Co hledáte?
...
Magazine

Na první pohled

Mozek potřebuje 1/10 sekundy k vytvoření prvního dojmu z cizí osoby.

AWS Bezbariérové

Nikdy jsme nebyli obklopeni tolika tvářemi, jako dnes. V době sociálních médií je mozek neustále zatěžován zpracováváním prvních dojmů z naprosto cizích lidí. „Pochopení, jak vznikají první dojmy z cizích tváří, je předmětem významného teoretického a praktického výzkumu, který nabývá na důležitosti právě s obrovským rozšířením portrétů na sociálních médiích“, uvedl vědec Tom Hartley a jeho kolegové z univerzity York v odborném časopise „PNAS“. Je vám určitá osoba sympatická, nepříjemná, atraktivní? K vytvoření prvního dojmu potřebuje mozek pouhou desetinu sekundy. Vědci jsou toho názoru, že v této velmi krátké době je vnímáno 65 znaků, například tvar úst, vzdálenost mezi očima nebo poloha lícních kostí. To je pak trvalý vjem. Zajímavé je především to, že první dojem je obvykle správný, jak ukazují studie: často odpovídá vlastnostem, které osoba sama vykazuje, a poté přetrvává, i když s ní budete hovořit delší dobu. Mění se pouze jistota, že úsudek byl správný. Na to přišli američtí vědci Janine Willis a Alexander Todorov z Princeton University. Za rychlé emocionální úsudky v mozku zodpovídá amygdala – to vysvětluje intuitivní pocity, které nelze vysvětlit racionálně. V každém případě hraje při prvním hodnocení rozhodující roli základní otázka: je můj protějšek důvěryhodný a sympatický nebo agresivní a záludný? Přítel nebo nepřítel? Italská vědkyně Tessa Marzi a její tým z Florentské univerzity došli k závěru, že jde právě o tuto otázku a jsou toho názoru, že mozek má jakousi „sadu nástrojů“, která mu napomáhá určit důvěryhodnost cizích osob. Smysl to dává i z evolučního hlediska, koneckonců byly doby, kdy rozlišení mezi přítelem a nepřítelem byla současně volba mezi životem a smrtí. Mozek navíc bleskurychle vyhodnotí sociální status – a poté se rozhodne, zda s danou osobou chcete dále komunikovat nebo ne.