystemen en deze aanpasbaar en recyclebaar te ontwerpen.”

Professor Winfried Heusler, Senior Vice President, Schüco International KG

Duurzaam plannen eenvoudig gemaakt

Elk gebouw is uniek. Architecten en planners hebben daarom oplossingen nodig waarmee ze hun bouwprojecten flexibel kunnen plannen en configureren. Het Schüco modulaire systeem is de ideale basis om individuele combinaties van raam-, deur- en gevelsystemen te creëren – en daarbij de kosten en kwaliteit volledig onder controle te houden.

Schüco behaalde in 2016 voor zijn modulaire systeem de Bronze C2C-certificering. Dit betekent dat met gecertificeerde artikelen een complete productielijn kan worden samengesteld met de C2C Bronze-standaard. Het modulaire C2C-systeem heeft sinds 2018 een Silver-certificering. Inmiddels zijn 48 systemen gecertificeerd volgens de hoge C2C Silver-standaard.

SchüCal: Ontwerpsoftware SchüCal introduceert het modulaire systeem in de moderne planningspraktijk, waardoor individuele raam-, deur- en gevelcombinaties C2C-verificatie kunnen verkrijgen. SchüCal controleert ook snel alle Silver-gecertificeerde Schüco-systemen om te zien of er een C2C-conforme configuratie is. Met een druk op de knop genereert het milieuproductverklaringen, U-waardeberekeningen en CE-prestatieverklaringen. Dit geeft gevelontwikkelaars en architecten volledige ontwerpvrijheid en betrouwbaarheid voor het plannen van een duurzame gebouwschil.

Bouwcertificering: C2C-gecertificeerde producten worden positief beoordeeld door de LEED en DGNB (German Sustainable Building Council) bouwcertificeringssystemen. Bovendien kan de certificering worden gebruikt als ondersteunend document in veel andere normen voor groen bouwen. Schüco ondersteunt architecten, investeerders en verwerkers met gedetailleerde documentatie over de huidige certificaten.

De eerste gebouwen

Het eerste C2C-geïnspireerde gebouw in Duitsland is het RAG-hoofdkwartier op het UNESCO-werelderfgoed van de kolenmijn Zollverein in Essen. Het is uitgerust met het Schüco AWS 75.SI+ aluminium raamsysteem met Silver-certificering. De afzonderlijke raamelementen zijn zo ontworpen dat ze volledig kunnen worden gerecycled als het gebouw wordt gesloopt of verbouwd, waardoor een afvalvrije gevel werkelijkheid wordt.

Lees meer over het verhaal achter het RAG headquarter

© Jens Kirchner 

Duurzaamheid duidelijk gedocumenteerd

Duurzaamheidsverslagen

Gebaseerd op de richtlijnen van de internationaal vastgestelde standaard van het Global Reporting Initiative (GRI), geven onze duurzaamheidsrapporten informatie over hoe duurzaamheid bij Schüco is georganiseerd, de economische, ecologische en sociale activiteiten van het bedrijf in evenwicht houden en doelstellingen voor de toekomst definiëren.

Onze motivatie en bijdrage

Brochure duurzaamheid

Lees meer over de maatregelen die Schüco neemt om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.