Co hledáte?
BR_SCH_ASS 70 FD HD 201007 uzavřeno
Sloupko-

příčková
fasáda

Modulová

fasáda

Nasazovací

fasáda

Technicky a architektonicky všestranné fasádní systémy Schüco se sloupky a příčkami se již léta osvědčují po celém světě. Díky svým testovaným a schváleným systémovým prvkům zaručují koncepty budov odolné vůči budoucnosti.

Prefabrikované fasády od společnosti Schüco představují velmi úspornou výrobu a montáž. Lze je realizovat buď pomocí variabilního modulárního systému s testovanými komponenty, nebo pomocí plně testovaného, vysoce flexibilního systémového řešení specifického pro daný objekt.

Velkoplošné svislé fasády a světlíky na oceli a dřevě lze realizovat pomocí přídavné konstrukce Schüco AOC. Estetická kombinace hliníku a oceli nebo dřeva v nosné konstrukci nabízí statické i architektonické výhody.

...


Fasády a systémy střešních oken

Moderní udržitelná architektura dnes zdaleka přesahuje maximální energetickou účinnost díky nejlepším hodnotám U. Mezi vlastnosti současných hliníkových fasádních systémů patří také filigránský vzhled, vysoce kvalitní provedení a dokonalá integrace funkčních prvků s optimálními vlastnostmi, např. u vkládacích prvků. Díky inovativnímu vývoji nabízí společnost Schüco architektům a projektantům osvědčené a schválené systémy i individuálně přizpůsobená řešení pro konkrétní projekty.

birger-strahl-LhkncpGf4UA-unsplash
Standardní fasády

Milionkrát prověřeno i v mezinárodním měřítku: Společnost Schüco nabízí ve svých standardních fasádách systémy, které kombinují svobodu designu s nejlepšími výkonovými vlastnostmi z hlediska energetické účinnosti, automatizace a bezpečnosti. Inovativní výrobní a instalační řešení zaručují zpracovatelům časově a finančně úsporné zpracování s prokazatelně vysokou bezpečností systému.

Designové fasády

Spojení formy a funkce: designové fasády kombinují téměř bezrámovou průhlednost s optimálními hodnotami výkonu. Tyto fasádní systémy s klasickými závěsovými stěnami i s okenními pásy od podlahy ke stropu zaujmou minimální šířkou fasády. Dokonce i otevírací prvky mohou být integrovány ve skryté poloze.

BR_SCH_ASS 70 FD HD 201007 uzavřeno
Celoskleněné fasády

Nový rozměr svobody návrhu: Obálka budovy má rozhodující vliv na charakter budovy. Aby zde bylo možné umístit nové architektonické akcenty, vznikla touha po systémech bez viditelného mechanického upevnění vkládaných prvků. Díky speciální technice zasklívání nevyžadují strukturální zasklené fasády přítlačné profily a krycí skořepiny. Díky tomu působí fasáda, na níž je zvenčí viditelný pouze tupý spoj, mimořádně harmonickým celkovým dojmem.

2018a01_50P-01
Modulové fasády

Efektivita a komfort jako odpověď na rostoucí urbanizaci: Rostoucí tlak na racionalizaci a současně zvyšující se nároky na kvalitu provedení staveb v posledních letech silně ovlivňují výstavbu obvodových stěn. Tvorba hodnoty se stále více přesouvá ze staveniště do výrobní haly. Díky vysokému stupni prefabrikace nabízejí prefabrikované fasády jasné výhody, které se projevují především dodržováním harmonogramů, nejvyšší kvalitou a nižšími celkovými náklady.

Nasazovací konstrukce

Všestrannost díky maximální volnosti při navrhování: přístavby na ocelových nebo dřevěných podkonstrukcích kombinují energeticky úspornou výstavbu s racionální výrobou a montáží. Umožňují technicky a kreativně přesvědčivá řešení s nezaměnitelným vzhledem: jako esteticky zajímavá kombinace hliníku a dřeva nebo s filigránskými nosnými konstrukcemi z oceli.

Objektová řešení

Na míru konkrétnímu projektu: Technické požadavky nebo speciální přání na určitý design jsou individuálně posuzovány. Systémová platforma modulových fasád nabízí širokou základnu technických řešení, která lze snadno adaptovat na míru konkrétní zakázce a tím zrychlit a zlevnit projekční fázi.