Co hledáte?
VTT_Housing
M01c - Fader jevištních médií
Aktivní

ventilace

Pasivní

ventilace

Hybridní

ventilace

Řízená výměna vzduchu v místnosti bez nutnosti otevření okna: Schüco VentoTherm Twist splňuje nejvyšší energetické nároky. S přiváděným a odváděným vzduchem a rekuperací tepla s účinností až 80 % pro optimální úsporu energie.

Samoregulační okenní ventilátory Schüco VentoFrame, Schüco VentoFrame Asonic a Schüco VentoAir se do okenního rámu instalují téměř neviditelně. Zajišťují dostatečný trvalý přívod čerstvého vzduchu při zavřeném okně.

Schüco VentoTherm Twist s hybridním větráním zajišťuje základní větrání. Dodatečné větrání okny lze inteligentně automatizovat pomocí pohonů Schüco TipTronic SimplySmart a poskytuje dodatečný čerstvý vzduch, např. v případě vysoké obsazenosti místnosti.

...

Žádná šance na hustý vzduch -

Řešení větrání od společnosti Schüco.

Koncepty větrání pro každou příležitost

Větrání budov je víc než jen výměna vzduchu. Jde o udržitelnou ochranu struktury budovy, zachování hodnoty nemovitosti a efektivní využívání energie. Především však jde o zdraví lidí, kteří v budovách žijí a pracují. Orientace na poptávku, trvanlivost, snadná integrace - tyto a mnohé další výhody charakterizují decentralizovaná větrací řešení od společnosti Schüco. Cílenou instalací v jednotlivých místnostech lze systémy využít k realizaci individuálních koncepcí větrání, které lidem umožní trvale si oddechnout.

Koncepce větrání obytných budov a budov podobných obytným budovám

V bytové výstavbě je při navrhování větrání kladen důraz především na ochranu proti vlhkosti - klíčové slovo prevence plísní. Pro dostatečný přívod vzduchu jsou vhodné okenní difuzory, jako je Schüco VentoFrame a Schüco VentoFrame Asonic. Okenní záklopový ventilátor Schüco VentoAir lze použít pro menší objemové průtoky vzduchu.

Koncepce větrání kancelářských a administrativních budov

V intenzivně využívaných kancelářských a komerčních budovách je nejdůležitějším cílem větrání snížení koncentrace CO2 a těkavých organických látek ve vnitřním ovzduší. S horním ventilátorem VentoTherm Twist nabízí společnost Schüco optimální a zároveň energeticky úsporné řešení, které lze integrovat do obvodového pláště budovy, aniž by zabíralo příliš mnoho místa.

Koncepce větrání pro vzdělávací budovy

Ve školách a školkách tráví mnoho lidí dlouhou dobu uvnitř. Dostatečné větrání pro odstranění aerosolů a snížení koncentrace CO2 je proto nezbytné pro bezpečné a zdravé klima. Stále vysoké kvality vzduchu lze dosáhnout pomocí hybridního konceptu větrání s ventilátorem Schüco VentoTherm Twist a automatického větrání okny s pohony Schüco TipTronic SimplySmart.

Koncepce větrání pro zdravotnická zařízení

Při větrání lékařských ordinací, pokojů pro pacienty a čekáren se klade důraz na hygienu vzduchu a snížení emisí CO2. Obojí lze realizovat pomocí hybridní koncepce mechanického a přirozeného větrání. Ventilátor Schüco VentoTherm Twist má integrované senzory, které řídí otáčky ventilátoru podle potřeby. Dodatečné nárazové větrání široce otevřenými okny lze pohodlně a bezkontaktně zajistit pomocí pohonů Schüco TipTronic SimplySmart nebo DriveTec.

Decentralizovaná řešení větrání

Ideální dávku větrání určují faktory, jako je typ a intenzita používání místnosti a aktuální roční období. Optimální řešení nabízejí inteligentní větrací systémy, u nichž příjemné vnitřní klima, vynikající kvalita vzduchu a udržitelná energetická účinnost nejsou "buď-anebo". Účinek ventilátorů je stejně silný jako nenápadný: Systémy Schüco, které jsou skryté v okně, splňují nejvyšší požadavky na design.

Podklady pro plánování