Co hledáte?
...
Magazine

Building Information Modeling (BIM)

Building Information Modeling (BIM) poskytuje nová řešení pro plánování a realizaci stavebních projektů a provoz budov.

Uplatnění Schüco BIM

BIM podporuje všeobecné používání digitálních modulů a efektivním způsobem propojuje všechny účastníky plánování, výstavby a provozování budov. Základním kamenem je digitální datový model, pomocí kterého je plánovaný stavební projekt virtuálně realizován ještě před samotným zahájením výstavby. Nástroje platformy Building Information Modeling umožňují výměnu a sdílení informací mezi jednotlivými zúčastněnými partnery.

Schüco podporuje uživatele BIM s plánovacími moduly a vhodným rozhraním. Ty jsou kontinuálně zdokonalovány a pravidelně přizpůsobovány aktuální technické úrovni.
 

Schüco je členem odborného svazu Bauprodukte Digital (Digitální stavební produkty) a buildingSMART e.V.

Nová data BIM jsou okamžitě k dispozici pro následující produkty Schüco

Skupina výrobků – dveře: První dveřní systém nového systémového rozšíření platformy Schüco Universal je nyní online také jako soubor BIM. Schüco  dveřní systém AD UP 75 představuje kombinaci vynikajících tepelně-izolačních vlastností s velkou stabilitou.


Skupina výrobků – bezpečnostní systémy: Bezpečnostní systémy jsou doplněny 2 dalšími požárními dveřmi. Nová progresivní systémová konstrukce protipožární a protikouřové platformy Schüco FireStop ADS 90 FR 30 a Schüco FireStop ADS 76.NI SP se vyznačuje excelentním designem, velkou efektivitou a  maximální flexibilitou. Kromě toho byly aktualizovány a aktuální technické úrovni uzpůsobeny všechny stávající dveřní a bezpečnostní systémy.


Skupina výrobků – fasády: Byly přidány další nasazovací konstrukce. S fasádním systémem Schüco AOC 50 / AOC 60 lze bez problémů realizovat průhledné střešní konstrukce i velkoplošné vertikální fasády na nosné dřevěné či kovové konstrukci - a to na úrovni pasivního domu. 


Nový obsah je k dispozici ve formátech Revit, AutoCAD a PDF.


Se stávajícím rozhraním Schüco Revit uživatelé mohou sdílet kovodělné pozice s výrobci kovových konstrukcí a plánovači fasád a konkretizovat je v týmu.


Předpokladem stažení je osobní registrace u Plan.One.

Výhody

Plánovací moduly BIM

 • Jednoduchý výběr produktů v prohlížeči
 • Přehledné plánovací podklady s celou řadou elementů
 • Proprietární datové formáty pro programy Revit, AutoCAD a ArchiCAD
 • Plánovací data obsahují: geometrie a vlastnosti řad
 • Přiložená dokumentace ve formátech PDF a DWG
 • Použitelné od konceptu až po plánování prací a jako základ pro AVA

BIM rozhraní pro architekty a výrobce kovových konstrukcí

 • Vypsání z plánovacích dat Revit BIM a odeslání přímo výrobci kovových konstrukcí
 • Rychlejší získávání nabídek s konkrétními plánovacími daty
 • Konkrétní data BIM pro další kroky plánování a model As-built

Plánování s BIM

BIM (Building Information Modeling) představuje digitální metodu plánování, výstavby a provozování budov. Při plánování nabízí řadu výhod, jako například:

 • Integrální plánování v digitálním modelu budovy
 • Komplexní softwarová podpora všech kroků plánování
 • Odborné digitální modely pro architekturu, technické vybavení objektů a nosnou konstrukci
 • Sdílení dat odborných modelů s datovým formátem IFC

Výstavba s BIM

BIM (Building Information Modeling) představuje digitální metodu plánování, výstavby a provozování budov. Ve fázi výstavby nabízí řadu výhod, jako například:

 • Prefabrikaci konstrukčních prvků vycházející přímo z datových modelů plánování
 • Digitální a tím i zjednodušenou komunikaci mezi všemi zúčastněnými
 • Použití vyzrálých digitálních komunikačních prostředků, jako např. Augmented reality
 • Digitální dokumentace postupu výstavby

Provozování s BIM

BIM (Building Information Modeling) představuje digitální metodu plánování, výstavby a provozování budov. V této fázi nabízí

 • Podporu při plánování a simulování procesů v komplexních objektech, jako jsou např. nemocnice či letiště
 • Využití digitálního modelu budovy pro simulování provozu budovy – provádění údržby, oprav a kontroly komponentů
 • Řešení pro Smart Building nebo Internet věcí v přímé souvislosti s užíváním budovy

Digitální plánování a výstavba

Schüco by zde chtělo všechny uživatele platformy BIM podpořit poskytnutím informací, praktických výkazů a dalšími odkazy. A to jak z oblasti plánování, tak i výstavby a provozování stavebních objektů.

Odborné články

Odborné články

Bauprodukte Digital 2019

Digitální systémové idee

Digitální transformace oboru - zvýšení produktivity s Plan.One

Digitální model vs. digitální dvojče

Přečtěte si celý článek (pdf, 898,4 KB)

Odborné články

BIM - Building Information Modeling

BIM přichází do praxe – projektanti a architekti začínají ...

Výběrem správných plánovacích dat, standardů a konkrétních vlastností stavebních prvků

Přečtěte si celý článek (pdf, 1,7 MB)

Odkazy

Odkazy

Stavební produkty digiálně

Bauprodukte Digital je profesní sdružení, které vzniklo z iniciativy výrobců a je součástí spolkového svazu stavebních systémů (Bausysteme e.V). Výzvy digitalizace stavebnictví lze lépe zvládnout společně. Ústředním tématem je aktuálně konfigurování stavebních produktů, plánovacích dat a s nimi souvisejících procesů plánování, výstavby a správy objektů. Nový odborný svaz se značkou „productsforbim“ prosazuje používání metody BIM s konkrétním zřetelem na reálné stavební produkty. Schüco je členem odborného svazu Bauprodukte Digital od roku 2018. 

www.bv-bausysteme.de/die-fachverbaende/fachverband-bauprodukte-digital

Prospekt: Bauprodukte Digital - productsforbim (pdf, 4,2 MB)

buildingSMART Deutschland e.V.

buildingSMART Deutschland, který je německým zástupcem buildingSMART International, si klade za cíl zlepšit výměnu informací mezi softwarovými aplikacemi ve stavebnictví pomocí neutrálních a otevřených standardů pro Building Information Modeling (BIM). Veškeré úsilí je zaměřeno na moderní organizační, procedurální a technickou podporu digitálních procesů v celém hodnotovém řetězci výstavby s cílem vytvoření otevřených, tedy na výrobcích a produktech nezávislých pracovních postupů. Schüco Digital GmbH je od roku 2008 aktivním členem buildingSMART Deutschland e.V.


www.buildingsmart.de

Plan.One

Plan.One staví digitální most mezi plánovači a výrobci ve stavebnictví. Plan.One, navržený jako inteligentní asistenční systém od architektů pro architekty, umožňuje rychle najít a porovnat produkty, které dokonale pasují příslušnému stavebnímu projektu. Detaily produktů a informace o plánování mohou být načítány přímo z běžných plánovacích softwarů. Plan.One tak vytváří transparentní tržní prostředí, šetří čas strávený složitým vyhledáváním a zjednodušuje a zrychluje pracovní postupy. Jako interaktivní nástroj Business Intelligence umožňuje Plan.One rozsáhlou digitalizaci pracovních procesů a zásadním způsobem mění interakci mezi architekty, projektanty, výrobci a realizačními firmami ve stavebnictví. Plan.One je iniciativou společnosti Schüco International KG.

www.plan.one

Videa

Videa

Digitální dvojče – digitální odraz budovy

Building Information Modeling (BIM) tvoří základ pro integrované plánování, výstavbu a provoz budov. Plánování vyžaduje zvláštní posouzení různých dimenzí plánování, výstavby a správy objektů. Tím jsou optimalizovány všechny související procesy.

Silnější v síti – společné praktikování BIM

Digitální zesíťování posiluje partnerskou spolupráci a šetří čas, peníze a nervy. Vznikly první pilotní projekty, které přinesly nové, dále aplikovatelné principy. Tahat za jeden provaz jde lépe a rychleji s digitální podporou.

Lepší plánování s Schüco – plánovací nástroj pro BIM a CAD

Digitální soudržnost je podporována využíváním plánovacích dat Schüco. Každé plánování představuje novou výzvu. Digitální data produktů přitom napomáhají k rychlejšímu dosažení reálných řešení. Společnou prací na digitálních modelech budov mohou všichni zúčastnění dosáhnout lepších výsledků, než konvenčními metodami.

Využití BIM s Schüco

Prostřednictvím přehledného neveřejného úložiště nabízí Schüco všechna data BIM architektům a projektantům online ke stažení. K dispozici jsou data jak pro program Revit tak i ArchiCAD. Navíc je k dispozici Plugin pro program Revit, který umožňuje výměnu dat s výrobci kovových konstrukcí.

Kontakt

Dotazy ohledně BIM a plánovacích dat BIM

bim@schueco.com

Poptávka podpory projektu

servicedesk@schueco.com
Mé pracoviště
Kontakt
sticky_sidebar_iof

Podívejte se na krátká videa k produktovým novinkám

Přímo na i.NOW