Co hledáte?
Název obrázku (TextMediax)

protikouřových dveřích

Podceňované nebezpečí: Proč může ochrana proti kouři zachránit životy

Stačí se jen párkrát nadechnout a lidé se ocitají ve smrtelném nebezpečí: při požáru vznikají toxické výpary, které mohou vést k bezvědomí a smrti, pokud se jich nadýchají. Každý rok zemře více lidí na následky vdechnutí kouře než na následky plamenů. Kouřové plyny nejsou vždy viditelné, a proto se mohou často šířit nepozorovaně. Nebezpečí však lze zvládnout - díky komplexní koncepci požární ochrany, která je u mnoha typů budov vyžadována i zákonem. Nezbytnou součástí jsou ochranné dveře proti kouři.

Úkol kouřových dveří lze pojmenovat jediným slovem: držet těsno! A to dvojnásobně: kouřové ochranné dveře se díky speciálním těsněním uzavírají obzvlášť těsně ze všech stran. Zabraňuje tak šíření nebezpečných plynů vznikajících při požáru nebo doutnajícím ohni po budově. Kromě toho se musí kouřové dveře v případě požáru samy zavírat, a proto je lze kombinovat pouze s dveřními zavírači podle normy DIN 18263. Současně je nutné, aby bylo možné otevřít kouřové ochranné dveře a umožnit tak záchranným týmům neomezený přístup.

Testovaná funkce. Odolné zabezpečení.
Testovaná funkce. Odolné zabezpečení.
Zvýšená zvuková izolace.
Zvýšená zvuková izolace.
Odolnost proti vloupání až do RC2.
Odolnost proti vloupání až do RC2.
Oceněný design.
Oceněný design.
Kouřové dveře Schüco Těsné. V souladu se standardem. Funkční spolehlivost. Odolnost.
Oheň vs. Kouř Rozhodující rozdíly

Protipožární a kouřotěsné dveře plní důležité úkoly v požární ochraně staveb. Zatímco protipožární dveře musí po určitou dobu odolávat požáru a zůstat průchozí, úkolem kouřotěsných dveří je zabránit šíření kouřových plynů. Tento úkol mohou plnit i vhodně vybavené požární dveře. Společnost Schüco proto nabízí širokou škálu systémů protipožární a kouřové ochrany, které buď plní příslušné úkoly samostatně, nebo je kombinují. Lze je proto používat flexibilně a umožňují dosáhnout jednotného vzhledu s optimální ochranou. Dodatečná zvuková ochrana a ochrana proti vloupání z nich činí skutečné multifunkční dveře.

3586a06
V souladu se standardem Certifikovaná bezpečnost podle DIN 18095

Kouřové ochranné dveře musí fungovat bez problémů, protože na nich mohou záviset lidské životy. Z tohoto důvodu se konstrukce a těsnost řídí normami DIN 18095 a EN 1634-3. Normy omezují propustnost kouře, nazývanou také "míra úniku", na minimální úroveň. Evropská normalizace rozlišuje mezi kouřotěsností při pokojové teplotě a při zvýšené teplotě 200 °C. Systémy ochrany proti kouři Schüco jsou testovány při těchto teplotách a prošly také zkouškou nepřetržité funkce. Tím je zajištěno: Všechny části kování jsou i po dlouhém používání dokonale funkční a je zajištěna těsnost dveří. Na rozdíl od protipožárních dveří nemají kouřotěsné dveře časové omezení svého ochranného účinku. Pozadí: Tato hodnota závisí na velikosti chráněné místnosti a rychlosti výměny vzduchu, a proto ji lze jen stěží obecně určit.

BR_SCH_ASS 70 FD HD 201007 uzavřeno
Vyplatí se vědět Vlastnosti kouřových dveří

Stejně jako u protipožárních dveří platí i pro kouřové dveře, že nemohou zajistit požadovanou bezpečnost samy o sobě, ale pouze jako funkční celek se stěnou, ve které jsou instalovány. Správná montáž je proto důležitá zejména u kouřotěsných dveří. Mohou být jednolisté nebo dvoulisté. Zámek kouřových dveří musí mít pružinovou západku, ale může být uzamykatelný, pokud splňuje požadavky uvedené v normě DIN 18095. Aby nepřekážely lidem na únikové cestě, nesmí mít kouřotěsné dveře v běžně přístupných chodbách nižší zarážky nebo prahy - povoleny jsou pouze ploché kulaté prahy. Každé kouřotěsné dveře musí být jako takové jasně rozpoznatelné. To zajišťuje povinný identifikační štítek podle DIN 18095 s údaji o výrobci, čísle a datu zkušebního certifikátu, zkušebně a roku výroby.

Udržitelný Od začátku

Přemýšlení o výstavbě v průběhu celého životního cyklu budovy - to je náš 360° přístup k udržitelnosti. Proto naše výrobky vyvíjíme podle zásady "od kolébky ke kolébce" a dbáme na to, aby je bylo možné po skončení jejich používání snadno recyklovat. Jejich materiály se vracejí zpět do technického cyklu jako recyklovatelné materiály a jsou pak k dispozici pro nové výrobky - bez ztráty kvality. Tento princip mění budovy na sklady surovin budoucnosti a pomáhá výrazně snižovat emise CO2.